Munkajog felsőfokon


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Beszélgetés dr. Horváth István ügyvéddel, az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetőjével, habilitált egyetemi docenssel, aki gazdag publikációs tevékenysége mellett annak a belső körben megjelent ünnepi könyvnek is az ötletgazdája és szerkesztője volt, ami dr. Hágelmayer Istvánné 80-dik születésnapjára készült. Ehhez ráadásul komoly szakmai szerzői gárdát sikerült összehoznia a szabadidejében rockdobosként is alkotó jogásznak.


Munkajoggal három szerepkörben is foglalkozik, ügyvédként és egyetemi tanárként, illetve előadó, munkajogi oktatásszervező a Budapesti Ügyvédi Kamarában.

Ügyvédként dolgozom, van egy családi ügyvédi irodánk, a P. Horváth Ügyvédi Iroda, ahol a feleségemmel, Szladovnyik Krisztinával közösen látjuk el jogi tanácsokkal az ügyfeleinket munkajog, cég- és társasági jog, polgári jog, közbeszerzési jog területeken. Emellett a Budapesti Ügyvédi Kamarában dr. Réti László elnök úr kérésére – akár egy tanévben – szervezem a munkajogi továbbképzést. A 2016 őszi előadás-sorozat első állomásaként többek között az alábbi kérdésekre kaphattak az ügyvéd kollégák választ: miként változtak a Munka Törvénykönyve, a munkavédelmi- és munkaügyi ellenőrzésről szóló törvények szabályai? Miként kell visszavonni a felmondást, ha a közlését követően derül csak ki, a “címzett” várandós? Az EGT-tagállamok közti kiküldetés szabályai – új rendelkezések az Mt.-ben és a Met.-ben. Munkáltatói kötelezettségek a munkavédelmi képviselő választással kapcsolatban. Mely esetben büntethető a munkavállaló közigazgatási bírsággal? A következő két előadás témái a munkaviszony megszüntetésével és a kártérítési felelősséggel, valamint az egyenlő bánásmód megsértésével kapcsolatos ítéletek lesznek. Ha van precedens, fontos tudni, milyen magas lécet akarunk átugrani…

30 éve vesz részt a felsőoktatásban, kutatásban, egyrészt az ELTE Munkajogi és Szociális Tanszékének vezetőjeként, egyetemi docensként, másrészt az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében a munkajogi posztgraduális képzések felelőse, emellett munkajogot tanít számos munkajogi konferencián, tanfolyamon.

A gyakorlatot és a tudományos elméletet, amennyire csak lehet, ötvözöm. A hallgatóink elsősorban az iránt érdeklődnek, ami az életükben már megjelent, valamilyen bűvkört hozott létre. A munkajog nagyon fontos jogterület. Igyekszünk színessé tenni az oktatást, igazodni kell a generációk követelményeihez, teljesen más ma egy szeminárium tartalma, mint az én időmben, a ’80-as években volt.

Horváth István

Gazdag publikációs listával rendelkezik munkajog témában. Főszerkesztője a Munkaügyi Leveleknek, rendszeresen publikál az Adó szaklapban és a Lex HR Munkajog című lapban. Részt vett az új magyar munkajogi szabályozás, a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény előkészítésében. Legutóbb az új munka törvénykönyvéről ír könyvet. Mikorra várható a megjelenés?

A könyv már meg is jelent a Vezinfó Kiadó gondozásában. Ha az aktuális jogértelmezés mellett a kötet erényeként említhetem: a megfelelő helyre „beszerkesztve” ismerteti és értelmezi a már nem is annyira új polgári törvénykönyv munkaviszonyra is alkalmazandó szabályait. Akár egy világslágert – például, mint a Beatlesből Lennon-McCartney – a könyvet is ketten, Szladovnyik Krisztinával – együtt jegyezzük. 

És ha már a publikációknál tartunk, megemlíteném, hogy ön volt annak a belső körben megjelent ünnepi könyvnek az ötletgazdája, szerkesztője, ami dr. Hágelmayer Istvánnénak készült a 80-dik születésnapjára. Komoly szakmai szerzői gárdát sikerült összehoznia. Mennyi ideig tartott a könyv finalizálása?

Hogy ön beszélget velem, azt Hágelmayer Istvánnénak köszönhetem. Ő hívott és indított el tanszékvezetőként a munkajogi pályán. Eszembe jutott, közeleg egy meghatározó születésnap, és szerettem volna honorálni a megfizethetetlent. Azt az emberi szeretet és szakmai felelősséget, amivel a tanszékvezető asszony útnak indított. A „Tisztelgés – Ünnepi Tanulmányok dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára” című könyv egy évig készült titokban. Ahogyan minden pályatárs és tanítvány hívja, Idukának a 80 éves születésnapját kezdtem el megszervezni és az egyik legméltóbb ajándéknak az ünnepi tanulmányokból álló könyvet gondoltam. Két irányba indultam el: egyrészt összeszedtem azt a szerzői kört, akik az ELTE ÁJK Munkajogi Tanszéken valaha is dolgoztak, illetve dolgoznak jelenleg is vagy más tanszékeken a tanszékvezetői posztot töltik be. Meg kellett hozzá szereznem az anyagi forrásokat is ahhoz, hogy ez a kötet ilyen módon megjelenhessen. Nagyon jól sikerült a könyvnek a bemutatója is, hatalmas ünnepség volt a tanszéken. Annál nagyobb élmény nincs, mint hogy láttam az Ida arcán az örömöt, és a társszerző kollégák számára is megtiszteltetés volt, hogy ennek a meglepetés-kiadványnak az alkotó részese lehetett. Azt gondolom, nagyon jó egymásra találás is volt ez a könyv a munkajogi hivatást gyakorlók számára. Hágelmayer Istvánné nagyon respektált ember. Önmagában én semmire nem mentem volna, ha Idának a személyisége nem olyan, amilyen. Hogy milyen? Közösségteremtő és megtartó.

Ezek szerint a munkajog az életébe inkább véletlennek mondható, mint tudatosnak?

Annak idején azért jelentkeztem a jogra, mert megnéztem milyen felvételi tárgyakból van esélyem, és a munkajog is úgy jött be az életembe, hogy szimpatikus lett először a Munkajogi Tudományos Diákkör és utána a későbbi első főnökömmel, Dr. Hágelmayer Istvánnéval az Országgyűlési Könyvtárba találkozva és hosszasan elbeszélgetve azt a felkérést, „útravalót” kaptam, hogy induljak az Országos Tudományos Diákköri konferencián, és onnantól már egyenes út vezetett a Munkajogi Tanszékre.

Kevesen tudják Önről, hogy az egyik szabadidős tevékenysége az olvasás, a film és az utazás mellett a zenélés.

Kommentár a társadalombiztosítási törvényhez

Az elmúlt évek jogszabályi változásai megteremtették egy, a törvényhez kapcsolódó kommentár létjogosultságát, melynek segítségével átfogó képet kaphatunk a társadalombiztosítási rendszer alapjairól.

Megrendelés >>

Igen, van egy amatőr rockzenekar, én vagyok a dobosa. A Tax&Roll név onnan adódik, hogy amikor mi ezt 18 évvel ezelőtt megalapítottuk, akkor valamennyien az adóhivatalba dolgoztunk. Legközelebbi koncertünk december 9-én lesz Budapesten, a VII. kerületi Akácfa u. 15.-ben, ahová mindenkit szeretettel várunk.

dr. Horváth István
1986-ban az ELTE ÁJK-n diplomázott, 2007-ben PhD-fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetemen (2007), 2014-ben az ELTE-n habilitált. Szakterülete a munkajog. Minisztériumi vezetői (csoport-, majd főosztályvezető) tevékenysége során részt vett a rendszerváltozás utáni munka törvénykönyve megalkotásban, majd számos jogharmonizációs célú módosításában. Oktatóként és ügyvédként is több éves tapasztalatot szerzett munkajog területen. Az egyetemi felsőoktatás mellett felkért előadója az országos munkajogi és humánpolitikai konferenciáknak. Eseti jelleggel részt vesz munkaügyi bírák továbbképzésén, tagja a Jogi Szakvizsgabizottságnak. Számos publikációja jelent meg munkajog témában. A Magyar Munkajogi Társaság titkára.

Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe, hanem csak azok, amelyek a jogosult megélhetését, ellátását szolgálják. A lakás bérbeadásának hiányából eredő elmaradt vagyoni előny nem tartozik ebbe a körbe függetlenül attól, hogy a jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésének módjaként a bíróság járadékot is meghatározhat – a Kúria eseti döntése.

2024. július 17.

Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés a Pázmányon

Új képzést hirdet szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A speciális felkészültséget nyújtó Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés július 20-ig várja minden, a témában érintett jogász jelentkezését. A képzésről Dr. Halász Zsolt Ákos szakfelelőst, a Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük.