Veszélyhelyzet – óvodai és bölcsődei felügyeletet a veszélyhelyzet alatt Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2020. április 30-ától ingyenes óvodai és bölcsődei felügyeletet kell biztosítsanak a helyi önkormányzatok minden munkanapokon 6 és 18 óra között; bevezetik a munkahelyi gyermekfelügyelet.

A veszélyhelyzet különös terhet ró a szülőkre a gyermekek felügyeletével kapcsolatban, jelentősen megnehezítve ezzel a munkavégzési lehetőségeiket. A frissen kihirdetett 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza.

Bölcsődei, óvodai ügyelet

A rendelet előírja, hogy ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény működik, és a települési önkormányzat polgármestere, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester a veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (ügyelet).

Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. A rendelet szerint az ügyelet iránti igény benyújtása nem köthető semmilyen alaki feltételhez, ezért akár e-mailben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani. Az önkormányzat az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezze, és csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

Az ügyeletért térítési díj nem kérhető, a gyermekétkeztetést pedig az ügyelet teljes időtartama alatt a gyámügyi törvény szerint kell biztosítani. Ez bölcsődében reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, óvodában déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést jelent.

A polgármester az ügyeletről naponta tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert.

Az ügyelet a helyi önkormányzat által fenntartott vagy a településen működő, egyházi vagy nem állami fenntartású szolgáltatónál is biztosítható. Erre külön szerződést nem kell kötni. Az ilyen szolgáltatónál foglalkoztatott személy a polgármester döntése alapján a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás útján, a településen működő, másik fenntartó által működtetett szolgáltatónál is foglalkoztatható. A foglalkoztatott ilyen esetben az általa ellátott munkakörre előírt, de legalább a szerződése, kinevezése szerinti alapbérre, illetményre jogosult. A munkabért, illetményt továbbra is a foglalkoztatott szerződése, kinevezése szerinti munkáltató fizeti meg. Ha az ellátott munkakörre előírt munkabér, illetmény magasabb, mint a szerződés, kinevezés alapján járó alapbér, illetmény, az a munkáltató, amelynél a foglalkoztatás történik, a különbözetet megtéríti a szerződés, kinevezés szerinti munkáltatónak. Ilyen foglalkoztatás esetén a munkáltatói jogokat (kivéve a jogviszony megszüntetése) az a munkáltató gyakorolja, amelynél a foglalkoztatás történik, és a foglalkoztatás a polgármester által meghatározott időpontban, de legkésőbb a rendkívüli szünet megszűnésének napján megszűnik.

Munkahelyi gyermekfelügyelet

A rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a veszélyhelyzet időtartamára bármely foglalkoztató megszervezze a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet. Ezt a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe. A szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

A munkahelyi gyermekfelügyelet is a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható, ugyancsak kiscsoportos formában, csoportonként legfeljebb 5 gyermekkel, és akár vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

Munkahelyi gyermekfelügyelet olyan végzettséggel, szakképesítéssel végezhető, amely jogszabály alapján feljogosít a bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályban meghatározott munkaköreinek, vagy köznevelési intézmény pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkaköreinek betöltésére.

A munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a polgármesternek és a járási hivatalnak. A polgármester erről tájékoztatja a minisztert.

A munkahelyi gyermekfelügyelet végzése céljából foglalkoztatott személy 2020. április, május és június hónapra a járulékalapot képező jövedelme után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget fizeti meg. A járulékfizetés nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát. A munkahelyi gyermekfelügyelet végzésére foglalkoztatott személy számára 2020. április, május és június hónapra kifizetett jövedelem, juttatás után a kifizetőnek szociális hozzájárulást és szakképzési hozzájárulást nem kell fizetnie.


Kapcsolódó cikkek