Megnyitotta kapuit az Ügyvédakadémia


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A budapesti ügyvédek tudásközössége, az Ügyvédakadémia különböző jogágak egyes témáira épülő 8 csoportjába közel 600 ügyvéd jelentkezett.


Létrejöttek a csoporttagok közötti e-mail és internetes kapcsolatok is, és megindult a szakmai konzultáció ott is, ahol a csoportok számára a személyes konzultáció érdekében tervezett kamarai találkozó még nem valósult meg.

A 4. csoport (tulajdonjogi és lakásjogi jogviták; társasházak és lakásszövetkezetek konfliktusai) első konzultációja 2014. október 1-jén volt, ahol megvitatták a következő előadások anyagát, illetve a lehetséges kérdéseket [pl. a közös tulajdoni formáció, a társasházakat érintő nem peres eljárások (fmh)], előadókat.

A csoport bírósági eseti döntésekkel is foglalkozott: a közgyűlési határozat érvénytelensége körében a végrehajtás felfüggesztéséről, a közös költség behajtásról, a felszámolási eljárás hitelezői sorrendjéről a társasházak esetén, illetve említést tettek a végrehajtási eljárások és társasházak viszonyáról.

A meghívott vendég dr. Téglási András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára és alkotmánybírósági tanácsadó volt, aki előadásában összefoglalta az alkotmánybíróságról szóló törvény főbb részeit a gyakorlat számára: milyen módon kell benyújtani tulajdonjogi kérdésekben alkotmánybírósági beadványt, beszélt a nemzetközi fórumokon indított per és az alkotmánybíróság viszonyáról és arról, hogy milyen formai követelményeknek kell megfelelnie egy beadványnak, milyen a viszonya a Kúriának és az egyéb bírói fórumoknak, valamint kitért az egyéb jogorvoslati lehetőségekre a tulajdonjogi ügyekben.

Az Ügyvédakadémia 6. csoportjában (Családjogi konszenzusok és konfliktusok) 2014. október 8-án megtartott konzultáción a családjogi konfliktustípusokat (ügyvéd-ügyfél, ügyvéd-ellenérdekű fél, ügyvéd és az ellenérdekű fél jogi képviselője, ügyvéd és bíró, stb.) beszélték meg a jelenlévők, és elemezték az azok feloldásához vezető módszereket, majd felvázolták a megváltozott jogszabályhelyek értelmezésével, alkalmazásával, továbbá a megváltozott társadalmi és életviszonyok kapcsán felmerülő problémákat (pl. a joghatóság kérdésköre, a gyermekelhelyezés helyébe lépő szülői felügyeleti jog bíróság általi értelmezése, a vagyonjogi szerződések, élettársi/házastársi közös vagyonnal kapcsolatos kérdések, stb.). A csoport célja, hogy ezeket a kérdéseket a foglalkozási napok közötti időben egymás között kör-e-mailek formájában megvitassák, átadják egymásnak tapasztalataikat, majd a foglalkozásokra egy-egy téma szakértőjét meghívva gyarapítsák ismereteiket.

A 3. csoport: „Az új Ptk.-hoz igazodó kötelmi jogi és szerződésszerkesztési ismeretek” munkacsoportja 2014. október 15. napján tartotta alakuló ülését. Az első szeminárium témája „Az érvénytelenség, és hatálytalanság az új Ptk.-ban” volt. A meghívott vendégek, Képes György ügyvéd, adjunktus (Ph.D. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) és Siklósi Iván adjunktus (ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék) azt elemezték, hogy milyen változások történtek a témakörben a régi és az új Ptk. vonatkozó szabályait összehasonlítva.

Siklósi Iván bemutatta „Nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban” c. könyvét.

A második szeminárium témája a bizalmi vagyonkezelés lesz november 19-én.

A jövő évre tervezett témák:

– a szerződés létrejötte (a szerződéskötés szabályai),

– a szerződésszegés az új Ptk.-ban,

– kártérítési jog az új Ptk.-ban,

– a behajtási költségátalány intézménye az új Ptk.-ban.

Forrás: BÜK Hírlevél – 314. és 315. szám


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe, hanem csak azok, amelyek a jogosult megélhetését, ellátását szolgálják. A lakás bérbeadásának hiányából eredő elmaradt vagyoni előny nem tartozik ebbe a körbe függetlenül attól, hogy a jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésének módjaként a bíróság járadékot is meghatározhat – a Kúria eseti döntése.

2024. július 17.

Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés a Pázmányon

Új képzést hirdet szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A speciális felkészültséget nyújtó Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés július 20-ig várja minden, a témában érintett jogász jelentkezését. A képzésről Dr. Halász Zsolt Ákos szakfelelőst, a Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük.