Úton az új Országgyűlés megalakulása felé

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2018. április 11.
Rovat:

Május 8-ig akár meg is alakulhat az új Országgyűlés.


 

A választási eljárás befejező, deklaratív aktusa a megbízólevél átadása a megválasztott képviselők részére. Erre a választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül kerülhet sor, és a választás eredményét megállapító választási bizottság adja át a megválasztott képviselőknek. Az egyes országgyűlési egyéni választókerületekben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg az eredményét. [a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdés] A Nemzeti Választási Bizottságnak csak az országos listás eredmény megállapítása tartozik a hatáskörébe. [Ve. 296. § (2) bekezdés] 

A szavazás napját követően, miután a választás eredményei nyilvánossá váltak, még hátra van a külképviseleti, az átjelentkezés útján leadott szavazatok összesítése. A Nemzeti Választási Iroda a külképviseletekről érkezett urnákban található lezárt borítékokat, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat országgyűlési egyéni választókerületenként szétválogatja és zárt csomagba helyezi és átadja a csomagot az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének vagy az általa megbízott tagjának. [Ve. 287. § (1) és (2) bekezdés] Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb a magyarországi szavazást követő hatodik napon (április 14., szombat) a kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének átadja az urnát és a csomagot, aki annak tartalmát összekeveri az abban a szavazókörben leadott szavazatokat tartalmazó borítékokkal, majd elvégzi a szavazatok számlálását. A kijelölt szavazókörben azért nem lehet a szavazás napján leadott szavazatokat egyből megszámolni, mert a külképviseleten és az átjelentkezéssel szavazók száma nem becsülhető előre. Akár olyan helyzet is előfordulhat, hogy a külképviseleten és az átjelentkezéssel szavazók száma olyan alacsony, hogy felmerül annak veszélye, hogy a távolról érkező szavazat tartalma összekapcsolható lesz az adott szavazópolgárral, azaz sérül a választás titkossága. [Lásd: Kommentár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényhez – Cserny Ákos/ Péteri Attila] 

Az eredmény jogerőssé válásához még szükséges a jogorvoslati határidők eltelte. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak az országgyűlési egyéni választókerületi választás eredményét megállapító határozata ellen három napon belül (legkésőbb a szavazást követő kilencedik napon) lehet fellebbezést benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amely három napon belül dönt (a szavazást követő tizenkettedik napig). A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen három napon belül (a szavazást követő tizenötödik napig) lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani, amelyet a Kúria három napon belül (a szavazást követő tizennyolcadik napig) bírál el. Vagyis legkorábban, ha egyáltalán nem támadja meg senki a választás eredményét, az április 17-én, kedden válik jogerőssé. Ha végig mennek a jogorvoslati úton, de megismétlésre nincsen szükség, akkor április 26-án, csütörtökön válik jogerőssé a választás eredménye. Ha valamelyik választási szerv olyam jogsértést tár fel, amelynek hatására meg kell ismételni a választást valamelyik vagy több szavazókörben, ez a határidő tolódhat. A Nemzeti Választási Bizottság a választás országos listás eredményét csak ezt követően állapíthatja meg. 

[htmlbox valasztojogi_komm]

 

Az Alaptörvény szerint az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart. Az Országgyűlés alakuló ülés időpontjával kapcsolatban csak annyit rögzít, hogy azt – a választást követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze. Mivel szöveg szerint ezt az időpontot a választás napjához és nem a választás eredményének napjához köti, ezért azt április 8-ától kell számolni, akkor is, ha adott esetben a választás jogerős eredménye csak április végén derül ki (ha ismételni kell a szavazást, akkr az új szavazás napja minősül a választás napjának). Az Alaptörvény szerint az így megállapított dátumtól számított 30 napon belüli időpontra kell összehívni, vagyis idén az alakuló ülés legkésőbb május 8-a előtt kell, hogy legyen (kivéve, ha a jogorvoslat alapján meg kell ismételni a választást). Ennek pontos napját a köztársasági elnök fogja meghatározni, fontos azonban, hogy ez az időpont nem lehet korábbi, mint a választás eredményének jogerős megállapítása. Ezzel párhuzamosan azt is ki kell emelni, hogy az Országgyűlés alakuló ülését kifejezetten a köztársasági elnök által kihirdetett időpontban kell megtartani. A korábban vagy később megtartott ülés érvénytelen, mivel ebben az esetben nem teljesül a parlament megalakulásának egyik konstitutív feltétele. 

Az alakuló ülés összehívása azért tartozik a köztársasági elnök önálló döntési jogkörébe (nem igényel ellenjegyzést), mivel a frissen megválasztott Országgyűlésnek még nincsen elnöke, és alapesetben az Országgyűlés ülésszakait és üléseit a házelnök hívja össze [az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 34. § (1) bekezdés]. Bár az előző parlament elnöke az új Országgyűlés megalakulásáig mind képviselői, mind elnöki tisztségét megőrzi, mandátuma a régi, leköszönő törvényhozáshoz kötődik, ezért nem lenne szerencsés, ha ő hívná össze az új Országgyűlést. [Lásd részletesen: Szente Zoltán: Az Országgyűlés ülésezési rendje, In: Az Alkotmány kommentárja (szerk: Jakab András) 24-28.] 

A megválasztott képviselők a megbízólevelüket az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően a köztársasági elnöknek nyújtják be, akinek a szerepe az alakuló ülésen is folytatódik, hiszen az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően tájékoztatást ad a megbízólevelek átvételéről.

Kapcsolódó cikkek:


Személyállapoti perek az új Pp-ben II.rész
2018. november 14.

Személyállapoti perek az új Pp-ben II.rész

Cikkünk első részében a személyi állapotot érintő perek közös szabályait és a gondnokság alá helyezési per változásait ismerhették meg. Mai írásunkban a házassági perekről a származási perekről és a szülői felügyelettel kapcsolatos perekről olvashatnak.

Elfogadták az adócsomagot
2018. november 13.

Elfogadták az adócsomagot

Nő az alanyi áfamentesség értékhatára, jobban járnak a dolgozó nyugdíjasok, bevezetik a csoportos tao-alanyiságot, két új szochó-kedvezmény érkezik, és a kedvezményes lakásáfa meghosszabbodik bizonyos esetekben. Az Országgyűlés elfogadta az adócsomagot.

Polgári jogi igény érvényesítése az új Be.-ben
2018. november 13.

Polgári jogi igény érvényesítése az új Be.-ben

A polgári jogi igény a sértett kártérítési és egyéb igénye a büntetőeljárásban, amely a vád tárgyává tett cselekmény következtében keletkezett, és a terhelttel szemben áll fenn.