Jogszabályfigyelő 2020 – 53. hét Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/291–298. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a 2020-as év végi jogalkotási dömping során született rendeletekről és rendeletmódosításokról, illetve néhány új veszélyhelyzeti szabályról olvashatnak.

Tartalom:

 1. Folytatódik a minimálbér felülvizsgálata
 2. A szankciótörvény hatálybalépésével összefüggő rendeletmódosítások
 3. A szankciótörvény végrehajtási szabályai
 4. Fogyasztóvédelemmel összefüggő módosítások
 5. Büntető és igazságügyi tárgyú rendeletmódosítások
 6. Veszélyhelyzet ideje alatti építkezések
 7. A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele 2020-as kérelmek esetében
 8. Változnak a Nemzeti Jogszabálytár szabályai
 9. A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő rendeleti szabályok változása
 10. Digitális formában is terjeszthető a Magyar Közlöny oldalhű másolata
 11. Megjelent a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtási rendelete
 12. Büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő rendeletmódosítások
 13. Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege

Folytatódik a minimálbér felülvizsgálata

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltaktól eltérően a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020-ban esedékes felülvizsgálata a 2021-es folytatódik tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat – az érdekképviseleti szervek megállapodásának hiányában – a 2020-as naptári évben nem zárult le. 

 • Joganyag: 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő
 • szabályokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/298. (XII. 31.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01., 2021. 01. 15.
 • Megjegyzés: új jogszabály

A szankciótörvény hatálybalépésével összefüggő rendeletmódosítások

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggésben a Kormány közel félszáz rendelet szabályainak a módosításáról rendelkezett, amelyek érintik egyebek között a természetvédelmi bírság kiszabásának, a kereskedelmi tevékenységek végzésének, a katasztrófavédelmi bírságnak, a víziközmű-szolgáltatásnak, a fémkereskedelmi tevékenységnek, a földművelésügyi igazgatásnak, az elektronikus ügyintézésnek és a közúti közlekedési hatósági ügyeknek a szabályait. 

 • Joganyag: 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/297. (XII. 30.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01., 2021. 01. 15.
 • Megjegyzés: 46 jogszabály módosítását tartalmazó rendeletcsomag 

A szankciótörvény végrehajtási szabályai

Megjelent a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó kormányrendelet, amely mindössze öt szakaszból áll és kizárólag a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása szabályait állapítja meg.

 • Joganyag: 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/297. (XII. 30.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

Fogyasztóvédelemmel összefüggő módosítások

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait, a fogyasztóvédelmi hatóág kijelölésének szabályait, illetve az energiafogyasztást befolyásoló termékek energiacímkézésének és ezen termékek termékismertetővel való ellátásának a szabályait módosította a Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete.

A jogszabály hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti ugyanakkor a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet.

 • Joganyag: 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/296. (XII. 30.)
 • Hatályos: 2020. 12. 31., 2021. 01. 01., 2021. 03. 01., 2021. 05. 28.
 • Megjegyzés: 3 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Büntető és igazságügyi tárgyú rendeletmódosítások

Több mint két tucat büntetőjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendelet módosítása szerepel az alábbiakban hivatkozott jogszabályban. Változnak egyebek mellett a bírósági ügyvitel (panasznap), a lefoglalás (bűnjelek kezelése), a bűnügyi nyilvántartás, a pártfogó felügyelet, és a büntetésvégrehajtás, illetve a büntetőeljárási cselekmények szabályai. A módosított előírások 2021. január elsejétől hatályosak.

 • Joganyag: 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet egyes büntetőjogi és igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/295. (XII. 30.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01.
 • Megjegyzés: 13 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Veszélyhelyzet ideje alatti építkezések

Bővíti az egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek körét a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt az alábbiakban hivatkozott rendeletével.

 • Joganyag: 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/294. (XII. 29.)
 • Hatályos: 2020. 12. 30., 2021. 01. 13.
 • Megjegyzés: új jogszabály

A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele 2020-as kérelmek esetében

A 2020. december 31. napjáig benyújtott családi gazdaságok létesítésére vagy módosítására irányuló kérelmek esetében a nyilvántartásba vételt 2020-ban teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha annak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2020. december 31-ét követően ad helyt.

 • Joganyag: 688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/294. (XII. 29.)
 • Hatályos: 2020. 12. 30., 2021. 01. 13.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Változnak a Nemzeti Jogszabálytár szabályai

Az önkormányzati rendeleteket érintően 2021. április 1-jei hatállyal változnak a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendelet szabályai. Ezzel egyidejűleg a hatályát veszti az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet. 

A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő rendeleti szabályok változása

A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetését célzó törvénymódosításokhoz kapcsolódóan 2021. január 1-jei hatállyal módosította az igazságügyi miniszter számos korábban kiadott rendeletét.

 • Joganyag: 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításához kapcsolódó igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/294. (XII. 29.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01.
 • Megjegyzés: 6 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Digitális formában is terjeszthető a Magyar Közlöny oldalhű másolata

 1. január 1-jétől a Magyar Közlöny oldalhű másolata digitális formában, illetve papíralapon is terjeszthető.
 • Joganyag: 5/2019. (III. 13.) IM rendelet Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
 • Módosította: 19/2020. (XII. 29.) IM rendelet
 • Megjelent: MK 2020/294. (XII. 29.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

Megjelent a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtási rendelete

Alapvetően a nyilvántartásban vétel és a hatósági ellenőrzési részletszabályait tartalmazza a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény végrehajtási rendelete.

 • Joganyag: 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/292. (XII. 28.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

Adminisztratív terheket tartalmazó kormányrendeletek módosítása

Több mint félszáz rendelet szabályait érinti az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosítása címet viselő jogszabály.

 • Joganyag: 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/292. (XII. 28.)
 • Hatályos: 2020. 12. 29., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.
 • Megjegyzés: 54 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő rendeletmódosítások

Kilenc rendelet szabályai változnak 2021. január 1-jétől az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet értelmében. A módosítások túlnyomó többsége a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelethez kapcsolódik.

 • Joganyag: 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/292. (XII. 28.)
 • Hatályos: 2021. 01. 01.
 • Megjegyzés: 9 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege

Megjelent a Magyar Közlönyben az Alaptörvény kilencedik módosítással egységes szerkezetbe foglalt, 2020. december 23-án hatályos szövege.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. május 27.

Jogszabályfigyelő 2024 – 21. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/57–58. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2024/5 májusi számának tartalmából válogattunk.