Jogszabályfigyelő 50. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 194-205. számú Magyar Közlönyök legfontosabb, széles körű szakmai érdeklődésre számot tartó újdonságait foglaljuk össze.


Tartalom:

Panaszkezelési szabályok a pénzügyi szférában

Panaszkezelési szabályok biztosítási területen

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő kormányrendeletek módosítása

2017-2018-as minimálbér és garantált bérminimum

Új törvény a statisztikáról

Jogi segítő – elektronikus kapcsolattartási feltételek nélkül

Pp. módosítás – archivált elektronikus okiratok, végrehajtási perek

A közbeszerzési törvény módosítása

Versenyjogi változások – fúziókontroll és kártérítés

Általános közigazgatási rendtartás

MNB adatszolgáltatások (II.)

MNB adatszolgáltatások (I.)

 

Panaszkezelési szabályok a pénzügyi szférában

A kormány alábbiakban hivatkozott rendelete a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények és utalvány-kibocsátók, valamint a pénzügyi intézmények és független közvetítők panaszkezelésére vonatkozó részletszabályokat (panaszok fogadásának rendjét, elintézését, a panaszkezelési szabályzatra vonatkozó előírásokat) tartalmazza.

Joganyag: 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalvány-kibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Panaszkezelési szabályok biztosítási területen

A kormány alábbiakban hivatkozott rendelete a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésére vonatkozó részletszabályokat (panaszok fogadásának rendjét, elintézését, biztosítók esetében a panaszkezelési szabályzatra vonatkozó előírásokat) tartalmazza.

Joganyag: 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő kormányrendeletek módosítása

A közigazgatási bürokráciacsökkentés következő lépéseként számos kormányrendelet módosítására került sor, amelyek közül ehelyütt kizárólag a szélesebb szakmai érdeklődésre számot tartó újdonságokat emeljük ki.

A személyi adatokról és a lakcímnyilvántartásról szóló kormányrendelet esetében kedvezően változnak az illetékességi szabályok, így például az új lakcím és a lakcímváltozás ezentúl bármely járási hivatalnál bejelenthető, továbbá a külföldön élő vagy hazatelepülő magyar állampolgárok esetében is bármely járási hivatal eljárhat hatósági igazolvány, illetve lakcímbejelentés ügyében.

A földhasználati nyilvántartásról szóló kormányrendelet módosítása körében pontosította a kormány a földhasználó fogalmát, változnak továbbá a több járási hivatal illetékességi területén történő földhasználat nyilvántartásba vételének a szabályai. Új előírás biztosítja a földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárás hivatalból történő megindításának a lehetőségét abban az esetben, ha a szerződő felek a földhasználat kezdetét a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi hatósághoz történő megérkezését követő időpontban határozták meg.

Változnak egyebek mellett a járművek forgalmi engedélyébe történő bejegyzésekkel kapcsolatos előírások, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok is.

Joganyag: 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 07. 01.

Megjegyzés: 27 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabály

[htmlbox Változásfigyeltetés]

2017-2018-as minimálbér és garantált bérminimum

A minimálbér 2017. január 1-jétől havi 127 500 forintra (heti 29 310 forintra, napi 5870 forintra, órabér alkalmazása esetén pedig 733 forintra) emelkedik. 2018. január 1-jétől a havibér 138 000 forint (a hetibér 31 730 forint, a napibér 6350 forint, az órabér pedig 794 forint) lesz.

A garantált bérminimum 2017. január 1-jétől havi 161 000 forintra, (heti 37 020 forintra, napi 7410 forintra, órabér alkalmazása esetén pedig 926 forintra) emelkedik. 2018. január 1-jétől a havi garantált bérminimum 180 500 forint (a hetibér 41 500 forint, a napibér 8300 forint, az órabér pedig 1038 forint) lesz.

Hatályát veszti ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Joganyag: 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/204. (XII. 15.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Új törvény a statisztikáról

A hivatalos statisztikáról címet viseli a 2016. december 15-én kihirdetett új statisztikai törvény, amelynek elfogadására az uniós jognak való megfelelés érdekében került sor. A törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Hatályát veszti ugyanakkor a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény.

Az új statisztikai törvény rendelkezései közül az adatszolgáltatási kötelezettség megsértésével összefüggő bírságolás szabályainak az ismertetésére helyezzük a hangsúlyt: az adatszolgáltatás elmulasztása, az adatátadás, -átvétel elmulasztása miatti bírság kiszabására irányuló eljárást a kormányhivatal folytatja le a statisztikai adatfelvételt folytató kezdeményezésére. A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és személyes joga szerint jogképes szervezet esetében pedig 100 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. Fontos tudni azt is, hogy a bírság kiszabása adatszolgáltatásonként történik.

A fentieken túlmenően az a jogi személy, jogképes szervezetet, amely kötelező adatszolgáltatás keretében nem a valóságnak megfelelő adatot szolgáltat (felvilágosítást ad) ugyancsak bírságolható a fentiekkel megegyező bírságmértékek szerint.

Újdonságnak tekinthető a „statisztikai szégyentábla”. A statisztikai adatfelvételért felelős szervezet ugyanis a saját honlapján nyilvánosságra hozhatja a jogerősen bírsággal sújtott jogi személy és jogképes szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát és a kiszabott bírság összegét.

Joganyag: 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Jogi segítő – elektronikus kapcsolattartási feltételek nélkül

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény módosítására azért került sor a javaslathoz fűzött miniszteri indokolás szerint, mert nem minden, a jogi segítők névjegyzékében szereplő pártfogó ügyvéd képes az elektronikus kapcsolattartásra. Mivel azonban így is kevesebb a jogi segítő, fontos, hogy az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges feltételekkel nem rendelkező pártfogó ügyvédek a névjegyzékben maradhassanak és polgári jogi ügyekben (értelemszerűen a peres eljárás kivételével) jogi segítőként, illetve büntetőügyekben jogi segítőként és pártfogó ügyvédként is eljárhassanak. Pontosította továbbá a Parlament a névjegyzékbe vétellel és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos szabályokat, valamint néhány egyéb, segítségnyújtással kapcsolatos részletszabályt is (pl. tartási ügyek, díjmegállapítás módosítása.)

Joganyag: 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2016. évi CLVIII. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2016. 12. 23.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Pp.-módosítás – archivált elektronikus okiratok, végrehajtási perek

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) módosítása értelmében elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott (archivált) adatokat az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján, ha a szolgáltató teljesíti a törvényben előírt feltételeket és az igazolását is törvényes előírások szerint állítja ki.

Ezen túlmenően a módosítását érinti a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek egyes részletszabályait.

Joganyag: 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2016. évi CLVIII. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

A közbeszerzési törvény módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítására a hazai szabályozás további szigorítása, a 2014-es uniós irányelvek előírásainak való megfelelés érdekében volt szükség, derül ki a javaslathoz fűzött, a Képviselői Információs Szolgálat által készített háttéranyag szerint. Számos ponton változtak a közbeszerzési értékhatárok is, amelyeket azonban a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló 2016. évi CLVII. törvény tartalmaz (amely ugyancsak a Magyar Közlöny 2016. évi 203. számában jelent meg)

Joganyag: 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

Módosítja: 2016. évi CLX. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2016. 12. 16., 2017. 01. 01., 2017. 02. 01., 2017. 04. 01., 2017. 12. 31.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Versenyjogi változások – fúziókontroll és kártérítés

Az Országgyűlés a 2016. december 6-ai ülésnapján fogadta el azt a versenytörvény-módosítást, amely alapvetően a vállalkozások összefonódásáról szóló szabályokat érinti, valamint a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosítja (új XIV/A fejezet). Változik továbbá a bíróság versenyfelügyeleti eljárásának a szabályozása

Joganyag: 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2016. évi CLXI. törvény

Megjelent: MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos: 2016. 12. 16., 2017. 01. 15., 2017. 06. 13.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Általános közigazgatási rendtartás

Elfogadta a parlament a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyébe lépő, 2018. január elsejétől hatályos, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.). Az új eljárási kódex 144 szakaszból áll, rendelkezéseit főszabályként a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell majd alkalmazni.

A törvény minden egyes szakasza – a közelmúlt kódexekkel kapcsolatos jogalkotási gyakorlatának megfelelően – külön alcímmel rendelkezik. Az Ákr. hatálya, a jelenleg hatályos Ket.-tel egyezően, nem terjed ki a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárásra, nem alkalmazható továbbá az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra és a menekültügyi és idegenrendészeti eljárásra sem.

Joganyag: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/200. (XII. 14.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

MNB-adatszolgáltatások (II.)

Megjelent a jegybanki információs rendszerhez történő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB-rendeletek második része, amelyek a korábbi jogszabályok helyébe léptek, így hatályon kívül helyezték a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet, a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet, a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szabályait.

Joganyag: 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről,

51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről,

52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/197. (XII. 12.)

Hatályos: 2017. 01. 01., 2016. 12. 31.,

Megjegyzés: új jogszabályok

 

MNB-adatszolgáltatások (I.)

Megjelent a jegybanki információs rendszerhez történő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB-rendeletek első adagja, amelyek hatályon kívül helyezték egyidejűleg a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2015. (XII. 8.) MNB rendeletet, és a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 52/2015. (XII. 11.) MNB rendeletet.

Joganyag: 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/196. (XII. 12.)

Hatályos: 2016. 12. 12., 2017. 01. 01.,

Megjegyzés: új jogszabályok


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.