A Tanács aktualizálta a szabad mozgás korlátozásáról szóló ajánlást Koronavírus


„A Tanács módosította egy korábbi ajánlását, amely koordinált megközelítést javasol a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozóan. Az aktualizált változat a változó járványügyi helyzetet, a folyamatban lévő oltási kampányokat és az uniós digitális Covid-igazolvány elfogadását tükrözi.


A szabad mozgás korlátozásával járó intézkedések

A tagállamoknak továbbra is erőteljesen szorgalmazniuk kell minden, sötétpiros besorolású területre irányuló és onnan kiinduló, nem alapvetően szükséges utazás elhalasztását. Ugyanez vonatkozik azokra a területekre is, ahol magas az aggodalomra okot adó vagy figyelmet érdemlő Covid19-variánsok előfordulási gyakorisága, vagy ahol a szekvenálás elégtelen mértéke miatt e variánsok előfordulási gyakorisága nem ismert. Az ilyen területekről érkező személyeknek továbbra is negatív tesztigazolvánnyal kell rendelkezniük, és hatósági/önkéntes karanténnak kell alávetniük magukat.

A tagállamok továbbra is előírhatják a narancssárga vagy piros besorolású területről érkező személyek számára, hogy negatív tesztigazolvánnyal rendelkezzenek. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen igazolvánnyal, a piros besorolású területről érkező személyeket hatósági vagy önkéntes karanténra kötelezhetik mindaddig, amíg negatív teszteredményt nem kapnak, a narancssárga besorolású területről érkező személyeket pedig érkezésük után teszt elvégeztetésére lehet kötelezni.

A 12 év alatti gyermekeket mentesíteni kell a tesztelési kötelezettség alól.

Beoltott, illetve felgyógyult személyek

Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelettel összhangban kiállított oltási igazolvány birtokosát nem lehet tesztelésre, illetve hatósági vagy önkéntes karanténra kötelezni, ha az érintett személyt az EMA által jóváhagyott oltóanyaggal teljes mértékben beoltották, és legalább 14 nap telt el a teljes oltottság elérése óta. A tagállamok egy kétdózisú sorozat esetén az első dózis beadása után is feloldhatják az említett korlátozásokat.

Azokat a felgyógyult személyeket, akik olyan igazolvánnyal rendelkeznek, amely szerint az első pozitív teszteredmény időpontja óta kevesebb mint 180 nap telt el, nem lehet tesztelésre, illetve hatósági vagy önkéntes karanténra kötelezni.

A kiskorúak nem kötelezhetők hatósági/önkéntes karanténra, amennyiben a kísérő személlyel szemben nem áll fenn ilyen követelmény, például azért, mert már beoltották, vagy már felgyógyult a betegségből.

Közös kritériumok és feltérképezés

Az aktualizált ajánlás két további kritériumot tartalmaz, amelyeket a szabad mozgás korlátozásának mérlegelésekor figyelembe kell venni: az átoltottsági arányt, valamint az aggodalomra okot adó vagy figyelmet érdemlő Covid19-variánsok előfordulási gyakoriságát.

Az ajánlás megemeli továbbá azokat a küszöbértékeket, amelyek alapján egy adott területet besorolnak az alább meghatározott négy szín valamelyikébe:

  • zöld besorolás: ha a 14 nap alatt regisztrált esetek arányszáma 50-nél kevesebb, a pozitív teszteredmények aránya pedig 4% alatt van, vagy ha a 14 nap alatt regisztrált esetek arányszáma 75-nél kevesebb, a pozitív teszteredmények aránya pedig 1% alatt van
  • narancssárga besorolás: ha a 14 nap alatt regisztrált esetek arányszáma 50-nél kevesebb, a pozitív teszteredmények aránya pedig 4% vagy annál magasabb; ha a 14 nap alatt regisztrált esetek arányszáma 50 és 75 között van, a pozitív teszteredmények aránya pedig 1% vagy annál magasabb; vagy ha a 14 nap alatt regisztrált esetek arányszáma 75 és 200 között van, a pozitív teszteredmények aránya pedig kevesebb mint 4%
  • piros besorolás: ha a 14 nap alatt regisztrált esetek arányszáma 75 és 200 között van, a pozitív teszteredmények aránya pedig 4% vagy annál magasabb, vagy ha a 14 nap alatt regisztrált esetek arányszáma 200 és 500 között van
  • sötétpiros besorolás: ha a regisztrált esetek arányszáma legalább 500 (az erre a színre vonatkozó küszöbérték nem változott)

Vészfékmechanizmus

Amennyiben egy régióban gyorsan romlik a járványügyi helyzet, különösen az aggodalomra okot adó vagy figyelmet érdemlő variánsok gyakori előfordulása miatt, a tagállamok aktiválhatják a vészfékmechanizmust. Ennek alapján a tagállamoknak az oltott, illetve a felgyógyult személyek számára is elő kell írniuk, hogy végeztessenek tesztet és/vagy vonuljanak hatósági vagy önkéntes karanténba.

A Tanácsnak – a Bizottsággal szoros együttműködésben és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ támogatásával – koordinált módon felül kell vizsgálnia a helyzetet.

Háttér-információk

Továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik annak az eldöntése, hogy a népegészség védelme érdekében korlátozzák-e a szabad mozgást, e területen azonban elengedhetetlen a koordináció. A Tanács 2020. október 13-án ajánlást fogadott el a Covid19-világjárványra való reagálás keretében a szabad mozgás korlátozására vonatkozó összehangolt megközelítésről. Az ajánlást 2021. február 1-jén aktualizálták. Az ajánlás közös kritériumokat állapít meg és közös keretet hoz létre az utazók esetében alkalmazható intézkedésekre vonatkozóan.

A Tanács ajánlása jogilag nem kötelező erejű, és az abban foglaltak végrehajtásáért továbbra is a tagállami hatóságok felelősek.

(hirlevel.egov.hu)

(consilium.europa.eu)
Kapcsolódó cikkek

2021. július 30.

Kötelező a védőoltás az New Yorkban az ügyvédeknek?

Közel két héttel azután, hogy a Morgan Stanley ügyvezető igazgatója, Eric Grossman felszólította az ügyvédi irodákat, hogy térjenek vissza az irodai munkához, New York Állam Ügyvédi Kamarája (NYSBA) sürgősségi munkacsoportot indított, hogy megvizsgálja a kötelező védőoltás lehetőségét az ügyvédek körében, mivel a koronavírus Delta-variánsa továbbra is terjed.

2021. július 30.

Az elfelejtéshez való jog kiterjedhet a régen nyomtatásban megjelent cikk online változatának anonimizálására

Egy belga polgári bíróság arra kötelezte a Le Soir napilapot, hogy anonimizáljon egy 1994-es halálos közúti balesetről szóló cikket, ugyanis az a balesetért felelős sofőr teljes nevét tartalmazta, sértve ezzel az elfeledéshez fűződő jogát. A Bíróság a nemzeti bíróságok döntésével értett egyet, és megállapította, hogy a 20 évvel ezelőtt írott, online változatban is elérhető cikk anonimizálására kötelezés nem jelent aránytalan beavatkozást a véleménynyilvánítás szabadságába, arra is tekintettel, hogy a printben megjelent eredeti cikkre ez a kötelezettség nem vonatkozott.