Jogszabályfigyelő 2019 – 44. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben 2019/173–175. számú Magyar Közlönyök újdonságai, valamint az elfogadásra váró törvényjavaslatok és a legfrissebb alkotmánybírósági döntések közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a vállalkozói tevékenységi jegyzékről, a törvényszéki végrehajtás megszűnéséről és negatív földbizottsági állásfoglalás elleni jogorvoslatról olvashatnak.  

 

Tartalom:

Módosult az ÖVTJ

A törvényszéki végrehajtás megszűnésével összefüggő módosítások

A földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat ügyében határozott az Alkotmánybíróság

 

Módosult az ÖVTJ

A Miniszterelnökséget vezető miniszter alábbiakban hivatkozott rendelete értelmében 2019. november elsejei hatállyal módosult az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ). A módosítás tíz új tevékenységgel bővítette az eddigi jegyzéket, hat tevékenység esetében módosult azok pontos elnevezése, míg öt tevékenységet hatályon kívül helyeztek az ÖVTJ-ből.

Joganyag: 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosította: 14/2019. (X. 28.) MvM rendelet

Megjelent: MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos: 2019. 11. 01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A törvényszéki végrehajtás megszűnésével összefüggő módosítások

Az Országgyűlés 2019 november-december havi ülésterve értelmében december elején kerülhet sor a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslatcsomag parlamenti elfogadására. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásai szerint ugyanis 2018. január elsejétől az állami adó- és vámhatóság általános közigazgatási végrehajtási szervként működik, 2019. január elsejétől pedig a törvényszéki végrehajtók hatáskörébe tartozó, 2019. január elsejét követően elrendelt végrehajtásokat is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) foganatosítja – olvasható a törvényjavaslat általános előterjesztői indokolásában. Az idei év első napján folyamatban lévő ügyeket (jellemzően az államot megillető, illetőleg igazságügyi követelések behajtását) azonban jelenleg még a törvényszéki végrehajtók kezelik.

2020 január elsejét követően ugyanakkor ezeket a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat is a NAV foganatosítja majd, így a törvényszéki végrehajtás feladata „kikerül a bíróság szervezetrendszeréből és a törvényszéki végrehajtó mint jogállás megszűnik” – derül ki az általános indokolásból. Ezzel összefüggésben szükségessé vált számos jogszabály, így például a bírósági végrehajtásról szóló törvény, az adóhatósági végrehajtási törvény, az illetéktörvény és néhány büntetőjogi tárgyú törvény módosítása is.

 Joganyag: T/7844. számú törvényjavaslat a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: húsz törvény módosítását tartalmazó törvényjavaslat-csomag

 

A földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat ügyében határozott az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján indult egyedi normakontroll eljárásban az alkotmányjogi panasz elutasításáról döntött abban az ügyben, amely a földforgalmi törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének a megállapítására irányult a földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat hiánya miatt (ügyszám: III/01455/2019.).

A rövid tényállás szerint a helyi földbizottság nem támogatta egy föld tulajdonjogának a megszerzésére irányuló szerződés jóváhagyását a felperes mint vevő vonatkozásában, erre tekintettel a mezőgazdasági igazgatási szerv a jóváhagyást meg is tagadta. A vevő ezt követően közigazgatási pert indított a határozattal szemben, annak hatályon kívül helyezését és alperes új eljárásra kötelezését kérte. A mezőgazdasági igazgatási szerv ugyanakkor a perben arra hivatkozott, hogy nincs mérlegelési jogköre a kamara negatív tartalmú állásfoglalásával szemben. Az alkotmányjogi panasz szerint: „a támadott jogszabályok által a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérül, miután a helyi földbizottság nem támogató állás foglalásával szemben 2019. január 11-től kezdődően sem közvetlenül, sem az érdemi döntés felülvizsgálatának keretein belül nem biztosított a bírósági jogorvoslati út, hiszen a nem támogató állásfoglalás, amely hatását tekintve eldönti az ügyet, kötelező előírás okán elutasító határozathoz vezet, amelyet a bíróság reformatórius jogkör hiányában nem változtathat meg.”

Az Alkotmánybíróság a döntésről szóló összefoglaló szerint a határozatában rámutatott arra, hogy „a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatát a bíróság kasszációs jogkörben hatályon kívül helyezheti, vagyis a törvény biztosítja az adásvételi szerződések jóváhagyásával kapcsolatos hatósági döntés teljes körű bírósági felülvizsgálatát. […] Az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a közigazgatási eljárás körében alapvető jelentőségű szabály, hogy a hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása is köti. Eszerint a megismételt eljárásban a hatóság a bíróság iránymutatásának keretei között köteles a döntését meghozni, azon nem léphet túl. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a támadott szabályozásnak nem tulajdonítható olyan – a hatósági eljárást, döntéshozatalt vagy a bírósági törvényességi felülvizsgálatot korlátozó – tartalom, amely a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog, vagy a jogorvoslathoz való jog sérelmére vezetne.”

Az Alkotmánybírósági döntésről szóló összefoglaló itt érhető el.

Joganyag:

Módosította:

Megjelent: alkotmanybirosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: alkotmányjogi panasz elutasítása (alaptörvény-ellenesség hiánya)


Kapcsolódó cikkek

2019. október 28.

Jogszabályfigyelő 2019 – 43. hét

E heti összeállításunkban az Integrált Jogalkotási rendszer jövő augusztusi bevezetéséről és az egyszerű bejelentés szabályainak a felülvizsgálatáról olvashatnak.
2019. október 21.

Jogszabályfigyelő 2019 – 42. hét

Alábbi cikkünkben 2019/166–169. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.