Jogszabályfigyelő 2022 – 39. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/155-159. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a végrehajtók helyettesítéséről, a fizetésképtelenségi és szerkezetátalakítás szakértők igazolványáról, a kormányzati igazgatási szünetről, valamint a devizában történő adófizetésről olvashatnak.

  

Tartalom:

 1. Végrehajtó állandó helyettesítésének szabályai
 2. Felszámolóbiztosok, vagyonfelügyelők, szerkezetátalakítási szakértők igazolványa
 3. Kormányzati igazgatási szünet az év végén
 4. HIPA devizában történő megfizetéséről

  

Végrehajtó állandó helyettesítésének szabályai

A végrehajtói szolgálat (iratok, nyilvántartások, eszközök) átadásának és átvételének az új szabályait, illetőleg a letéti és elszámolási számlákkal kapcsolatos intézkedéseket állapítja meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének az alábbiakban hivatkozott rendelete.

Az új jogszabály előírásait a hatálybalépésekor (2022. október. 1.) folyamatban lévő végrehajtói szolgálat átadás-átvétele során is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg az igazságügyi miniszter hatályon kívül helyezte a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendeletét.

 • Joganyag: 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/159. (IX. 31.)
 • Hatályos: 2022. 10. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

Felszámolóbiztosok, vagyonfelügyelők, szerkezetátalakítási szakértők igazolványa

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, ideiglenes vagyonfelügyelők, rendkívüli vagyonfelügyelők (együtt: fizetésképtelenségi szakértők), valamint a szerkezetátalakítási részére az alábbiakban hivatkozott jogszabály 1–2. számú mellékletei szerinti szakértői igazolványt állít ki, amely a kiállítástól számított 5 évig érvényes.

 • Joganyag: 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/159. (IX. 31.)
 • Hatályos: 2022. 10. 01., 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

Kormányzati igazgatási szünet az év végén

A Kormány 2022. december 22-étől 2023. január 6-áig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet idejére az érintett foglalkoztatottak számára kötelezően szabadságot kell kiadni a 2022-es, illetve amennyiben ez már nem lehetséges, úgy a 2023-as szabadságkeretük terhére. Az igazgatási szünet ideje alatt (főszabályként) a kormányzati szervek a feladataikat nem látják el és az ügyfélfogadás sem működik.

Fontos előírás, hogy az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe; a bírósági eljárások határidejébe, ha azokban a kormányzati igazgatási szerv félként vesz részt; a közigazgatási perek esetében a perindítási határidőbe; továbbá a  kormányzati igazgatási szerv szerződéses kötelezettségének teljesítési határidejébe; a Közszolgálati Döntőbizottság eljárásának határidejébe; végezetül egyéb szerv előtt folyó eljárás ügyintézési határidejébe, ha abban a kormányzati igazgatási szerv ügyfélként vesz részt, illetve ha az eljárás e szervvel szemben indult, vagy kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti megkeresésével jár.

Az automatikus döntéshozatali eljárásokban ugyanakkor a fentiek szerinti előírások nem alkalmazandók.

 • Joganyag: 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/158. (IX. 29.)
 • Hatályos: 2022. 09. 30., 2022. 10. 14.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

HIPA devizában történő megfizetéséről

A 2023-as adóévben esedékes helyi iparűzési adó euróban és amerikai dollárban is megfizethető, amelyet az MNB-hez beérkezés napján érvényes árfolyamon számítanak át. Befizetésként azonban az átszámított forintösszeget tüntetik fel az az adózó adószámláján. A megfizetés napja az a nap, amelyen az MNB által átutalt forintösszeget az illetékes önkormányzat, illetve a NAV számláján jóváírják.

 • Joganyag: 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/155. (IX. 26.)
 • Hatályos: 2022. 09. 27., 2022. 10. 11.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek

2022. szeptember 19.

Jogszabályfigyelő 2022 – 37. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2022/147-150. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatok közül válogattunk.