Ügyvédekre, közjegyzőkre vonatkozó pénzmosási rendelkezések

A pénzmosási törvény az ügyvédekre, a kamarai jogtanácsosokra és a közjegyzőkre vonatkozóan – e szolgáltatói szektorok specifikus jellemzői és a nemzetközi követelmények figyelembevételével – az általánostól eltérő rendelkezéseket állapít meg elsősorban a hatály, a közvetett bejelentési kötelezettség és a belső szabályzat vonatkozásában. Az egyéb kötelezettségek tekintetében ugyanakkor eme szolgáltatói szektoroknak is az általános követelményeknek kell megfelelniük – derül ki a Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló kiadványunkból.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) az ügyvédekre és közjegyzőkre vonatkozó speciális rendelkezések tekintetében alapjaiban a 2007-es Pmt. rendszerét tartja fenn, azonban a 2007-es Pmt. hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, valamint a hazai jogszabályi háttér és a nemzetközi követelmények változása alapján több módosítást is eszközöl a korábbi rendelkezésekben.

A legfontosabb változás, hogy a [jelenleg hatályos] Pmt. hatálya 2018. január 1-jétől kiterjed az európai közösségi jogászra és a kamarai jogtanácsosra is (speciális rendelkezésekkel). Változás továbbá, hogy a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenységek meghatározásánál a gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés), valamint az ingatlan vétele, eladása helyett a tulajdonjog átruházását rögzíti a törvény, amely alapján már a polgári törvénykönyv (Ptk.) által szabályozott csere- és ajándékozási szerződés esetén is fennáll az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség ezeknél a szolgáltatói szektoroknál. Új rendelkezés továbbá, hogy már a bizalmi vagyonkezelési szerződéssel vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozattal, valamint az ingó vagyonelemek ellenérték nélkül történő átruházásával kapcsolatos tevékenységek is a Pmt. hatálya alá kerülnek. Kiemelendő ezen túlmenően, hogy a 2007-es rendelkezéseitől eltérően az új Pmt. meghatározott esetekben kizárólag a bejelentési kötelezettség alól ad mentesítést, viszont az ügyfél-átvilágítási kötelezettség alól eme esetekben sem. A 2019. január 1-jei módosítás pedig (többek között) egyértelművé teszi, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló törvény alapján az ügyvédi tevékenység gyakorlása keretében kiegészítő jelleggel végzett, a Pmt. hatálya alá tartozó bizalmi vagyonkezelési tevékenység felügyeletét az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személyek és ügyvédi irodák felett a területi ügyvédi kamarák látják el.

Az ügyvédekre (kamarai jogtanácsosokra), közjegyzőkre vonatkozó speciális szabályozás további részleteit, valamint a pénzügyi szektorra vonatkozó általános előírásokat a Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló kiadványunkból (szerkesztette: Papp Zsófia) ismerhetik meg, amely a pénzmosási törvény mellett részletesen ismerteti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény előírásait is.

A Pmt. ügyvédekre, kamarai jogtanácsosokra és közjegyzőkre vonatkozó (fentiekben részletezett) rendelkezései teljes mértékben a nemzetközi követelményeknek megfelelően lettek kialakítva. Az EU 2015/849 parlamenti és tanácsi irányelve a hatály, az ügyfél-átvilágítási és a bejelentési kötelezettség vonatkozásában ad speciális rendelkezéseket e szolgáltatói szektorokra. A Pmt.-ben meghatározott rendelkezések pedig teljes mértékben megfelelnek az EU 2015/849 parlamenti és tanácsi irányelvében előírtaknak. [Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (szerkesztette: Papp Zsófia)].

Kapcsolódó cikkek:


Út az alakuló ülésig
2019. október 18.

Út az alakuló ülésig

Az önkormányzati választások befejeztével kialakultak az új képviselő-testületek, kiderültek az új polgármesterek. Cikkünkben most az eredmény megállapítása és az új testületalakuló ülése közti időszakot mutatjuk be részletesebben.

Az igazságszolgáltatás függetlensége
2019. október 16.

Az igazságszolgáltatás függetlensége

Az Igazságügyi Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) 2019-ben harmadik alkalommal készített nemzetközi felmérést a bírói függetlenségről az európai bírák és ügyvédek körében, amelyben elsősorban az elmúlt két év változásaira fókuszált. Az Országos Bírói Tanács korábban nem vett részt a felmérésben, azonban most először magyar bírák is kitölthették a kérdőívet.

III. Wolters Kluwer Versenyjogi Konferencia – Ahol mindenki győztes
2019. október 15.

Idén november 19-én a Wolters Kluwer Hungary Kft. a Magyar Versenyjogi Egyesülettel közösen immáron harmadik alkalommal rendezi meg versenyjogi tematikájú tanácskozását. A Hilton Budapest City Hotelbe ebben az évben is sok szeretettel várjuk a vállalati jogtanácsosokat, ügyvédeket, illetve a jogterülettel munkájuk során egyéb úton kapcsolatba kerülő szakembereket.

Kedvezményes lakásáfa és az ügyvédi letét
2019. október 14.

Kedvezményes lakásáfa és az ügyvédi letét

Amennyiben a lakóingatlan építéséhez kapcsolódó előlegfizetés és annak kézhezvétele 2020. január 1-jét követően történik, arra még a kedvezményes 5%-os áfakulcsot kell alkalmazni, kivéve akkor, ha az előleget ügyvédi letétbe helyezik.