Fontos metaadatok a magyar jogászok szerint – kutatási eredmények


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Wolters Kluwer nemrégiben végzett nem reprezentatív online kutatásában a Jogtár innovációs csapata a nemzetközi kollégákkal közösen arra kereste a választ, hogy mely információk segítenek a legjobban a jogi és adózási szakembereknek a keresett jogi dokumentumok relevanciájának megítélésében. Az alábbiakban olvashatja a kutatási eredmények legfontosabb megállapításait.

A kérdőív során feltett kérdésekre – Magyarországon, Hollandiában, Belgiumban és Csehországban – ügyvédek, jogászok, adószakemberek, közjegyzők adtak visszajelzéseket. Büszkék vagyunk arra, hogy a legtöbb választ a magyar kitöltők adták.

Tapasztalataink és ügyfeleink visszajelzései alapján tudjuk, hogy a jogi adatbázisok felhasználóinak gyakran nehéz megállapítani, hogy egy találati listában szereplő dokumentumok közül melyek a számukra relevánsak.  Azt feltételeztük, hogy amennyiben feltüntetjük a dokumentumok metaadatait a találati listában, az segítségül fog szolgálni.

A dokumentumok négy kategóriájában (joganyagok, döntvények, kommentárok, hírek) kerestük a válaszokat az alábbi kérdésekre:

 • Mely metaadat a legrelevánsabb dokumentumtípusonként?
 • Mely metaadat elhagyható?
 • Van-e olyan metaadat, amit hiányolnak a kitöltők?
 • Vannak-e különbségek a releváns metaadatok tekintetében a vizsgált országokban?
Egy találati lista néhány lehetséges adata

Egy találati lista néhány lehetséges adata

Dokumentumtípusonként eltérő metaadatokra kérdeztünk rá, így többek között a joganyagok esetében az alábbiakat jelölhették be a kitöltők. Maximum 6-ot választhattak ki, melyeket utána fontossági sorrendbe kellett állítani.

 • Kivonat
 • Jogszabályhely száma
 • Tartalomtípus (pl. jogszabály)
 • Jogterület / témakör
 • Kibocsátó
 • Elfogadás dátuma
 • Kihirdetés dátuma
 • Rövidítés (pl. Mt.)
 • Joganyag típusa (pl. törvény, rendelet)
 • Hatályba lépés dátuma
 • Cím

A résztvevők értékeléseit összegezve ezeket a megállapításokat tehetjük:

A résztvevők többsége mindegyik dokumentumtípus esetében (joganyagok, döntvények, kommentárok, hírek) több mint egy metaadatot talált elengedhetetlennek a találat relevanciájának megállapításához. Átlagosan 5 metaadatot jelöltek be a kitöltők.

Az alábbi táblázat a TOP5 metaadat fontossági sorrendjét mutatja, dokumentumtípusonként.

Az öt legfontosabb metaadat

Az öt legfontosabb metaadat

A metaadatok fontossági sorrendje egyértelműen kiderült, azonban érdekes eltérés mutatkozik a metaadat fontossága és elhagyhatósága tekintetében. Például a kivonatot minden dokumentumtípus esetében egybehangzóan fontosnak minősítették, azonban nem minden válaszadó számára indokolt annak megjelenítése a találati listában.

Az elhagyható metaadatokra vonatkozó válaszok kevésbé voltak egybehangzóak. A joganyagok vonatkozásában a kihirdetés dátuma a válaszadók 40 %-a szerint elhagyható, a döntvények esetében a felek nevét 58 % nem érzi szükségesnek.

Joganyagok

A joganyagok esetében egyes metaadatok, amelyek valamelyik országban relevánsak, máshol nem számítanak annak (pl. a kivonat a joganyagoknál a magyar felhasználóknak nem fontos, míg a belga és holland felhasználók esetében az első helyen szerepel). A kihirdetés dátuma minden országban a legkevésbé releváns metaadatként került megjelölésre.

Döntvények

A döntvényeknél a kivonat a legfontosabb minden országban. A felek neve minden ország kitöltői szerint elhagyható metaadat. A fontossági sorrend tekintetében országonként eltérések mutatkoznak.

Kommentárok

A kommentárok tekintetében szintén a kivonat a legfontosabb minden országban. A magyar kitöltők szerint a jogterület és a szerzők bírnak magas relevanciával.

Hírek

A hírek esetében a fontossági sorrend nem mutat igazán közös mintázatot. A magyar kitöltők számára a kivonat, a cím és az érintett jogszabályhely(ek) feltüntetése nyújt hasznos segítséget.

A kitöltők aránya a jogi és adózási szegmensből

A kitöltők aránya a jogi és adózási szegmensből

Következő lépések

A kutatással sikerült kideríteni, hogy a szakemberek számára melyek a legfontosabb információk egy találati listában. A metaadat preferenciák tekintetében tapasztalt országonkénti eltéréseket további kvalitatív vizsgálatokkal fogjuk felderíteni.

Szeretnénk tovább vizsgálni a metaadatok használatának és kombinálásának mentális modelljét. Feltételezésünk, hogy befolyással bír a relevanciára a keresési kontextus és a felhasználói szándék.

A kitöltők aránya a munkahelyi pozíció alapján

A kitöltők aránya a munkahelyi pozíció alapján

A kutatásban a jogi szegmens és a szenior beosztású kitöltők többségben voltak, így az adó szegmens és a junior szakemberek véleményének megismerésére is hangsúlyt fordítunk.

A magyar kutatási eredmények, különösen a szöveges visszajelzések alapján tovább folytatjuk az elemzést az innovációs panel tagjaival. Amennyiben szeretne (online) interjún részt venni, írjon az innovacio@wolterskluwer.com-ra!

Meggyőződésünk, hogy a legjobb és legértékesebb termékeket innovatív gondolkodású ügyfeleinkkel közösen készíthetjük.

A Wolters Kluwer Hungary innovációs és tartalomfejlesztői csapata


Kapcsolódó cikkek

2023. június 7.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 3. rész

Cikksorozatunk harmadik részében az szövegkeresésről, a szövegelemzésről a beszédet szöveggé alakító eszközökről, a chatbotokról és az adminisztrációs teher MI-vel való csökkentéséről olvashatnak. A cikk az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és az Európai Ügyvédek Alapítványa (ELF) által bemutatott, az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutató alapján készült.

2023. május 31.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 2. rész

Az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutatóból készült cikksorozatunk második részében az ügyvédi kamarák lehetőségeit és az MI eszközök csoportjait ismertetjük. Az ügyvédi hivatás függetlenségének az állammal szembeni első számú garanciája az ügyvédi önszabályozás. Az ügyvédi kamaráknak ezért mérlegelniük kell, hogy saját országukban milyen módon tudják az ügyvédeket támogatni az MI eszközök használatában.

2023. május 24.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 1. rész

2018-ban az Európai Bizottság európai kezdeményezést indított, amelynek célja, hogy felkészüljön a mesterséges intelligencia által előidézett társadalmi-gazdasági változásokra, többek között az oktatás korszerűsítésének ösztönzése és a munkaerő-piaci átmenet támogatása. Ennek része a jogászok, ügyvédek részére készített útmutató, amelyből a cikkünkben részleteket közlünk.