Jogszabályfigyelő 2024 – 17. hét


Alábbi cikkünkben a 2024/46–47. számú Magyar Közlönyben megjelent szakmai újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés uniós rendeletben foglalt szabályainak a végrehajtásáról, valamint egy felszámolási és egy fogyasztóvédelmi tárgyú rendeletcsomagról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Az e-CODEX-rendszer szabályai
 2. Felszámolási tárgyú kormányrendeletek módosítása
 3. Fogyasztóvédelmi tárgyú rendeletmódosítások

 

 

Az e-CODEX-rendszer szabályai

Az alábbiakban hivatkozott rendelet szabályozza a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén történő, határokon átnyúló elektronikus adatcserére szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX-rendszer) szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet alapján Magyarország területén létrehozott e-CODEX hozzáférési pontokra, az azokhoz csatlakozó, kapcsolt rendszerekre, valamint az ezeket működtető szervezetekre vonatkozó szabályokat.

 • Joganyag: 87/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén történő, határokon átnyúló elektronikus adatcserére szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX-rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/850 európai parlamenti és a tanácsi rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/46. (IV. 23.)
 • Hatályos: 2024. 04. 24.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

 

Felszámolási tárgyú kormányrendeletek módosítása

Az elektronikus értékesítési rendszerrel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok indokolták a nyilvános értékesítésről és a számviteli feladatok módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet  módosítását, illetve a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítását – derül ki a jogszabálycsomaghoz kapcsolódó végső előterjesztői indokolásból –, amely szerint a végrehajtások törvényi szabályaival való összhang megteremtése, az eljárások elhúzódásának elkerülése, illetve a vállalkozások versenyképességének megőrzése az alapvetően elérendő jogalkotói cél. 

 • Joganyag: 92/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet egyes felszámolási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/46. (IV. 23.)
 • Hatályos: 2024. 06. 23.
 • Megjegyzés: 2 jogszabály módosítását tartalmazó rendeletcsomag

 

 

Fogyasztóvédelmi tárgyú rendeletmódosítások

Tíz fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendelet módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott jogszabálycsomag, amely érinti egyebek mellett a légi személyszállítás szabályait, a tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásának a szabályait, a kereskedelmi tevékenységek végzésének a feltételeit, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályait, illetve az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályokat is.

A kötelező jótállási szabályok körében kiemelendő, hogy a jótállási idő 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két évre, 250 000 forint eladási ár felett három évre emelkedik. Ezzel egyidejűleg változnak a jótáállási jegyekre vonatkozó rendelkezések is. Előírják továbbá, hogy amennyiben a jótállási ideje alatt az adott fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítás után ismét meghibásodik, akkor az adott terméket nyolc napon belül kötelező kicserélni, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor a termék vételárát nyolc napon belül vissza kell téríteni.

Újdonság, hogy a kötelező jótállás alá eső új fogyasztási cikkek körét a jövőben a fogyasztóvédelemért felelős miniszter rendeletében és nem a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben találhatjuk meg. 

 • Joganyag: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/46. (IV. 23.)
 • Hatályos: 2024. 04. 24., 2024. 05. 08., 2024. 05. 24., 2024. 08. 21., 2025. 01. 01.
 • Megjegyzés: 10 jogszabály módosítását tartalmazó rendeletcsomag

Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Jogszabályfigyelő 2024 – 15. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/42-44. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.