Gyermek külföldre vitele: akár vissza is fordíthatnak a határon, ha nincs nálunk a megfelelő papír


Ha csak az egyik szülővel utazik egy kiskorú külföldre, akár csak néhány napra, érdemes hozzájáruló nyilatkozatot kérni a másik szülőtől is, hogy ne érje kellemetlen meglepetés az utazókat. Hosszabb külföldi tartózkodás, például munkavállalás vagy tanulmányok folytatása esetén mindenképpen szükség lesz a nyilatkozatra, de egy rövidebb kiruccanás esetén is kérhetik a hatóságok, és ennek hiányában akár meg is tagadhatják a határátlépést. Elvált szülők esetén, ha a különélő szülő viszi el a gyermeket, még büntetőügy is lehet abból, ha a külföldre utazás a gyermeket nevelő szülő hozzájáruló nyilatkozata nélkül történik.

A hatósági ellenőrzés során még nagyobb garanciát jelent, ha a szülők nem maguk készítik el a nyilatkozatot, hanem közjegyzői okiratba foglaltatják, vagy a nyilatkozattevő aláírását közjegyző hitelesíti, és a közjegyzői okiratot még Apostille felülhitelesítéssel is ellátják. Az ilyen hitelesített dokumentumok akár tíz perc alatt elkészülhetnek, és az áruk sem több egy olcsóbb utasbiztosításnál, viszont a hatóságok biztosan elfogadják azt, ha külföldön ellenőrzésre kerülne sor.

Ha valaki szeretné a gyermekét magával vinni külföldre a másik szülő nélkül, jó, ha tudja, hogy beleegyező nyilatkozat nélkül érhetik kellemetlen meglepetések, akár még egy rövidebb utazásnál is. Huzamosabb ideig, például munkavállalás miatt, vagy letelepedési céllal a másik szülő hozzájárulása nélkül külföldre vinni a gyermeket jogsértésnek minősül, akkor is, ha a gyermeket az a szülő viszi külföldre, akinél elhelyezték.  Ha pedig a különélő szülő próbálkozik ezzel, egyenesen bűncselekményt valósít meg, és hatósági eljárást kezdeményeznek vele szemben. Függetlenül attól, hogy a szülők együtt élnek-e, vagy elváltak, ilyen esetben mindenképp ajánlott a gyerek külföldre viteléhez írásban beleegyeznie a szülőtársnak.

A hozzájáruló nyilatkozatot nem muszáj közjegyzői okiratba foglalni és aláíráshitelesítéssel ellátni, a külföldi hatóságok számára sok esetben elegendő egy magánokirat is, amit a szülők maguk vagy ügyvéd segítségével készítenek. Azért érdemes mégis közjegyzőhöz fordulni, mert a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat közokirat, ezért jóval nagyobb a valószínűsége, hogy azt a külföldi hatóságok feltétel nélkül elfogadják. Különösen nagy jelentősége lehet ennek az Egyesült Államokba vagy Kanadába történő utazás esetén, ezek az országok ugyanis megkövetelik, hogy egyértelmű legyen a gyermek ott-tartózkodásának jogszerűsége.

Hiteles fordítás is készülhet a közjegyző előtti beleegyezésről, vagy a nyilatkozó fél eleve idegen nyelven is megírhatja azt. A közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott okiratot külföldi felhasználás céljából külön kérelemre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nemzetközi felülhitelesítéssel (ún. Apostille-jal) látja el, amelyet nemzetközi egyezmény alapján a világ 126 országában, köztük immár Kínában és Kanadában is elfogadnak. Maga a közjegyzői okirat vagy az aláíráshitelesítés is készülhet idegen nyelven, ehhez azonban olyan közjegyzőhöz kell fordulni, aki rendelkezik az adott nyelvre vonatkozó nyelvi jogosítvánnyal.

Nem több egy utasbiztosítás áránál

Így, ha a külföldi hatóság érdeklődne a gyermek státusza felől, egyértelműen és közokirattal bizonyítható, hogy a gyermek nem jogellenesen tartózkodik ott. A nemzetközi felülhitelesítés ötezer forintba kerül, és a napi ügyfélforgalomtól függően akár percek alatt elkészülnek az iratok. A hozzájáruló nyilatkozat okiratba foglalásához mindössze a nyilatkozatot tevő (a gyerekkel nem utazó) szülőre, vagy ha más családtag kíséri a gyermeket, akkor mindkét szülőre, az ő okmányaikra, valamint a gyermek(ek) adataira van szükség. Amennyiben a szülő csak aláíráshitelesítést kér, akkor az okmányokon kívül a már megírt hozzájáruló nyilatkozatot is el kell vinni a közjegyzőhöz, és azt majd előtte kell aláírni.

Apostille felülhitelesítést személyesen, a budapesti Közjegyzők Házában található Apostille irodában lehet kérni. A közjegyzők tapasztalatai szerint érdemes utánanézni a célország követelményeinek is, hogy mit érdemes tudni a gyermekkel való utazásról, és arról, hogy az ottani hatóságok milyen dokumentumokat, és milyen formában kérnek az utazóktól.

Forrás: MOKK sajtóanyaga


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

Az üzletrész öröklése és átszállása a jogutódra

A kft. tagjának halálával az örökös tulajdonosává válik az elhunyt tag hagyatékába tartozó üzletrésznek. A kft.-nek nincs jogszabályi kötelezettsége az örökös tulajdonába került üzletrész megváltására, megvételére – a Kúria eseti döntése.

2024. június 19.

Önkormányzati választás: hosszú út az alakuló ülésig

Az önkormányzatok életében egy furcsa, eddig még nem tapasztalt időszak következik. A választások befejeztével kialakultak az új képviselő-testületek, kiderültek az új polgármesterek, azonban a munkát egészen októberig még nem ők, hanem a korábbi, 2019-ben választott testület végzi.