Jogszabályfigyelő 2018 – 33. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/126–127. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a kereskedelmi rendeltetésű épületek úgynevezett rendeltetésmódosítási engedélyéről, valamint a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó pénzintézeti tájékoztatás új szabályairól olvashatnak.

  

Tartalom:

Rendeltetésmódosítási eljárás

Fizetési számlákhoz kapcsolódó tájékoztatás

 

Rendeltetésmódosítási eljárás

Új jogszabály született a 400 négyzetméter alapterületet meghaladó építmények rendeltetésének kereskedelmi rendelteltésre történő megváltoztatásának engedélyezéséről, illetve az ilyen rendeltetésű építmények átalakításának engedélyezéséről, ha annak alapterülete eleve vagy az átalakítás folytán a 400 négyzetmétert meghaladja.

Az úgynevezett rendeltetésmódosítási eljárás során első fokon az építmény fekvése szerinti járás székhelyén működő jegyző, a fővárosban a fővárosi kerületi jegyző, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el. A kérelmet az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet mellékletei szerinti tartalommal kell benyújtani.

Fontos tudnivaló, hogy a fentiekben hivatkozott elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság bírsággal sújtja azt, aki az építményt rendeltetésmódosítási engedély nélkül használja vagy engedély nélkül átalakítja.

A jogszabály a bírságszabályok kivételével a kihirdetését követő napon lépett hatályba. Rendelkezéseit átalakítás esetében a hatálybalépését követően megkezdett építési munkálatok tekintetében kell alkalmazni.

 Joganyag: 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Megjelent: MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos: 2018. 08. 14., 2018. 08. 29.

Megjegyzés: új jogszabály

  

Fizetési számlákhoz kapcsolódó tájékoztatás

Az uniós normákhoz igazodóan új jogszabály született a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó pénzintézeti tájékoztatás (díjjegyzék rendelkezésre bocsátása, díjkimutatás) teljesítésére vonatkozóan. Előírja továbbá, hogy az MNB a jövőben olyan összehasonlító weboldalt üzemeltet, amely a fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságát biztosítja.

A rendelet egy év türelmi idővel 2019. július 31-én lép majd hatályba.

Joganyag: 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről

Megjelent: MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos: 2019. 07. 31.

Megjegyzés: új jogszabály


Kapcsolódó cikkek

2021. november 30.

A kizáró okok szabályozása a közbeszerzési eljárásban – 11. rész

A Wolters Kluwer Hungary gondozásában, dr. Dezső Attila szerkesztésében megjelenő, Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez című könyv a korábbi kommentár jelentősen átdolgozott és kibővített változata. A könyv célja, hogy részletesen és teljeskörűen feldolgozza a közbeszerzési törvény szabályozását és fogalomrendszerét a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok közötti összefüggésekre is kitérve, valamint kimerítő jelleggel bemutassa az elmúlt időszak joggyakorlatát, nagy hangsúlyt fektetve nemcsak a hazai döntőbizottsági és bírósági, hanem az uniós jogalkalmazói gyakorlatra is. Ezúttal a kizáró okok szabályozásáról olvashatnak egy részletet.

2021. november 30.

Évi 52 költözés? Gondolatok a váltott gondoskodásról

Minden európai uniós tagállamban – így Magyarországon is – óriási vitákat keltett a váltott gondoskodást elrendelő bírósági döntés lehetőségének bevezetése. De vajon helye van ezekben a témákban az ideológiai vitáknak, vagy az empirikus kutatások adnak iránymutatást?