Jogszabályfigyelő 2024 – 5. hét


Alábbi cikkünkben a 2024/10-12. számú Magyar Közlönyben megjelent újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban ingatlan-nyilvántartási és földügyi szabályokról, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területére történő belépésről olvashatnak.

 

Tartalom:

 • Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletének módosítása
 • A BV szervek területére történő belépés új szabályai
 • Ingatlan-nyilvántartási, földügyi igazgatási szolgáltatási díjak

 

Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletének módosítása

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 2024. október elsejei hatálybalépéséhez igazította a Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletével a végrehajtási szabályok hatálybalépését is. Ezen felül érdemi módosításokat is tartalmaz a tárgyalt jogszabály, így egyebek között: meghatározza az ún. álláshely (közös gépjárműtárolóban lévő garázshely) fogalmát, érinti a közérdekű használati jog szabályait, bővíti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok körét az építményjoggal és a jogszabályon alapuló ingyenes használati joggal, bővíti ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények listáját, pontosítja a tulajdoni lap tartalmát. Külön eljárási szabályokat állapít meg a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagy létrejövő, kezelt vagyonba kerülő ingatlanra, az építményi jogra és a jogszabályon alapuló ingyenes használati jog vonatkozóan.

 • Joganyag: 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról
 • Módosította: 12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet
 • Megjelent: MK 2024/11. (I. 30.)
 • Hatályos: 2024. 01. 31., 2024. 10. 01.
 • Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

A BV szervek területére történő belépés új szabályai

Új jogszabályt alkotott a belügyminiszter a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint az ott tartózkodás részletes szabályairól. A rendelet hatálya a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények mellett a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságokra és költségvetési szervekre ugyancsak kiterjed.

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezték a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendeletet.

 • Joganyag: 3/2024. (I. 30.) BM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/11. (I. 30.)
 • Hatályos: 2024. 02. 14.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Ingatlan-nyilvántartási, földügyi igazgatási szolgáltatási díjak

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvényben szabályozott hatósági eljárások, a telekalakítási eljárás, az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatások, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálata és a földmérési és térképészeti állami alapadatok adatbázisaiból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjai szerepelnek az alábbiakban hivatkozott, főszabályként 2024. március 1-jétől hatályos közigazgatási és területfejlesztési miniszteri rendeletben.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárások díja eszerint 6 600 Ft, a jelzálogjog-bejegyzés díja12 600 Ft, a társasház-alapításért pedig 100 000 Ft-ot kell fizetni. Közigazgatási- vagy fekvéshatár-változás bejegyzésének díja a változással érintett ingatlanonként 6 600 Ft, de nem lehet több összesen 200 000 Ft-nál. A hatósági bizonyítvány kiállítása 3000 Ft-ba kerül. Telekalakítás engedélyezésért 12 000 Ft díj fizetendő földrészletenként legfeljebb 5 földrészletig, amely sávosan emelkedik az érintett földrészletek számának függvényében. A papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat díja 6 250 Ft, míg az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles másolatért 3 000 Ft-ot kell fizetni.

2024. március 1-jével hatályát veszti a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlannyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet, valamint a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet.

 • Joganyag: 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/11. (I. 30.)
 • Hatályos: 2024. 03. 01., 2024. 10. 01., 2024. 12. 04.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek

2024. január 29.

Jogszabályfigyelő 2024 – 4. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/7-9. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Kúria honlapján megjelent tájékoztatók és közlemények közül válogattunk.
2024. január 22.

Jogszabályfigyelő 2024 – 3. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/5–6. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó szakma újdonság nem jelent meg, az Alkotmánybíróság honlapján megjelent újdonságok közül válogattunk.