Jogszabályfigyelő 45. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 170-174. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait foglaljuk össze.


Tartalom:

 Változnak a munkaerő-kölcsönzési, magán-munkaközvetítési tevékenység szabályai

Kártalanítás a fogvatartási körülmények miatt

Az önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartási, átalakítási szabályai

Vissza nem térítendő támogatás az online pénztárgépekhez

 

Változnak a munkaerő-kölcsönzési, magán-munkaközvetítési tevékenység szabályai

A foglalkoztatási és vagyoni biztosítékkal kapcsolatos előírások változása folytán módosultak a kölcsönbeadói és a magán-munkaközvetítői tevékenységek engedélyezésével, a változások bejelentésével és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos szabályok. Újdonságként kerültek a jogszabályba az EGT-tagállamban bejegyzett vállalkozás munkaerő-kölcsönzési tevékenységére vonatkozó speciális szabályok.

Joganyag: 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2016/174. (XI. 11.)

Hatályos: 2016. 12.01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Kártalanítás a fogvatartási körülmények miatt

A büntetés-végrehajtási törvény 2017. január elsején több új alcímmel egészül ki a méltánytalan fogvatartási körülményekkel kapcsolatos kártalanítási szabályok beépítése folytán. Kártalanítás, amelynek a megfizetésére az állam köteles, az ún. alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények (előírtnál kevesebb élettér biztosítása, jogszabályi előírásokba ütköző elhelyezési körülmény, pl. illemhely elkülönítésének hiánya, nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés) esetén jár.  Annak összegét minden egyes így eltöltött nap után kell megállapítani legalább 1200 legfeljebb 1600 forint összegben.

A kártalanítási igény érvényesítésére jogvesztő határidőt állapít meg a jogszabály, illetve előírja, hogy az igényérvényesítésre az elítélt (fogvatartott) mellett a védője (jogi képviselője) is jogosult. Az ún. kártalanítási eljárásban a büntetés-végrehajtási bíró dönt. A fentieken túlmenően a módosítás tartalmazza a méltánytalan fogvatartási körülményekre vonatkozó panasz és az annak alapján tett intézkedések szabályait is, illetve érinti egyebek között az anya-gyermek részlegen történő elhelyezésre, tanulmányi ösztöndíjra, látogatásra, a társadalmi kötődés programra vonatkozó előírásokat is. (A törvénytervezetről a jogszabályfigyelő 2016. augusztus 4. héti számában írtunk. A szerk.)

Joganyag: 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2016. évi CX. törvény

Megjelent: MK 2016/170. (XI. 4.)

Hatályos: 2016. 11. 12., 2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

[htmlbox Változásfigyeltetés]

Az önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartási, átalakítási szabályai

A különvált zálogjog helyett bevezetett önálló zálogjog (önálló átalakításos zálogjog) bejegyzéséhez kapcsolódó szabályokat állítja meg az alábbiakban hivatkozott törvénymódosítás. Az ingatlan-nyilvántartási törvény esetében a módosítások tulajdonképpen „technikai” jellegűek, az önálló zálogjoggal (önálló átalakításos zálogjoggal) kapcsolatos utalásokat építik be a törvénybe. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény módosítása ugyancsak a bejegyzési eljárást (átalakító nyilatkozat), illetve az átalakítás szabályait érintik.

Joganyag: 2016. évi LXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról, illetve az 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2016. évi CXI. törvény

Megjelent: MK 2016/170. (XI. 4.)

Hatályos: 2016. 11. 12.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Vissza nem térítendő támogatás az online pénztárgépekhez

A nemzetgazdasági minisztériumban rendelet készül 2017. január 1-jétől az online pénztárgép használatra kötelezetteknek a pénztárgép-beszerzéshez kapcsolódó állami támogatásáról. A kormányzat honlapján közzétett, közigazgatási egyeztetés alatt álló tervezet szerint a vissza nem térítendő támogatás kérelemre, bizonyos összegű nettó árbevétel alatt járna, amelynek összege pénztárgépenként 50 000 forint lenne.

Joganyag: nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló NGM rendelet tervezete

Módosítja: –

Megjelent: http://www.kormany.hu

Hatályos: –

Megjegyzés: új jogszabály tervezete


Kapcsolódó cikkek

2024. április 23.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások versenyre gyakorolt káros hatásai és kivételes körülmények közötti alkalmazhatósága 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kapcsán hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárás előkészítése során, az eljárásfajta kiválasztásakor törekedniük kell a gazdasági versenyt támogató beszerzési megoldások és eljárásfajták alkalmazására. Az ajánlatkérők formális indokok alapján nem alkalmazhatnak hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.  

2024. április 22.

A több fél által adott ügyvédi megbízás néhány szabályozási és ügyvédetikai kihívása

A megbízó személye a merevebb, a kontinentális Európában hagyományosnak tekinthető ügyvédetikai megközelítés szerint kétoldalú jogügyletek esetén megbízotti szemszögből vagylagos, mivel az egymással szerződő felek érdekei – még ha mindketten egy érvényes és teljesített jogügyletben érdekeltek is – jellemzően nem vágnak teljes egészében egybe egymáséival, így ügyvédi tevékenység nyújtása egyazon ügylet során mindkét fél javára problematikus.