Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

1. Debrecen

Helyszín: Debreceni Járásbíróság, Debrecen, Arany János u. 25-31., Földszint 29-es tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.03 09:30

Tárgy: Rablás bűntette

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben a bűncselekmény felismerésére és elhárítására idős koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt emelet vádat a Debreceni Járási Ügyészség.

A vád szerint a vádlott ismerte a Hajdúhadházon lakó 75 éves asszonyt, akiről tudta, hogy egyedül él az ingatlanon lévő nyári konyhában. A vádlott 2019. január 15-én éjfél előtt a nyitott kapun keresztül bement az udvarra, majd benyomta a nyári konyha bejárati ajtaját és felkapcsolta a helyiségben a villanyt.

Az idős sértett felébredt, felült az ágyban, B. J. ekkor odalépett az asszonyhoz és egy hirtelen mozdulattal kitépte az arany fülbevalót mindkét füléből, majd elmenekült.

Az ügyészség szerint a vádlott az eltulajdonított fülbevalókat másnap egy debreceni zálogházba beadta, ahol azokat később a nyomozó hatóság lefoglalta.

A rendőrség a sértettnek kiadta az arany ékszereket, így a közel 23.000 forintos kár megtérült. A sértett bal fülén hámkarcolásos sérülést szenvedett a fülbevalók kitépése következtében, amely 8 napon belül gyógyult.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 06/30-748-3847,

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 06/30-327-0464, sajto@debrecenit.birosag.hu

2. Győr

Helyszín: Győri Járásbíróság, Győr, Szent István út 3., Földszint 5-ös tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.04 09:00

Tárgy: információs rendszer felhasználásával, nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott eddig pontosan meg nem határozható időpontban és körülmények között, az ún. „Dark Web”-en keresztül megvásárolta a sértett bankkártyájának adatait, amelyekkel visszaélve különböző internetes oldalakon keresztül több alkalommal megkísérelte különböző árucikkek, illetve szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni.

A vádlott összesen 12 alkalommal több mint 920.000,- Ft értékben indított tranzakciókat, amelyek közül hat esetben sikerrel járt, a többi esetben a kísérletet a pénzintézet elutasította fedezethiány miatt, majd később azért, mert a kártya letiltásra került.

A sikeres banki tranzakciók következtében a pénzintézet összesen 246.352,- forinttal terhelte meg a sértett folyószámláját, amelyet később a sértettnek jóváírt, így az okozott kár megtérült.

A vádlott ezzel a magatartásával különböző információs rendszerekbe – jogtalan haszonszerzés végett – adatokat vitt be és ezzel több, mint 920.000,- Ft összegű előny megszerzésére tett kísérletet, ténylegesen azonban 246.352,- Ft kárt okozott.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra, sajtószóvivő, 06/30-291-8725, KulcsarP@gyorit.birosag.hu

3. Pécs

Helyszín: Pécsi Járásbíróság, Pécs, Széchenyi tér 14., földszint 13-as tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.04. 09:00

Tárgy: csalás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: A vádlott férfi a bűncselekmény elkövetésének idején büntetés-végrehajtási intézetben volt, ahol a fogvatartottak számára biztosított, más nevén nyilvántartott telefonkészülékről, véletlenül kiválasztott hívószámokon kezdeményezett hívásokat.

A hívás során a vádlott közölte, hogy a mobilszolgáltató rendszere összeomlott, és a hiba kijavításának elősegítése érdekében az előfizetőnek „kódokat” szükséges elküldenie SMS-ben a vádlott által megadott, általa használt telefonszámra.

A sértettek valójában nem segítséget nyújtottak, hanem a vádlott által használt telefon univerzális egyenlegét töltötték fel esetenként 15.000 forinttal.

A vádlott a megszerzett pénzeket egy a barátnője által megadott bankszámlára utaltatta, mely pénzösszegeket mobil lottó, illetve egyéb szerencsejátékra kívánta fordítani.

A vádlott tizennégy sértettet ejtett vagy próbált meg tévedésbe ejteni, így összesen 375.000 forint kárt okozott.

Azt az eljárás során nem lehetett megállapítani, hogy a vádlott barátnője tudott-e arról, hogy a bankszámlára érkezett pénzösszegek bűncselekmény elkövetéséből származnak.

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Barkaszi Attila, sajtószóvivő, 06/30-990-4247, barkaszia@pecsit.birosag.hu

4. Miskolc

Helyszín: Miskolci Járásbíróság, Miskolc, Dózsa György út 4.,  földszint 24-es tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.05. 8:00

Tárgy: kifosztás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint a néhai sértettel – akit egy budapesti munkásszállóról ismert – együtt utazott vonattal Budapestről Miskolcra 2018. október 3-án.

A néhai sértett útközben rosszul lett, eszméletét vesztette. A vádlott szólt a többi utasnak és a kalauznak is. A néhai sértettet, akinek keringése leállt, szívmasszázs és újraélesztés érdekében a két üléssor közé fektették, amikor irattárcája az ülés alá esett.

A vádlott ezt észlelte és azt magához vette, majd a miskolci Tiszai-pályaudvaron leszállt a vonatról. A sértett elhunyt.

A sértett hozzátartozói néhány nappal később felkeresték a vádlottat körömi lakcímén, aki visszaadta az irattárcát és a benne lévő iratokat, bankkártyát, azonban a néhai sértett utolsó munkabéréből származó 35.000,- forintot – amely szintén a tárcában volt annak elvételekor – nem.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Horváth Dóra sajtószóvivő, 06/46-815-297, 06/70-361-2778, horvathd@miskolc.birosag.hu

5. Budapest

Helyszín: Fővárosi Törvényszék, Budapest, Fő utca 70-78.,

Időpont: 2019.06.05. 08:30

Tárgy: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette

Az ügy lényege: A vádirat szerint a vádlott 2009 augusztusától 2015 novemberéig egy weboldalt és egy ahhoz kapcsolódó FTP-szervert működtetett abból a célból,
hogy azon a szerzők és jogtulajdonosok engedélye nélkül szerzői jog által védett – zene, film és szoftver – alkotásokat tegyen a nyilvánosság számára
elérhetővé, anyagi ellenszolgáltatás ellenében.
A vádlott annak érdekében, hogy személye közvetlenül ne legyen összefüggésbe hozható a jogellenes cselekménnyel és az abból származó
haszonnal, több személyt vett rá arra, hogy saját nevében bankszámlát nyisson, majd a számlanyitást követően a banki iratokat és a számlához
hozzáférést biztosító bankkártyát adja át részére.
A szerver szolgáltatásainak használatához – a filmek, zenék és szoftverek letöltéséhez – a felhasználóknak a weboldalon megadott, a vádlott rendelkezése alatt álló bankszámlaszámokra kellett befizetést teljesíteniük, a szerzői jogvédelem alatt álló adattartalom illegális letöltése a havidíj ellenében volt lehetséges a meghívott és regisztrált tagok számára.

A vádlott összesen legalább kb. 39 millió forint anyagi haszonra tett szert és több mint 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a jogellenes cselekmény által.
Az ügyészség a vádlottat 1 rendbeli szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó megsértésének bűntettével
vádolja.

A tárgyaláson tanúmeghallgatás várható.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály, 06/1-354-6729, sajto@fovarosit.birosag.hu

6. Szeged

Helyszín: Szegedi Járásbíróság, Szeged, Széchenyi tér 4., 16-os tárgyalóterem

Időpont: 2019.06.05 09:30

Tárgy: Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. rendű vádlott Hódmezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyatékossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása.

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos betege, valamint a betegei által megnevezett, számára ismeretlen személyek részére – azok jogtalan haszonszerzése érdekében – olyan valótlan tartalmú szakorvosi igazolásokat állított ki, amelyek megalapozták, hogy az igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz.

Ezekben az esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgálatokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az igazolást kiállítani kért vádlottak a valótlan tartalmú szakorvosi igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel abból a célból, hogy az a valótlan tartalmú, I. rendű vádlott által adott szakorvosi igazolások és az érintettek nyilatkozata alapján állítson ki részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.

A IV. rendű vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi igazolás valótlan tartalmú volt, és hogy az igénylő valótlan tartalmú nyilatkozatot tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartalmú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte.

A bizottsága csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján minden esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatékosak, melyre tekintettel a Magyar Államkincstár a fogyatékossági támogatás rendszeres folyósításáról rendelkezett.

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar állami költségvetést az esetek döntő többségében 1 millió és 2,5 millió forint közötti kár érte, amely csupán egyetlen esetben, egy kisebb összeg vonatkozásában térült meg.

Érdeklődj a tárgyalásról: Juhászné dr. Prágai Erika, sajtószóvivő, 06/30-4756-007,

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

Kapcsolódó cikkek:


Ülj be a legizgalmasabb perekre!
2019. október 18.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

Karrierutazás jogász diplomával III. – Lehetőségek a köz szolgálatában kormánytisztviselőként
2019. október 15.

Karrierutazás jogász diplomával III. – Lehetőségek a köz szolgálatában kormánytisztviselőként

Folytatódik cikksorozatunk, és az oktatói, kutatói karrier bemutatása után ebben a részben a közszférán belül kormánytisztviselőként rendelkezésre álló lehetőségeket, tapasztalatokat mutatjuk be. Az év elején hatályba lépett új törvénnyel ez az életpálya is változás alatt áll, így érdemes ezt is figyelembe venni, mielőtt elhamarkodottan döntenénk.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!
2019. október 14.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.