Jogszabályfigyelő 50. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 194-205. számú Magyar Közlönyök legfontosabb, széles körű szakmai érdeklődésre számot tartó újdonságait foglaljuk össze.


Tartalom:

Panaszkezelési szabályok a pénzügyi szférában

Panaszkezelési szabályok biztosítási területen

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő kormányrendeletek módosítása

2017-2018-as minimálbér és garantált bérminimum

Új törvény a statisztikáról

Jogi segítő – elektronikus kapcsolattartási feltételek nélkül

Pp. módosítás – archivált elektronikus okiratok, végrehajtási perek

A közbeszerzési törvény módosítása

Versenyjogi változások – fúziókontroll és kártérítés

Általános közigazgatási rendtartás

MNB adatszolgáltatások (II.)

MNB adatszolgáltatások (I.)

 

Panaszkezelési szabályok a pénzügyi szférában

A kormány alábbiakban hivatkozott rendelete a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények és utalvány-kibocsátók, valamint a pénzügyi intézmények és független közvetítők panaszkezelésére vonatkozó részletszabályokat (panaszok fogadásának rendjét, elintézését, a panaszkezelési szabályzatra vonatkozó előírásokat) tartalmazza.

Joganyag: 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalvány-kibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Panaszkezelési szabályok biztosítási területen

A kormány alábbiakban hivatkozott rendelete a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésére vonatkozó részletszabályokat (panaszok fogadásának rendjét, elintézését, biztosítók esetében a panaszkezelési szabályzatra vonatkozó előírásokat) tartalmazza.

Joganyag: 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő kormányrendeletek módosítása

A közigazgatási bürokráciacsökkentés következő lépéseként számos kormányrendelet módosítására került sor, amelyek közül ehelyütt kizárólag a szélesebb szakmai érdeklődésre számot tartó újdonságokat emeljük ki.

A személyi adatokról és a lakcímnyilvántartásról szóló kormányrendelet esetében kedvezően változnak az illetékességi szabályok, így például az új lakcím és a lakcímváltozás ezentúl bármely járási hivatalnál bejelenthető, továbbá a külföldön élő vagy hazatelepülő magyar állampolgárok esetében is bármely járási hivatal eljárhat hatósági igazolvány, illetve lakcímbejelentés ügyében.

A földhasználati nyilvántartásról szóló kormányrendelet módosítása körében pontosította a kormány a földhasználó fogalmát, változnak továbbá a több járási hivatal illetékességi területén történő földhasználat nyilvántartásba vételének a szabályai. Új előírás biztosítja a földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárás hivatalból történő megindításának a lehetőségét abban az esetben, ha a szerződő felek a földhasználat kezdetét a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi hatósághoz történő megérkezését követő időpontban határozták meg.

Változnak egyebek mellett a járművek forgalmi engedélyébe történő bejegyzésekkel kapcsolatos előírások, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok is.

Joganyag: 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 07. 01.

Megjegyzés: 27 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabály

[htmlbox Változásfigyeltetés]

2017-2018-as minimálbér és garantált bérminimum

A minimálbér 2017. január 1-jétől havi 127 500 forintra (heti 29 310 forintra, napi 5870 forintra, órabér alkalmazása esetén pedig 733 forintra) emelkedik. 2018. január 1-jétől a havibér 138 000 forint (a hetibér 31 730 forint, a napibér 6350 forint, az órabér pedig 794 forint) lesz.

A garantált bérminimum 2017. január 1-jétől havi 161 000 forintra, (heti 37 020 forintra, napi 7410 forintra, órabér alkalmazása esetén pedig 926 forintra) emelkedik. 2018. január 1-jétől a havi garantált bérminimum 180 500 forint (a hetibér 41 500 forint, a napibér 8300 forint, az órabér pedig 1038 forint) lesz.

Hatályát veszti ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Joganyag: 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/204. (XII. 15.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Új törvény a statisztikáról

A hivatalos statisztikáról címet viseli a 2016. december 15-én kihirdetett új statisztikai törvény, amelynek elfogadására az uniós jognak való megfelelés érdekében került sor. A törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Hatályát veszti ugyanakkor a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény.

Az új statisztikai törvény rendelkezései közül az adatszolgáltatási kötelezettség megsértésével összefüggő bírságolás szabályainak az ismertetésére helyezzük a hangsúlyt: az adatszolgáltatás elmulasztása, az adatátadás, -átvétel elmulasztása miatti bírság kiszabására irányuló eljárást a kormányhivatal folytatja le a statisztikai adatfelvételt folytató kezdeményezésére. A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és személyes joga szerint jogképes szervezet esetében pedig 100 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. Fontos tudni azt is, hogy a bírság kiszabása adatszolgáltatásonként történik.

A fentieken túlmenően az a jogi személy, jogképes szervezetet, amely kötelező adatszolgáltatás keretében nem a valóságnak megfelelő adatot szolgáltat (felvilágosítást ad) ugyancsak bírságolható a fentiekkel megegyező bírságmértékek szerint.

Újdonságnak tekinthető a „statisztikai szégyentábla”. A statisztikai adatfelvételért felelős szervezet ugyanis a saját honlapján nyilvánosságra hozhatja a jogerősen bírsággal sújtott jogi személy és jogképes szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát és a kiszabott bírság összegét.

Joganyag: 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Jogi segítő – elektronikus kapcsolattartási feltételek nélkül

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény módosítására azért került sor a javaslathoz fűzött miniszteri indokolás szerint, mert nem minden, a jogi segítők névjegyzékében szereplő pártfogó ügyvéd képes az elektronikus kapcsolattartásra. Mivel azonban így is kevesebb a jogi segítő, fontos, hogy az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges feltételekkel nem rendelkező pártfogó ügyvédek a névjegyzékben maradhassanak és polgári jogi ügyekben (értelemszerűen a peres eljárás kivételével) jogi segítőként, illetve büntetőügyekben jogi segítőként és pártfogó ügyvédként is eljárhassanak. Pontosította továbbá a Parlament a névjegyzékbe vétellel és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos szabályokat, valamint néhány egyéb, segítségnyújtással kapcsolatos részletszabályt is (pl. tartási ügyek, díjmegállapítás módosítása.)

Joganyag: 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2016. évi CLVIII. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2016. 12. 23.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Pp.-módosítás – archivált elektronikus okiratok, végrehajtási perek

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) módosítása értelmében elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott (archivált) adatokat az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján, ha a szolgáltató teljesíti a törvényben előírt feltételeket és az igazolását is törvényes előírások szerint állítja ki.

Ezen túlmenően a módosítását érinti a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek egyes részletszabályait.

Joganyag: 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2016. évi CLVIII. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

A közbeszerzési törvény módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítására a hazai szabályozás további szigorítása, a 2014-es uniós irányelvek előírásainak való megfelelés érdekében volt szükség, derül ki a javaslathoz fűzött, a Képviselői Információs Szolgálat által készített háttéranyag szerint. Számos ponton változtak a közbeszerzési értékhatárok is, amelyeket azonban a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló 2016. évi CLVII. törvény tartalmaz (amely ugyancsak a Magyar Közlöny 2016. évi 203. számában jelent meg)

Joganyag: 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

Módosítja: 2016. évi CLX. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2016. 12. 16., 2017. 01. 01., 2017. 02. 01., 2017. 04. 01., 2017. 12. 31.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Versenyjogi változások – fúziókontroll és kártérítés

Az Országgyűlés a 2016. december 6-ai ülésnapján fogadta el azt a versenytörvény-módosítást, amely alapvetően a vállalkozások összefonódásáról szóló szabályokat érinti, valamint a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosítja (új XIV/A fejezet). Változik továbbá a bíróság versenyfelügyeleti eljárásának a szabályozása

Joganyag: 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2016. évi CLXI. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2016. 12. 16., 2017. 01. 15., 2017. 06. 13.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Általános közigazgatási rendtartás

Elfogadta a parlament a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyébe lépő, 2018. január elsejétől hatályos, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.). Az új eljárási kódex 144 szakaszból áll, rendelkezéseit főszabályként a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell majd alkalmazni.

A törvény minden egyes szakasza – a közelmúlt kódexekkel kapcsolatos jogalkotási gyakorlatának megfelelően – külön alcímmel rendelkezik. Az Ákr. hatálya, a jelenleg hatályos Ket.-tel egyezően, nem terjed ki a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárásra, nem alkalmazható továbbá az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra és a menekültügyi és idegenrendészeti eljárásra sem.

Joganyag: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/200. (XII. 14.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

MNB-adatszolgáltatások (II.)

Megjelent a jegybanki információs rendszerhez történő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB-rendeletek második része, amelyek a korábbi jogszabályok helyébe léptek, így hatályon kívül helyezték a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet, a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet, a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szabályait.

Joganyag: 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről,

51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről,

52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/197. (XII. 12.)

Hatályos: 2017. 01. 01., 2016. 12. 31.,

Megjegyzés: új jogszabályok

 

MNB-adatszolgáltatások (I.)

Megjelent a jegybanki információs rendszerhez történő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB-rendeletek első adagja, amelyek hatályon kívül helyezték egyidejűleg a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2015. (XII. 8.) MNB rendeletet, és a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 52/2015. (XII. 11.) MNB rendeletet.

Joganyag: 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/196. (XII. 12.)

Hatályos: 2016. 12. 12., 2017. 01. 01.,

Megjegyzés: új jogszabályok


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy anélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet

A közterületi ingatlanon engedéllyel, vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. Az a személy, aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy fakivágási engedély nélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet – a Kúria eseti döntése.

2024. július 8.

Jogszabályfigyelő 2024 – 27. hét

Alábbi cikkünkben a 2024/71–72. számú Magyar Közlönyökben megjelent szakmai újdonságok és a Parlament honlapján megjelent közlemények közül válogattunk.