Jogszabályfigyelő 2022 – 19. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/77–79. számú Magyar Közlönyök újdonságai és a Kúria honlapján megjelent legfrissebb szakmai anyagok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a vámhatóság hibája miatti vámelengedésről és a gyógyulási esély csökkenésével, illetve elvesztésével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Vámelengedés a vámhatóság hibája miatt
 2. A gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

 

Vámelengedés a vámhatóság hibája miatt

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa által hozott, alábbiakban hivatkozott jogegységi határozat szerint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 119. cikke szerinti vámelengedési eljárásban a vámhatóság hibája miatt a vám akkor engedhető el, ha a jóhiszemű ügyfél a hasonló szakmai tapasztalattal rendelkező kereskedőktől elvárható gondossággal a hibát – annak jellegére figyelemmel – nem észlelhette. A hiba észlelhetőségét nem lehet azon az alapon kizárni, hogy az ügyfél maga is tévedésben volt.

A Kúria rámutatott arra, hogy: „[…] a jogegységi eljárás alapját képező ügyekben a hatóság és az ügyfél egyaránt mulasztott. Vizsgálni kellett, hogy a hatóság mulasztása önmagában kizárja-e az ügyfél mulasztása körülményeinek vizsgálatát, vagy sem. Ha nem, akkor milyen ismérvek alapján, milyen felelősségi mérce szerint kell vizsgálni az ügyfél hibáját, illetve figyelembe vehető-e és milyen súllyal a hatóság hibája. […] A Jogegységi Tanács megítélése szerint – az EUB döntéseinek hivatkozott pontjait is értékelve – a hatóság hibája nem zárja ki az ügyféli mulasztás körülményeinek vizsgálatát, továbbá a vámhatóság hibájának észlelhetőségét nem a vámelengedést kérő ügyfél egyedi tudattartalmához kell mérni, hanem az érintett kereskedő(k) szakmai tapasztalatához és az általa (általuk) tanúsított gondosság mértékéhez, figyelemmel a hiba jellegére. […] A fentiekből következően a vámhatóság hibája miatt a vám akkor engedhető el, ha a jóhiszemű ügyfél a hasonló szakmai tapasztalattal rendelkező kereskedőktől elvárható gondossággal a vámhatóság hibáját – annak jellegére figyelemmel – nem észlelhette.”

 • Joganyag: 2/2022. Közigazgatási jogegységi határozat
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/79. (V. 13.)
 • Hatályos: a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 

A gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2022. március 23-án fogadta el a Kúria Polgári Kollégiuma a címben szereplő téma vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményét, amelynek kivonata a Kúria honlapján érhető el.

Az összefoglaló vélemény kivonata szerint: „A joggyakorlat-elemző csoport széles körben vizsgálta az egészségügyi szolgáltatás keretében végzett ellátás során okozott kárért és személyiségi jogsértésért fennálló felelősségen alapuló perek gyakorlatát. […] Ezekben a perekben az emberi szervezet bonyolultsága, a beavatkozások eltérései miatt a legtöbb esetben természettudományos bizonyossággal nem állapítható meg, hogy az egészségügyi szolgáltatónak felrótt, nem megfelelő beavatkozási mód helyett a helyes beavatkozás választása, az elmaradt vizsgálat elvégzése, a kezelés hiányosságainak a kiküszöbölése esetében a tényleges káresemény bizonyosan elmaradt volna. […] A bírói gyakorlat következetes abban, hogy bármilyen minimális mértékű, kis valószínűségű, csak távoli összefüggések feltételezésével megfogalmazható esély nem alapozhatja meg a felelősséget. [A] jogalkalmazás elmozdulhat a felelősség megalapozására alkalmatlan elhanyagolható mértékű, »minimális« elvett esély szigorúbb értelmezése felé, és a »reális« elvett esélyt a jelenleginél magasabb mértékben határozhatja meg.”

Az összefoglaló vélemény kivonata itt olvasható el teljes terjedelemben.

 • Joganyag:
 • Módosította:
 • Megjelent: kuria-birosag.hu
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: ítélkezési gyakorlatról szóló, kőúriai joggyakorlat-elemzői csoport által közzétett szakmai vélemény

Kapcsolódó cikkek

2022. május 9.

Jogszabályfigyelő 2022 – 18. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2022/74–76. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Alkotmánybíróság honlapján megjelent legfrissebb határozatok közül válogattunk.