Jogszabályfigyelő 2022 – 20. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/80–82. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a Kúria összevont Büntető és Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa által hozott határozatról olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Készpénz lefoglalásával összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítése

 

Készpénz lefoglalásával összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítése

A Kúria Jogegységi Tanácsa az alábbiakban hivatkozott határozatában rögzítette, hogy készpénz lefoglalása esetén (ha azt a lefoglalás megszüntetésekor a jogosultnak visszaadni rendelik) kamatfizetési igény kizárólag a büntetőeljárásban érvényesíthető. Amennyiben az érintett szerint vele szemben a büntetőeljárásban – a lefoglalással összefüggésben – jogellenesen jártak, a polgári ügyben emiatt érvényesített igény jogalapja – a kamatigény esetében is – a közhatalom gyakorlásával (államigazgatási jogkörben) okozott kár. Az előzőek tekintetében lefoglalásnak minősül a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti lefoglalás és minden olyan vagyon elleni kényszerintézkedés, amelynek végrehajtására a büntetőeljárásról szóló törvény kifejezett rendelkezése értelmében a lefoglalás szabályait kell alkalmazni.

A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 89. §-a szerinti szabályozás meghatározza a kamatfizetési kötelezettség mértékét és a kamatfizetés feltételeit, azonban nem utal a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek az alkalmazására. „A Jogegységi Tanács álláspontja szerint ebből az következik, hogy a [11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes r]endelet 89. §-ában meghatározott kamatigényről való döntési kötelezettség a nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódik, arról – amennyiben fennállnak a feltételei – a lefoglalás megszüntetésekor e szerveknek kell rendelkezniük. […] A [11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes r]endelet 89. § (1) bekezdése a kamatfizetési kötelezettséget egyfelől kizárólag készpénzhez (ami polgári jogi értelemben dolog), másfelől annak a  lefoglalásához köti. A kamatfizetési kötelezettség keletkezésének harmadik objektív feltétele a lefoglalás megszüntetése, a negyedik pedig az, hogy arról a megszüntetésekor a hatóság úgy rendelkezzen, hogy azt a jogosultnak kell visszaadni.”

Kiemeli a jogegységi határozat, hogy készpénz esetében a kamatfizetési kötelezettség alapja a készpénz lefoglalása, és tárgyi bizonyítási eszközként tárgyletétben vagy bűnjelként letéti számlán történő kezelése. A kamat tehát attól függetlenül jár, hogy a készpénz mint lefoglalt bűnjel bizonyítási eszköz vagy sem. Ellenben számlapénz lefoglalása esetében a fent hivatkozott jogszabály kamatfizetési kötelezettségről nem rendelkezik.

A kamatkötelezettség kapcsán azt is hangsúlyozza a Kúria, hogy a bűnügyi zárlat nem a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti kényszerintézkedés (sem a jelenleg hatályos, sem a korábbi törvény szerint).

  • Joganyag: 1/2022. BPJE határozat a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről
  • Módosította:
  • Megjelent: MK 2022/81. (V. 18.)
  • Hatályos: a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező
  • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 

 


Kapcsolódó cikkek

2022. május 16.

Jogszabályfigyelő 2022 – 19. hét

Alábbi cikkünkben a 2022/77–79. számú Magyar Közlönyök újdonságai és a Kúria honlapján megjelent legfrissebb szakmai anyagok közül válogattunk.
2022. május 9.

Jogszabályfigyelő 2022 – 18. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2022/74–76. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Alkotmánybíróság honlapján megjelent legfrissebb határozatok közül válogattunk.