Házkutatás az ügyvédi irodában és az ügyvédi titok

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. április 25.
Rovat:

A hónap elején az FBI átkutatta Trump ügyvédjének irodáját, lakását és széfjét, és üzleti dokumentumokat, e-maileket, illetve különböző iratokat foglalt le. Trump elnök kérte a szövetségi bíróságtól a lefoglalt anyagok visszaszolgáltatását, a bíróság ezt azonban megtagadta. Az elnök tiltakozott az ügyvédi titok megsértése miatt.


Az ügyvédnél tartott házkutatás az ügyvédi titok megsértését jelenti?

Az USA-ban már két évszázados hagyománya van az ügyvédi titoknak, amelyet a Legfelsőbb Bíróság is több esetben megerősített. A jelen esetben az FBI és az Igazságügyi Minisztérium tiszteletben tartotta az ügyvédi titkot, és nem volt érdekük annak megsértése, hiszen azt a vád során nem használhatták volna fel bizonyítékként. Az USA törvényei tiltják a titkos adatgyűjtés során szerzett információk és az abból levont következtetetések felhasználását is.

Milyen nem titkos információk után kutattak a hatóságok?

Az ügyvédi titok sem az ügyfelet sem az ügyvédet nem védi abban az esetben, ha jövőbeni bűncselekmények elkövetését tervezi. Az ügyfél által az ügyvédnek elmesélt múltbeli események és az ügyvéd tanácsai alapesetben titkosak, de előfordulhat, hogy az ügyfél kitervel valamit, amely legalább olyan káros, mint magának a bűncselekménynek az elkövetése, a bizonyíték megsemmisítése, vagy az, ha az ügyfél arra próbálja rábírni az ügyvédet, hogy vesztegesse meg a bírót, vagy segédkezzen egy csalásban. Ezek az információk már nem titkosak, ezekkel kapcsolatban bírósági végzés alapján lehet házkutatást tartani. Az is előfordul, hogy az ügyfél terhelő bizonyítékot helyez el az ügyvédnél. Az ügyvédnek nincs joga ezt megőrizni és a hatóságok jogszerűen végezhetnek házkutatást ilyen bizonyítékok után.

Hogyan tesznek különbséget a titkos és nem titkos információk között?

Ez attól függ, hogy a bíró hogyan kezeli az ügyet. Lehet, hogy felhatalmazta az FBI-t minden irat és információ lefoglalására és a büntetőeljárásban csak azokat fogják felhasználni, amelyeket a jog megenged. A is elképzelhető, hogy a bíró kijelöl egy különleges vizsgálót a beszerzett információk áttekintésére. Ebben az ügyben a bíró maga is a különleges vizsgáló kinevezésére utalt és biztosította a közvéleményt a nyomozás érinthetetlenségéről.

Miért házkutatási paranccsal mentek idézés helyett? 

Az USA ügyészei jobban kedvelik az idézést, ha ügyvédek vagy ügyfeleik kerülnek gyanúba, de az idézés nem teszi lehetővé az ügyvédi iroda átkutatását.

Az tény, hogy jelen a házkutatási parancsot végrehajtották, amely jelzi, hogy egy szövetségi bíró meg volt győződve arról, hogy fennáll a bizonyítékok megsemmisítésének kockázata. Sokan ellenzik az ügyvédi irodák átkutatását, de meg kell jegyezni, hogy ott sok olyan hasznos információt is találhatnak, amelyek nem titkosak, ráadásul megalapozottan rendelnek el házkutatást, ha bűncselekmény gyanúja áll fenn.

Mit mond a magyar jogi szabályozás?

Magyarországon a jelenleg hatályos büntetőeljárási törvény szerint: „A közjegyzői irodában vagy az ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartandó házkutatást – ha az közjegyzői vagy ügyvédi tevékenységgel összefüggő hivatásbeli titkot, illetőleg egészségügyi adatot tartalmazó irat megtalálására irányul – a vádirat benyújtásáig a bíróság rendeli el. A házkutatás csak az ügyész jelenlétében végezhető. A közjegyzői vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartott – közjegyzői vagy ügyvédi tevékenységgel összefüggő hivatásbeli titkot, illetőleg egészségügyi adatot tartalmazó – iratok lefoglalását a bíróság rendeli el. Ezeken a szabályokon az új Be. sem változtat.

(forbes.com)

[htmlbox be_jogszabalytukor]

Kapcsolódó cikkek:


Öngyilkosság jogszerű segédlettel
2019. január 16.

Öngyilkosság jogszerű segédlettel

Ki dönthet a halálról? Mi a helyzet az öngyilkosságban történő professzionális segédkezéssel? Németország ismét az eutanáziáról vitatkozik.

EUB-ítélet a Danieli-ügyben a külföldi munkáról
2019. január 15.

EUB-ítélet a Danieli-ügyben a külföldi munkáról

Az alábbiakban az Európai Unió Bíróságának ítéletét elemezzük az osztrák szabályozás uniós jogi összhangjáról (II.) az úgynevezett Danieli-ügy kapcsán. E döntés a Horvátország uniós csatlakozása utáni, a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozásából fakadó átmeneti szabályok értelmezését érinti.

Nem volt jogsértő a bírák nyugdíjazása
2019. január 9.

Nem volt jogsértő a bírák nyugdíjazása

Az EJEB nem találta megalapozottnak a magyar bírák azon kérelmét, hogy Magyarország a kötelező nyugdíjbavonulás előírásával megsértette a tisztességes eljáráshoz, a tulajdon védelméhez, illetve a magánélethez való jogukat.

Az ENSZ migrációs csomagja
2018. december 18.

Az ENSZ migrációs csomagja

Hosszú, de eredményes tárgyalások után fogadták el az ENSZ migrációs csomagját, mely egy alapjaiban félremagyarázott dokumentum. Az ugyanis nem jogforrás, így rá nem alapítható bíróság vagy más nemzetközi fórum előtt érvényesíthető jogigény.