Kúria – felkészülés a választásra

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2018. január 29.
Rovat:

A Kúria a következő időszakban 15 táblabíróval „erősíti” a választási jogorvoslatok elbírálására; s bár e döntéseiket vélhetően politikai felhangok kísérik majd, ezekre a legfőbb bírói fórum a jövőben is visszafogottan reagál.


A Kúria már tavaly felkészült az újeljárási kódexekre, a büntető, a polgári és a közigazgatási ügyszakokban egyaránt. Mivel az idei év másik különlegességét az áprilisi országgyűlési választások adják, a legfőbb bírói fórum a választási jogorvoslatok gyors elbírálására is felkészült; ehhez 15 vidéki és budapesti táblabíró nyújt majd plusz segítséget – hangsúlyozta dr. Darák Péter kúriai elnök a szervezet hétfői, a Néprajzi Múzeumban megtartott teljes ülésén. Hozzátette, ezeket a döntéseiket várhatóan politikai felhangok kísérik majd, ám ezekre –  ahogy korábban, úgy most is – visszafogottan reagálnak majd. 

Ezt megelőzően dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója üdvözölte a Kúria Teljes Ülését, hozzátéve: a legfőbb bírói fórum hosszú idő után végre visszakaphatja eredeti épületét. A múzeum a közgyűjtemény városligeti átköltöztetéséig is szívesen biztosít helyet a Kúria hasonló rendezvényeinek.

A 2017-es évet értékelve és az előttük álló legfontosabb feladatokról, kihívásokról szólva a bírósági elnök egy sor, nagy visszhangot kiváltott döntésükre emlékeztetett, köztük arra a jogerősen felmentett autós nőére, aki a tőle elrabolt táskáját visszaveendő üldözőbe vette a motoros elkövetőket, melyek egyike ennek során életét vesztette. Sok más mellett az eredendően terrorcselekmény elkövetésével vádolt Ahmed. H. ügye és a Tao.-perek is megemlítendők.

Darák Péter

Darák Péter visszaidézte a dán miniszterelnöknek a nemzeti-nemzetközi igazságszolgáltatás kapcsolatát, reformját elemző egy korábbi beszédét, mely különösen a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíráságának (EJEB) ítélkezési gyakorlatát vette górcső alá, kiemelve e kapcsolatrendszerből például a börtönviszonyok sokat kritizált helyzetétnek megítélését és a jogtalanul hátrányt szenvedettek hosszú jogorvoslati idejét. Fontos kiemelni a nemzeti felsőbb bíróságok felelősségét ezek hatékonyabb érvényesítésében.

Végül az elnök megemlítette az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt fekvő magyar, előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket, melyekben a remények szerint még idén dönthet a luxemburgi testület.

Ezek után a Kúria Teljes Ülése előtt a kiválasztott területek megbízott vezetői ismertették a legfőbb bírói fórum idei joggyakorlat-elemző csoportjainak munkáját, témáit és kutatási tervét.

Ezek a következők:

– Jogági határvonalak az egyéni és közösségi igény érvényesítése terén – a magánélet védelme (csoportvezető: dr. Márki Zoltán);

– Az országos büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata (dr. Katona Sándor);

– Ténybeli javítás jogerő után – perújítás a büntetőeljárásban (dr. Csák Zsolt);

– A migrációval összefüggő közigazgatási bírói gyakorlat (dr. Sperka Kálmán); A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata (dr. Kovács András, dr. Madarász Anna);

– A kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelésének gyakorlata (dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna);

– A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat (dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna);

– A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései (dr. Tallián Blanka).

[htmlbox valasztojogi_komm]


Kapcsolódó cikkek:


A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész
2018. augusztus 14.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész

A fellebbezést követően sorra kerülő másodfokú eljárásnál továbbra is alapszabály, miszerint a fellebbezési eljárás nem ismételt elbírálást, hanem felülbírálatot jelent. Az új Be.-re is jellemző, hogy abban mind a reformatórius, mind a kasszatórius jogkör gyakorlása megtalálható. Így a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet vagy helyben hagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. Utóbbi esetben az eljárást megszünteti, vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét
2018. augusztus 13.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, mivel az előző héten megjelent egyetlen Magyar Közlönyben (2018/125. szám) szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a döntvények és a hivatalos tájékoztatók közül válogattunk.

AB: Szabályozandó a fogvatartottak közgyógyellátása
2018. augusztus 7.

Az Alkotmánybíróság szerint mulasztott az Országgyűlés a büntetés-végrehajtási intézetben kérelmezhető közgyógyellátás terén a szükséges igazolás kiállítására jogosult orvos személyének vonatkozásában.