Igazgatási szünet a földhivatalokban


A legtöbb állami ügyfélszolgálathoz hasonlóan az ingatlanügyi hatóságoknál is szünetel december 22. és január 9. között az ügyintézés. Az ez idő alatt beérkezett kérelmeket a földhivatalok január 9-én dolgozzák fel, ezért az ügyfélszolgálatok legkorábban január 10-én nyitnak ki.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a 2022. december 22-én folyamatban lévő földhivatali eljárások határidejébe, azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv félként vesz részt, a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, az igazgatási szünet időtartama nem számít bele.

A Miniszterelnökség kiemeli, hogy

Az ingatlanügyi hatóság által

a) 2023. január 9-én postai kézbesítés útján átvett,

b) az igazgatási szünet alatt elektronikusan érkezett és 2023. január 9-én az ingatlanügyi hatóság hivatalos tárhelyén lévő, valamint

c) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint beérkezett

ingatlan-nyilvántartási iratokat 2023. január 9-én beérkezettnek és kézbesítettnek kell tekinteni, továbbá azokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-ei érkezéssel széljegyzi a tulajdoni lapon.

A fentiekre tekintettel a széljegyzéshez fűződő joghatások a 2022. december 22. után postai vagy elektronikus úton megküldött beadványok esetében is csak 2023. január 9-én állnak be.

A tájékoztatás szerint 2023. január 9-én is zárva tartanak a földhivatalok, annak érdekében, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt beérkezett beadványok még 2023. január 9-én széljegyzésre kerüljenek, ezért az érdemi ügyintézés csak 2023. január 10-től indul.

A kormányhivatalok a fentiek miatt azt javasolják, hogy a magánszemélyek, ügyvédi irodák, közjegyzők és más szervezetek lehetőség szerint még az igazgatási szünet előtt, vagy csak azt követően adják be beadványaikat a földhivatalokhoz.

A földhivatalok és más kormányhivatali ügyfélszolgálatok ünnepek körüli nyitvatartásáról a kormányhivatalok weboldalán lehet tájékozódni.

(Miniszterelnökség)


Kapcsolódó cikkek

2023. február 8.

Sérült az egyenlő bánásmód elve a hátrányos helyzetű gyerekeknél

A Kúria azt vizsgálta, hogy helyesen állapították-e meg a bíróságok azt, hogy a Nógrád megyei gyámhatóság megsértette a kizárólag rossz vagyoni helyzetük miatt családból kiemelt Nógrád megyei gyermekek egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogát.