Fogadhatnak ügyfelet az ügyvédi irodák Koronavírus


A lezárásokkal kapcsolatos Korm. rendelet nem fogalmazott egyértelműen, ezért számtalan kérdés érkezett a BÜK-höz arra vonatkozóan, hogy a jogszabályt úgy kell-e értelmezni, hogy az ügyvédi iroda munkatársai bejárhatnak, de ügyfelet nem fogadhatnak.


A BÜK hírlevelében tájékoztatott arról, hogy a a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról. Ennek 6. § (1) bekezdés 15. pontja a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség zárva tartási kötelessége alóli kivételként határozza meg az ügyvédi szolgáltatást.

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni. Ezen bekezdések szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Az Alaptörvény 28. cikkében írottak megfelelő alkalmazásával a jogalkalmazás – ld. Korm. rendelet értelmezése – során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik, s ennek során azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, gazdaságos célt szolgálnak.

A fenti jogszabályhely már eleve olyan kivételként említi az ügyvédi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiséget, mely – hasonlóan az optikushoz, a postához, a lottózóhoz, és a közétkeztetéshez – nem köteles zárva tartani, pont azért, mert a szolgáltatás üzemszerű nyújtása a megbízók részéről személyes megjelenést (is) igényel. Egy védői megbízáshoz szükséges tényállás feltárását pl. nem szokták megtenni szívesen telefonon, vagy Skypeon. Ezzel ellentétes értelmezés az Alaptörvény citált rendelkezésének sem felelne meg, így az ügyfélfogadás továbbra is megengedett.

(BÜK 638. számú hírlevele)
Kapcsolódó cikkek

2021. november 26.

E-roller közterületi bérbeadásának korlátozása közösségi együttélésre hivatkozással

Önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az azonos vagy hasonló életviszonyokra vonatkozó szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A szabályozás horizontális széttagolása ugyancsak ellentétes a jogalkotási törvénnyel. A normavilágosság követelményébe beletartozik továbbá, hogy a rendelet szabályozástechnikailag se legyen hibás – a Kúria eseti döntése.