Fontos metaadatok a magyar jogászok szerint – kutatási eredmények


A Wolters Kluwer nemrégiben végzett nem reprezentatív online kutatásában a Jogtár innovációs csapata a nemzetközi kollégákkal közösen arra kereste a választ, hogy mely információk segítenek a legjobban a jogi és adózási szakembereknek a keresett jogi dokumentumok relevanciájának megítélésében. Az alábbiakban olvashatja a kutatási eredmények legfontosabb megállapításait.

A kérdőív során feltett kérdésekre – Magyarországon, Hollandiában, Belgiumban és Csehországban – ügyvédek, jogászok, adószakemberek, közjegyzők adtak visszajelzéseket. Büszkék vagyunk arra, hogy a legtöbb választ a magyar kitöltők adták.

Tapasztalataink és ügyfeleink visszajelzései alapján tudjuk, hogy a jogi adatbázisok felhasználóinak gyakran nehéz megállapítani, hogy egy találati listában szereplő dokumentumok közül melyek a számukra relevánsak.  Azt feltételeztük, hogy amennyiben feltüntetjük a dokumentumok metaadatait a találati listában, az segítségül fog szolgálni.

A dokumentumok négy kategóriájában (joganyagok, döntvények, kommentárok, hírek) kerestük a válaszokat az alábbi kérdésekre:

 • Mely metaadat a legrelevánsabb dokumentumtípusonként?
 • Mely metaadat elhagyható?
 • Van-e olyan metaadat, amit hiányolnak a kitöltők?
 • Vannak-e különbségek a releváns metaadatok tekintetében a vizsgált országokban?
Egy találati lista néhány lehetséges adata

Egy találati lista néhány lehetséges adata

Dokumentumtípusonként eltérő metaadatokra kérdeztünk rá, így többek között a joganyagok esetében az alábbiakat jelölhették be a kitöltők. Maximum 6-ot választhattak ki, melyeket utána fontossági sorrendbe kellett állítani.

 • Kivonat
 • Jogszabályhely száma
 • Tartalomtípus (pl. jogszabály)
 • Jogterület / témakör
 • Kibocsátó
 • Elfogadás dátuma
 • Kihirdetés dátuma
 • Rövidítés (pl. Mt.)
 • Joganyag típusa (pl. törvény, rendelet)
 • Hatályba lépés dátuma
 • Cím

A résztvevők értékeléseit összegezve ezeket a megállapításokat tehetjük:

A résztvevők többsége mindegyik dokumentumtípus esetében (joganyagok, döntvények, kommentárok, hírek) több mint egy metaadatot talált elengedhetetlennek a találat relevanciájának megállapításához. Átlagosan 5 metaadatot jelöltek be a kitöltők.

Az alábbi táblázat a TOP5 metaadat fontossági sorrendjét mutatja, dokumentumtípusonként.

Az öt legfontosabb metaadat

Az öt legfontosabb metaadat

A metaadatok fontossági sorrendje egyértelműen kiderült, azonban érdekes eltérés mutatkozik a metaadat fontossága és elhagyhatósága tekintetében. Például a kivonatot minden dokumentumtípus esetében egybehangzóan fontosnak minősítették, azonban nem minden válaszadó számára indokolt annak megjelenítése a találati listában.

Az elhagyható metaadatokra vonatkozó válaszok kevésbé voltak egybehangzóak. A joganyagok vonatkozásában a kihirdetés dátuma a válaszadók 40 %-a szerint elhagyható, a döntvények esetében a felek nevét 58 % nem érzi szükségesnek.

Joganyagok

A joganyagok esetében egyes metaadatok, amelyek valamelyik országban relevánsak, máshol nem számítanak annak (pl. a kivonat a joganyagoknál a magyar felhasználóknak nem fontos, míg a belga és holland felhasználók esetében az első helyen szerepel). A kihirdetés dátuma minden országban a legkevésbé releváns metaadatként került megjelölésre.

Döntvények

A döntvényeknél a kivonat a legfontosabb minden országban. A felek neve minden ország kitöltői szerint elhagyható metaadat. A fontossági sorrend tekintetében országonként eltérések mutatkoznak.

Kommentárok

A kommentárok tekintetében szintén a kivonat a legfontosabb minden országban. A magyar kitöltők szerint a jogterület és a szerzők bírnak magas relevanciával.

Hírek

A hírek esetében a fontossági sorrend nem mutat igazán közös mintázatot. A magyar kitöltők számára a kivonat, a cím és az érintett jogszabályhely(ek) feltüntetése nyújt hasznos segítséget.

A kitöltők aránya a jogi és adózási szegmensből

A kitöltők aránya a jogi és adózási szegmensből

Következő lépések

A kutatással sikerült kideríteni, hogy a szakemberek számára melyek a legfontosabb információk egy találati listában. A metaadat preferenciák tekintetében tapasztalt országonkénti eltéréseket további kvalitatív vizsgálatokkal fogjuk felderíteni.

Szeretnénk tovább vizsgálni a metaadatok használatának és kombinálásának mentális modelljét. Feltételezésünk, hogy befolyással bír a relevanciára a keresési kontextus és a felhasználói szándék.

A kitöltők aránya a munkahelyi pozíció alapján

A kitöltők aránya a munkahelyi pozíció alapján

A kutatásban a jogi szegmens és a szenior beosztású kitöltők többségben voltak, így az adó szegmens és a junior szakemberek véleményének megismerésére is hangsúlyt fordítunk.

A magyar kutatási eredmények, különösen a szöveges visszajelzések alapján tovább folytatjuk az elemzést az innovációs panel tagjaival. Amennyiben szeretne (online) interjún részt venni, írjon az innovacio@wolterskluwer.com-ra!

Meggyőződésünk, hogy a legjobb és legértékesebb termékeket innovatív gondolkodású ügyfeleinkkel közösen készíthetjük.

A Wolters Kluwer Hungary innovációs és tartalomfejlesztői csapata


Kapcsolódó cikkek

2022. május 12.

Perbeszédverseny a Kúrián

2022. május 7-8-án a Kúria adott otthont a 2022. évi Közép- és Kelet-Európai Perbeszédversenynek. A magyar legfelsőbb bírói fórum tárgyalótermeiben a próbatétel előfordulói zajlottak.