Jogszabályfigyelő 2024 – 8. hét


Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2024/18-20. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Országgyűlés honlapján megjelent közlemények és benyújtott törvényjavaslatok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a Parlament tavaszi ülésszakának munkarendjéről és egy, már az első plenáris ülésen elfogadásra váró törvénymódosításról is olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. A 2024-es tavaszi parlamenti ülésszak munkarendje, az első hónap munkaterve
  2. Jogszabályi garanciák a digitális szolgáltatásokat nyújtó kapuőrökkel és szálláshely-közvetítőkkel szemben

 

 

A 2024-es tavaszi parlamenti ülésszak munkarendje, az első hónap munkaterve

Az Országgyűlés a 2024-es tavaszi ülésszak során február 26-ától június 12-éig ülésezik, a korábban megszokott kéthetes munkarend szerint azzal, hogy a részletes vitákat a plenáris ülés második hetében folytatják le.

A február-március havi ülésterv két plenáris ülést (kéthetes ciklust) tartalmaz. Az első plenáris ülés első hetében kerülhet sor a Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazására, míg a második héten elfogadhatják a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló, a következőkben részletesen ismertetett törvényjavaslatot.

 

Jogszabályi garanciák a digitális szolgáltatásokat nyújtó kapuőrökkel és szálláshely-közvetítőkkel szemben

„A Javaslat célja a fogyasztók, valamint a vállalkozások számára magyarországi gazdasági tevékenységük védelme érdekében jogszabályi garanciák biztosítása a digitális szolgáltatók két kategóriájával: a kapuőr cégekkel és az online szálláshely-közvetítőkkel szemben az elektronikus kereskedelem területén az Európai Unió vonatkozó szabályaival, vagyis az Európai Parlament és a Tanács a digitális ágazat vonatkozásában a versengő és tisztességes piacokról, valamint az (EU) 2019/1937 és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról (digitális piacokról szóló jogszabály) szóló 2022. szeptember 14-i (EU) 2022/1925 rendeletével (a továbbiakban: 2022/1925/EU Rendelet) összhangban.” – derül ki a javaslat általános indokolásából.

Ez azt jelenti közelebbről nézve, hogy bizonyos szigorításokat vezetnének be jelzett szolgáltatókkal szemben. A kapuőrrel ellentétben az online szálláshely-közvetítők fogalma nem szorul különösebb magyarázatra, bár ez utóbbi fogalom meghatározását is tartalmazza a tervezet. Kapuőr alatt ugyanakkor az a szolgáltató tekintendő a jogalkotó megfogalmazása szerint, amely: „[…] alapvető platformszolgáltatást nyújt, amely fontos kapuként szolgál az üzleti felhasználók számára a végfelhasználók eléréséhez, és megszilárdult és tartós pozíciót élvez működése során, vagy a közeljövőben várhatóan ilyen pozícióra tesz szert.” A kapuőrök tevékenységének a szabályozása különösen fontos abból a szempontól is, hogy az egyre nagyobb digitális hálózatok előbb-utóbb monopolizálják a piacot – olvasható az általános indokolásban. A kapuőrök tekintetében tehát előírnák, hogy biztosítsanak magyar nyelvű jogi tanácsadást az általános szerződési feltételek szerint alkalmazandó joggal kapcsolatban, továbbá, hogy a kapuőr legfeljebb 45 napos fizetési határidőt alkalmazhasson a saját fizetési kötelezettségét illetően a magyar szolgáltatók felé, valamint rögzíti a javaslat az is, hogy a szerződő feleknek egyenlően kell viselniük az eltérő pénznemben keletkező fizetési kötelezettségek esetében az árfolyamkockázatból eredő terheket.

„[…] a kapuőrökre a magyar nyelvű, Magyarország területén működő személyes, illetve telefonos és elektronikus eléréssel rendelkező ügyfélszolgálat és panaszkezelési mechanizmus fenntartásának a kötelezettségét [írja elő a törvénytervezet], de mivel nem mindegyik online szálláshely-közvetítő felel meg a kapuőr cégekre vonatkozó feltételeknek, ezért a Javaslat külön is előírja az ő vonatkozásukban a magyar nyelvű, Magyarország területén működő személyes, illetve telefonos és elektronikus eléréssel rendelkező ügyfélszolgálat és panaszkezelési mechanizmus fenntartásának a kötelezettségét, amennyiben legalább három vármegyére terjed ki az online szálláshely-közvetítő tevékenysége. A szálláshely-szolgáltatótól beérkezett panaszt az online szálláshely-közvetítőnek 30 napon belül érdemben meg kell válaszolnia. […] A Javaslat általánosságban megtiltja a tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazását, illetve példálózóan felsorol hét különböző tartalmú szerződéses rendelkezést, amelyek alkalmazását kifejezetten tisztességtelennek tekinti a Javaslat.” [Részletes indokolás a T/6547. számú törvényjavaslat 3. §-ához.]

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény fentiek szerinti módosításai 2024. május 1-jétől lépnének hatályba a jelenlegi tervek szerint.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 12.

Jogszabályfigyelő 2024 – 6. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2024/13-14. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Alkotmánybíróság honlapján megjelent legfrissebb döntések közül válogattunk.