Török újságírók végtelen őrizetben

Az EJEB megállapította, hogy Törökország tíz volt újságíró előzetes letartóztatásával és őrizetben tartásával megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét.


Az alapügy

A török Cumhuriyet napilap tíz volt újságírója fordult az EJEB-hez, akiket 2016 novemberében a előzetes letartóztatásba helyeztek.

A bíróságok többek között megállapította, hogy alapos gyanú merült fel arra, hogy a kérelmezők felelősek a Cumhuriyet című újság kiadásáért, amely a Kurdisztáni Munkáspárt, a Kurdisztáni Közösségek Uniója fegyveres terrorszervezetek és a Fethullahista Terrorszervezet / Párhuzamos Államiapparátus propagandáját készíti és terjeszti.

A kérelmezők többször nyújtottak be kérelmet és kifogást a szabadon bocsátásuk érdekében, amelyeket mind elutasítottak.

Az EJEB döntése

Az EJEB megállapította, hogy a török bíróságok elrendelték és folyamatosan meghosszabbították a kérelmezők előzetes letartóztatását.

A kérelmezők fogva tartása puszta gyanún alapult, amely nem érte el a szükséges szintet.

Az EJEB szerint azok a cselekmények, amelyekért a kérelmezőket büntetőjogi felelősségre vonják, a már ismert tényekről és eseményekről folytatott nyilvános vita az Egyezményben garantált szabadságjogok hatálya alá tartozik, de nem tekinthető politikai indíttatású erőszaknak.

A kérelmezőkről nem állapítható meg, hogy hozzájárulnak a terrorszervezetek illegális tevékenységéhez.

A kérelmezők előzetes letartóztatása, illetve az ellenük folytatott büntetőeljárás és a súlyos büntetéssel fenyegetés közvetlenül kapcsolódik a kérelmezők újságírói munkájához, amely tényleges „beavatkozást” jelentett a véleménynyilvánításhoz való joguk gyakorlásába.

A kérelmezők véleménynyilvánítás szabadságához való jogainak gyakorlásába való beavatkozást nem írta elő jogszabály, mivel az EJEB szerint a török ​​büntetőeljárási törvénykönyv 100. cikke előírja, hogy olyan kézzelfogható bizonyíték szükséges, amely alapján feltételezhető, hogy az érintett személy bűncselekményt követett el. A jelen ügyben az EJEB szerint ilyen nem állt rendelkezésre.

Az EJEB szerint bár az Alkotmánybíróság felülvizsgálata a jelen ügyben nem volt hétköznapi értelemben vett gyors eljárás, de a jelen ügy sajátos körülményeire tekintettel az Alkotmánybíróság eljárási ideje nem sérti az EJEE 5. cikk (4) bekezdését (a fogva tartás jogszerűségének gyors felülvizsgálatához való jog);

A jogkorlátozás megszorítása szempontjából nem történt egyezménysértés az EJEB szerint, mert minden kétséget kizáróan nem sikerült megállapítani, hogy a kérelmezők előzetes letartóztatását olyan célból rendelték el, amelyet az Egyezmény nem ír elő a 18. cikk alapján.

Végül az EJEB elutasította a Turhan Günay és Ahmet Kadri Gürsel eljárás elhúzódására vonatkozó panaszát, mivel az Alkotmánybíróság már megállapította az e kérelmezők által hivatkozott jogok megsértését.

(hudoc.echr.coe.int)Kapcsolódó cikkek:


A bírák szólásszabadsága korlátozható
2021. február 25.

A bírák szólásszabadsága korlátozható

Az EJEB elé került ügyben a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság bírája az akkori román főbíróval szemben kritikus véleménycikket publikált. Ebben a rendszerváltás előtt betöltött pozíciójára utalva Ügyész Elvtársnak nevezte a Semmítőszék elnökét, aki részt vett “a szocialista rendszer ellenségeinek kigyomlálásában”.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.
2021. február 25.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU-szabályozás újabb elemeit veszi górcső alá.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért
2021. február 24.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért

Facebook a következő napokban helyreállítja a híroldalakat Ausztráliában, miután a kormánnyal megállapodott abban, hogy módosítják azt a törvényjavaslatot, amely arra kényszeríti a közösségi oldalt és a Google-t, hogy fizessen a hírtartalmak megjelenítéséért.

A hír, mint vagyoni érték
2021. február 24.

A hír, mint vagyoni érték

A Microsoft az európai kiadó szervezetekkel összefogva szólította fel az EU-t, hogy kötelezze a nagy techcégeket a híroldalakkal való tárgyalásra.

Ausztrália nem hátrál meg
2021. február 22.

Ausztrália nem hátrál meg

A Facebook elérhetetlenné tette az ausztrálok számára a hazai és külföldi média oldalait, és blokkolta a közösségi oldal felhasználói számára a hírtartalmak megosztását.