Változtak az előzetesen letartóztatottak jogai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet az új Ptk. hatálybalépésével összefüggésben módosít néhány IM rendeletet a fogvatartottak jogaival kapcsolatban.


A 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeletek módosításról szól.  A jogszabály többek között módosítja a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletet, és a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendeletet.

Az ÚJ Jogtár bemutatja: Ügyvédreggeli 2014.         Készüljünk együtt a Ptk. jelentős változásaira!

2014. 03. 28.:  A hibás teljesítés megváltozott szabályai és új intézményei – Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit

2014. 04. 04.:  A kontraktuális kárfelelősség szabályai az új ptk.-ban – Dr. Lábady Tamás

2014. 04. 25.:  Engedményezés, tartozásátvállalás, jogátruházás, szerződés átruházás – Dr. Gárdos Péter

2014. 05. 30.:  Kft. változások és az új Ptk – Dr. Kisfaludi András

2014. 06. 27.:  Új cégjogi szabályok – Dr. Hámori Andrea

2014. 09. 12.:  Újdonságok a polgári perjog területén – Dr. Sántha Ágnes

2014. 10. 03.:  Vállalkozási szerződések – Dr. Barta Judit

2014. 11. 07.:   Vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk.-ban – Dr. Gárdos Péter

2014. 12. 05.:   Adásvételi szerződések – Dr. Kisfaludi András

 

Helyszín: Hilton Budapest Westend, 1062 Budapest Váci út 1-3.

Bővebb információk és az egyes előadásokra jelentkezés itt

A módosítások egyik eleme szerint az előzetesen letartóztatott részére befogadásakor írásban, az általa értett nyelven egyszerűen, közérthető módon kell tájékoztatni kell

– a büntetőeljárás során őt megillető védelemhez való jogról,
– a büntetőeljárás során a személyes költségmentesség kérelmezéséhez való jogról és annak feltételeiről,
– a gyanúsítás, illetve a vádemelés alapjául szolgáló cselekmény lényegének, valamint ezek változásának a megismeréséhez való jogáról,
– az anyanyelv használat jogáról,
– a vallomástétel megtagadásának jogáról,
– a büntetőügy irataiba való betekintés jogáról,
– a konzuli hatóságok, továbbá az előzetesen letartóztatott személy által megjelölt hozzátartozó vagy az általa megjelölt más személy értesítéséhez való jogról,
– az egészségügyi ellátáshoz való jogról,
– az előzetes letartóztatásnak az elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve a törvényben meghatározott lehetséges végső tartamáról, az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, felülvizsgálatáról, valamint az e határozatokkal szembeni jogorvoslatról, illetve a szabadlábra helyezési kérelem benyújtásához való jogról,
– a büntetés-végrehajtási ügyben a panaszjogról és a jogorvoslati lehetőségekről, valamint a büntetés-végrehajtási ügy irataiba való betekintés jogáról,
– a kapcsolattartás formáiról,
– az intézetben betartandó magatartási szabályokról, a fegyelmi felelősségről és a fegyelmi eljárás rendjéről,
– a biztonsági intézkedésekről, különösen az elektronikus megfigyelési rendszer alkalmazásának lehetőségéről,
– a kártérítési felelősség rendjéről.

A fent meghatározott jogokról szóló írásbeli tájékoztatót az előzetesen letartóztatott magánál tarthatja.

A módosultak a büntetés-végrehajtás félbeszakítására vonatkozó rendelkezések is: ha a szabadságvesztés félbeszakítását az elítélt hozzátartozójának súlyos, életveszélyes betegsége vagy temetése miatt kérik és annak megalapozására egészségügyi dokumentációt is benyújtottak, akkor ahhoz csatolni kell a hozzátartozó nyilatkozatát az egészségügyi adatai kezeléséhez való hozzájárulásáról. A hozzátartozó hozzájáruló nyilatkozata mellőzhető, ha a hozzátartozó egészségi állapota miatt a nyilatkozat megtételére nem képes. A kérelemben foglaltak valódiságáról az intézet rövid úton meggyőződik. A betegségről, illetve a temetésről szóló igazolást az elítélt a félbeszakítás ideje alatt köteles beszerezni és azt az intézetbe való visszaérkezésekor átadni.

Jogszabály:
23/2014. (III. 14.) KIM rendelet egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
Megjelent:
MK 2014/39. (III. 14.)
Hatályos:
2014. 03. 15., 2014. 05. 01.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. március 1.

Önkormányzati határozatok más jogszabályba ütközésének vizsgálata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a helyi önkormányzat képviselő-testületének csupán a normatív határozata jogszabályba ütközését vizsgálhatja. A bíróság az önkormányzati rendelet és nem az önkormányzat képviselő-testületének határozata más jogszabályba ütközésének vizsgálatát kezdeményezheti – a Kúria eseti döntése.