Veszélyhelyzet – tegnap este kihirdették a legújabb kormányzati intézkedés csomagot Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A veszélyhelyzet növekedése miatt szigorúbb kormányzati intézkedéseket hirdetett ki a Kormány hétfő este a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben. Az alábbiakban a 2020. március 17-én 0 órától alkalmazandó szabályokat mutatjuk be.

Bevezetésre kerül a határzár

2020. március 17-én 0 órától külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Különös méltánylást érdemlő esetben az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója azonban felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, ha az érintett az egészségügyi vizsgálaton átesett, ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és az érintettet a járványügyi hatóság nyilvántartásba vette. A korlátozás a határátkelőhelyek mellett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre is kiterjed.

Betiltásra kerül valamennyi rendezvény

A korábbi szabályozás szerint tilos volt zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvényt tartani (ennek érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége volt). A szigorítás értelmében általánosan betiltásra kerülnek a rendezvények a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül, illetve bezárnak a rendszeres zenés, táncos rendezvények (szórakozóhelyek) és nem lehet részt venni gyűléseken sem. A rendezvényekre vonatkozó korlátozás alól kivételt képeznek a vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságkötések és a temetések. A sportrendezvények kizárólag nézők nélkül, zárt körülmények között tarthatóak meg, de erős ajánlást fogalmazott meg a Kormány arra nézve, hogy lehetőség szerint úgy se kerüljön sor a megtartásukra.

Önkormányzati feladat lesz az idősek ellátása

A Kormány azt a kérést fogalmazza meg a 70. életévüket betöltött személyek irányába, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha az érintett személyek mindezt vállalják és erről az önkormányzatot tájékoztatják, akkor az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata lesz.

Bezárnak a kulturális intézmények és a mozik

A rendelet értelmében tilos látogatni a színház, tánc-, zeneművészeti eseményeket, a mozikat, a közgyűjteményeket (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívumok), közművelődési intézményeket (művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ, többfunkciós közművelődési intézmény,  népfőiskola, népi kézműves alkotóház, gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint szabadidőközpont) és a közösségi színtereket (a települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület). Az ilyen intézményekben csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

A kávézók, éttermek boltok csak 15 óráig tarthatnak nyitva

A szigorítások értelmében vendéglátó üzletben (például kávézó, étterem) 15.00 órától hajlani 06.00 óráig csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Ebben az időszakban csak az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan tartózkodhat más a vendéglátó üzletben.

Kiskereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló üzletben 15.00 órától hajlani 06.00 óráig csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Ez alól kivételt képeznek az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletek, továbbá a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, az üzemanyag-töltőállomások és a dohányboltok.

Új Magyar Közigazgatás

Szabálysértési szankciók

A kormányrendelet szabálysértésnek minősíti, ha valaki vendéglátó üzletben, üzletben, rendszeres zenés, táncos rendezvényen, a rendezvény helyszínén, valamint az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik. Ilyen esetben a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, és szükség esetén intézkedéseket (például: igazoltatás, fokozott ellenőrzés, elfogás és előállítás, elővezetés, idegenrendészeti intézkedés, biztonsági intézkedés) és kényszerítő eszközöket (például: testi kényszer, bilincs) alkalmazhat.

Egyéb intézkedések

A kormányhivatal által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség.

Az emberi erőforrások minisztere felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon.


Kapcsolódó cikkek

2020. március 13.

Munkáltatói kisokos a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre

Milyen hatással van a vírus a munkaviszonyra? Milyen praktikus tanácsok adhatók? Melyek a munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelezettségei? Mik a vis maior munkajogi vonatkozásai? Melyek a hatósági zárlat esetén irányadó szabályok? Ezekre és sok más kérdésre ad választ a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda összeállítása.
2020. március 13.

A koronavírus-járvány munkajoga

Egyre komolyabb készültségi helyzet van idehaza is a járvány miatt. De vajon milyen jogai vannak egy munkavállalónak, és milyen egy munkáltatónak karantén idején? Egyáltalán, mikor lehet karantént kihirdetni és ki viseli a költségeket? E kérdésekre igyekszik választ adni összefoglalónkban dr. Kricskovics-Béli Boglárka ügyvéd a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda munkatársa.
2020. március 16.

Mit tehet a munkavállaló, ha a gyermeke iskolája bezár?

Ha a köznevelési intézmények zárva tartását elrendelik, sok munkavállaló fog a munkáltatójához fordulni, hogy biztosítson neki lehetőséget gyermeke felügyeletére. A munkavállalók – a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve figyelembevételével – ezt akkor kérhetik, ha gyermeküket az intézményi bezárás érinti, a saját háztartásukban nevelt gyermek 18 éven aluli, és a kérelmező munkavállalón kívül a saját háztartásban nincsen olyan más cselekvőképes személy, aki a gyermek felügyeletét ellátja. A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértőinek összefoglalója arról, milyen lehetőségei vannak a szülőknek iskolabezárás esetén.