Ülj be a legizgalmasabb perekre!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

1. Debrecen

Helyszín: Debreceni Járásbíróság, Debrecen, Arany János u. 25-31., Földszint 29-es tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.03 09:30

Tárgy: Rablás bűntette

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben a bűncselekmény felismerésére és elhárítására idős koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt emelet vádat a Debreceni Járási Ügyészség.

A vád szerint a vádlott ismerte a Hajdúhadházon lakó 75 éves asszonyt, akiről tudta, hogy egyedül él az ingatlanon lévő nyári konyhában. A vádlott 2019. január 15-én éjfél előtt a nyitott kapun keresztül bement az udvarra, majd benyomta a nyári konyha bejárati ajtaját és felkapcsolta a helyiségben a villanyt.

Az idős sértett felébredt, felült az ágyban, B. J. ekkor odalépett az asszonyhoz és egy hirtelen mozdulattal kitépte az arany fülbevalót mindkét füléből, majd elmenekült.

Az ügyészség szerint a vádlott az eltulajdonított fülbevalókat másnap egy debreceni zálogházba beadta, ahol azokat később a nyomozó hatóság lefoglalta.

A rendőrség a sértettnek kiadta az arany ékszereket, így a közel 23.000 forintos kár megtérült. A sértett bal fülén hámkarcolásos sérülést szenvedett a fülbevalók kitépése következtében, amely 8 napon belül gyógyult.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 06/30-748-3847,

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 06/30-327-0464, sajto@debrecenit.birosag.hu

2. Győr

Helyszín: Győri Járásbíróság, Győr, Szent István út 3., Földszint 5-ös tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.04 09:00

Tárgy: információs rendszer felhasználásával, nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott eddig pontosan meg nem határozható időpontban és körülmények között, az ún. „Dark Web”-en keresztül megvásárolta a sértett bankkártyájának adatait, amelyekkel visszaélve különböző internetes oldalakon keresztül több alkalommal megkísérelte különböző árucikkek, illetve szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni.

A vádlott összesen 12 alkalommal több mint 920.000,- Ft értékben indított tranzakciókat, amelyek közül hat esetben sikerrel járt, a többi esetben a kísérletet a pénzintézet elutasította fedezethiány miatt, majd később azért, mert a kártya letiltásra került.

A sikeres banki tranzakciók következtében a pénzintézet összesen 246.352,- forinttal terhelte meg a sértett folyószámláját, amelyet később a sértettnek jóváírt, így az okozott kár megtérült.

A vádlott ezzel a magatartásával különböző információs rendszerekbe – jogtalan haszonszerzés végett – adatokat vitt be és ezzel több, mint 920.000,- Ft összegű előny megszerzésére tett kísérletet, ténylegesen azonban 246.352,- Ft kárt okozott.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra, sajtószóvivő, 06/30-291-8725, KulcsarP@gyorit.birosag.hu

3. Pécs

Helyszín: Pécsi Járásbíróság, Pécs, Széchenyi tér 14., földszint 13-as tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.04. 09:00

Tárgy: csalás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: A vádlott férfi a bűncselekmény elkövetésének idején büntetés-végrehajtási intézetben volt, ahol a fogvatartottak számára biztosított, más nevén nyilvántartott telefonkészülékről, véletlenül kiválasztott hívószámokon kezdeményezett hívásokat.

A hívás során a vádlott közölte, hogy a mobilszolgáltató rendszere összeomlott, és a hiba kijavításának elősegítése érdekében az előfizetőnek „kódokat” szükséges elküldenie SMS-ben a vádlott által megadott, általa használt telefonszámra.

A sértettek valójában nem segítséget nyújtottak, hanem a vádlott által használt telefon univerzális egyenlegét töltötték fel esetenként 15.000 forinttal.

A vádlott a megszerzett pénzeket egy a barátnője által megadott bankszámlára utaltatta, mely pénzösszegeket mobil lottó, illetve egyéb szerencsejátékra kívánta fordítani.

A vádlott tizennégy sértettet ejtett vagy próbált meg tévedésbe ejteni, így összesen 375.000 forint kárt okozott.

Azt az eljárás során nem lehetett megállapítani, hogy a vádlott barátnője tudott-e arról, hogy a bankszámlára érkezett pénzösszegek bűncselekmény elkövetéséből származnak.

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Barkaszi Attila, sajtószóvivő, 06/30-990-4247, barkaszia@pecsit.birosag.hu

4. Miskolc

Helyszín: Miskolci Járásbíróság, Miskolc, Dózsa György út 4.,  földszint 24-es tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.05. 8:00

Tárgy: kifosztás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint a néhai sértettel – akit egy budapesti munkásszállóról ismert – együtt utazott vonattal Budapestről Miskolcra 2018. október 3-án.

A néhai sértett útközben rosszul lett, eszméletét vesztette. A vádlott szólt a többi utasnak és a kalauznak is. A néhai sértettet, akinek keringése leállt, szívmasszázs és újraélesztés érdekében a két üléssor közé fektették, amikor irattárcája az ülés alá esett.

A vádlott ezt észlelte és azt magához vette, majd a miskolci Tiszai-pályaudvaron leszállt a vonatról. A sértett elhunyt.

A sértett hozzátartozói néhány nappal később felkeresték a vádlottat körömi lakcímén, aki visszaadta az irattárcát és a benne lévő iratokat, bankkártyát, azonban a néhai sértett utolsó munkabéréből származó 35.000,- forintot – amely szintén a tárcában volt annak elvételekor – nem.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Horváth Dóra sajtószóvivő, 06/46-815-297, 06/70-361-2778, horvathd@miskolc.birosag.hu

5. Budapest

Helyszín: Fővárosi Törvényszék, Budapest, Fő utca 70-78.,

Időpont: 2019.06.05. 08:30

Tárgy: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette

Az ügy lényege: A vádirat szerint a vádlott 2009 augusztusától 2015 novemberéig egy weboldalt és egy ahhoz kapcsolódó FTP-szervert működtetett abból a célból,
hogy azon a szerzők és jogtulajdonosok engedélye nélkül szerzői jog által védett – zene, film és szoftver – alkotásokat tegyen a nyilvánosság számára
elérhetővé, anyagi ellenszolgáltatás ellenében.
A vádlott annak érdekében, hogy személye közvetlenül ne legyen összefüggésbe hozható a jogellenes cselekménnyel és az abból származó
haszonnal, több személyt vett rá arra, hogy saját nevében bankszámlát nyisson, majd a számlanyitást követően a banki iratokat és a számlához
hozzáférést biztosító bankkártyát adja át részére.
A szerver szolgáltatásainak használatához – a filmek, zenék és szoftverek letöltéséhez – a felhasználóknak a weboldalon megadott, a vádlott rendelkezése alatt álló bankszámlaszámokra kellett befizetést teljesíteniük, a szerzői jogvédelem alatt álló adattartalom illegális letöltése a havidíj ellenében volt lehetséges a meghívott és regisztrált tagok számára.

A vádlott összesen legalább kb. 39 millió forint anyagi haszonra tett szert és több mint 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a jogellenes cselekmény által.
Az ügyészség a vádlottat 1 rendbeli szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó megsértésének bűntettével
vádolja.

A tárgyaláson tanúmeghallgatás várható.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály, 06/1-354-6729, sajto@fovarosit.birosag.hu

6. Szeged

Helyszín: Szegedi Járásbíróság, Szeged, Széchenyi tér 4., 16-os tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.05 09:30

Tárgy: Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. rendű vádlott Hódmezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyatékossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása.

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos betege, valamint a betegei által megnevezett, számára ismeretlen személyek részére – azok jogtalan haszonszerzése érdekében – olyan valótlan tartalmú szakorvosi igazolásokat állított ki, amelyek megalapozták, hogy az igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz.

Ezekben az esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgálatokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az igazolást kiállítani kért vádlottak a valótlan tartalmú szakorvosi igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel abból a célból, hogy az a valótlan tartalmú, I. rendű vádlott által adott szakorvosi igazolások és az érintettek nyilatkozata alapján állítson ki részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.

A IV. rendű vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi igazolás valótlan tartalmú volt, és hogy az igénylő valótlan tartalmú nyilatkozatot tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartalmú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte.

A bizottsága csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján minden esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatékosak, melyre tekintettel a Magyar Államkincstár a fogyatékossági támogatás rendszeres folyósításáról rendelkezett.

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar állami költségvetést az esetek döntő többségében 1 millió és 2,5 millió forint közötti kár érte, amely csupán egyetlen esetben, egy kisebb összeg vonatkozásában térült meg.

Érdeklődj a tárgyalásról: Juhászné dr. Prágai Erika, sajtószóvivő, 06/30-4756-007,

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu


Kapcsolódó cikkek

2024. június 18.

A jog nem csak a jogászoké…? – Mesterséges intelligencia, legaltech és jogi kommunikáció  

Jog és kommunikáció – A modern kommunikációs technológiák versenyképességi kihívásai” című konferencia – amelyet a Wolters Kluwer Hungary, a Szegedi Tudományegyetem Üzleti Jogi Intézete és az SZTE Európai Értékek Elemző Központja közösen szervezett májusban – arra kereste a választ, hogy felkészültek vagyunk-e mindazokra a kommunikációs jelenségekre, amelyekkel a technológiai fejlődés eredményeként a digitális környezetünkben nap mint nap szembesülünk. Olvassa el a konferencia délutáni szekciójáról készült beszámolóinkat, így betekintést kaphat az előadásokba. 

2024. június 13.

A vállalati kommunikáció megfelelőségi kérdései

A „Jog és kommunikáció – A modern kommunikációs technológiák versenyképességi kihívásai” című konferencia – amelyet a Wolters Kluwer Hungary, a Szegedi Tudományegyetem Üzleti Jogi Intézete és az SZTE Európai Értékek Elemző Központja közösen szervezett májusban – arra kereste a választ, hogy felkészültek vagyunk-e mindazokra a kommunikációs jelenségekre, amelyekkel a technológiai fejlődés eredményeként a digitális környezetünkben nap mint nap szembesülünk. Olvassa el a konferencia délutáni szekciójáról készült beszámolóinkat, így betekintést kaphat az előadásokba.