Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

1. Miskolc

Helyszín: Miskolci Törvényszék, Miskolc, Dózsa György utca 4., földszint 13-as tárgyalóterem

Időpont: 2019.09.23 8:00

Tárgy: Rablás bűntette

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint 2019. január 14-én az esti órákban, Miskolc belvárosában a kiskorú sértettet 10.000,- forint átadására szólította fel.

Amikor a sértett közölte, hogy nincs pénze, azzal fenyegette meg, hogy leszúrja, majd a kabátja zsebébe nyúlt. A sértett ettől megijedt és közölte a vádlottal, hogy bankkártya van nála.

Ezután egy közeli automatához sétáltak, ahol a sértett megmutatta egyenlegét, amiből kiderült, nincs elég pénze.

Ekkor a vádlott 1.000,- forint átadására szólította fel, amelynek a sértett eleget tett: a pénzt felvette az automatából és a vádlottnak átadta.

A cselekménynél mindvégig jelen volt a vádlott ismeretlen személyazonosságú társa, aki a pénzfelvétel ideje alatt a bejárat előtt őrt állt, majd a vádlottal együtt távozott.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Balogh Adrienn, sajtószóvivő, 06/46-815-385, 06/30-696-3810,
baloghadri@miskolcit.birosag.hu

2. Debrecen

Helyszín: Debreceni Törvényszék, Debrecen, Széchenyi utca 9., Díszterem

Időpont: 2019. szeptember 24. 9:00

Tárgy: Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség.

Az ügyészség szerint a vádlott cége 2012. szeptember 17-én nyújtott be pályázatot egy hajdúszoboszlói szálloda-beruházásra az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint közreműködő szervezethez. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázatot több mint 880 millió forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek
ítélte, ezért támogatási szerződést kötöttek 2013. február 20-án.

A beruházás elszámolható összköltsége 1.262.380.461 forint volt, melynek támogatási intenzitása 70%-ban, maximum 883 millió forintban került meghatározásra. A támogatás összege 85%-ban uniós, míg 15%-ban hazai forrás volt.

A vádlott előlegként 300 millió forintot igényelt, melyet három részletben folyósítottak részére, igénybevételét követően pedig bármikor megkezdhető az előleggel való elszámolás. A vádlott számára összesen 876.843.676 forintot fizettek ki, melyből a 300 millió forint az előleg összegét képezte – fogalmaz a vád.

A szálloda-beruházó kft. az elszámolható összköltség és a támogatás összeg különbözeteként 378 millió forint saját forrást jelöl meg, amellyel, mint önerővel kellett rendelkeznie a pályázat, majd a támogatási szerződés megkötéséhez.

Erről a vádlott 2013. február 4-én nyilatkozott, a projekt keretében becsatolt egy alapkezelő zrt. által kiadott igazolást, amely azt volt hivatott igazolni, hogy az önerő rendelkezésre áll. Az igazolás kiállítását követő négy nap múlva a teljes összeg kölcsön visszafizetés jogcímmel kivezetésre került, ezt követően a számlaegyenleg nulla volt, a vállalkozás beindításához szükséges és jogszabály szerint elvárt önerő nem állt rendelkezésre. A vádlott valótlan nyilatkozatával a támogató szervezetet tévedésbe ejtette, mivel enélkül a támogatás összegéhez, illetve az előleghez nem juthatott volna hozzá.

Az 58 éves vádlott az önerőt a projekt kivitelezésére vele szerződést kötő cég ügyvezetőjétől, illetve az érdekeltségi köréhez tartozó magánszemélyektől kapott kölcsönnel fedezte, amit csak részben tudott visszafizetni.

A vádirat szerint a nő érezte az ellehetetlenült helyzetet, a beruházás megvalósítása érdekében két cégtől és egy takarékszövetkezettől több száz millió forint hitelt vett fel, a hitelszerződések megkötésének napján az ingatlant jelzáloggal terhelték, amelyhez azonban a támogató, illetve a közreműködő szervezet nem adta a hozzájárulását, a vádlott azt nem is kérte, holott az ingatlan a projekt záró fenntartási jelentés elfogadásáig csak az irányító hatóság egyedi engedélyével lett volna megterhelhető, elidegeníthető.

A vádirati tényállás szerint a kft. nevében a vádlott 2016. január 18-án záró beszámolót nyújtott be, amely tartalmazta, hogy a projekt tárgyát képező szálloda kivitelezése 2015. november 30-án befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a végszámlát kiállították, az épületre vonatkozó használatba vételi engedély kiadása folyamatban van. A vádlott ebben a záró nyilatkozatban valótlan tényt közölt, ugyanis a projekt nem készült el, a kivitelezés nem fejeződött be, ezzel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget megtévesztette, azt a látszatot keltette, hogy
jogszerűen használta fel az előlegként korábban felvett összeget.

A közreműködő szervezet 2016. április 19-én helyszíni ellenőrzést tartottak, amely során számos hiányosságot tártak fel és tapasztaltak. A rendkívüli szemle alapján szabálytalansági eljárás indult, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig elrendelte a támogatási szerződéstől történő elállást és a kifizetett több mint 880 millió forint támogatás
kamattal történő visszakövetelését.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Dobó Dénes, sajtószóvivő, 06/30-748-3847, Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta, sajtótitkár, 36/30-327-0464, sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728

3. Pécs

Helyszín: Pécsi Ítélőtábla, Pécs, Rákóczi út 34., földszint I-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. szeptember 24. 9:30

Tárgy: kábítószer-kereskedelem bűntette

Az ügy lényege: A Kaposvári Törvényszék a következő tényállást állapította meg:

Az I. rendű vádlott, valamint élettársa a II. rendű vádlott és a II. rendű vádlott két fia, a III. és IV. rendű
vádlottak 2014-ben közösen elhatározták, hogy az I.rendű vádlott tulajdonát képező Somogy Megyei településen található családi házhoz tartozó kertben kendert termelnek, ebből kábítószert állítanak elő és azt értékesítik, majd
a vételárat egymás között felosztják.

A vádlottak Ausztriából kendernövény magot szereztek be, azokat elültették és 2015., 2016. és 2017. évben összesen 117 kendert termeltek. A Kábítószer hatóanyagú kendernövényeket szeptember-október hónapban leszüretelték, az I. rendű vádlott kiszárította, majd 50 g-os adagokban nejlonzacskóba csomagolta.

A kábítószert a III. és IV. rendű vádlottak ismerőseiknek értékesítették. A vádlottak kábítószer termesztéséből és
értékesítésből fejenként legalább 4,5 – 4,5 millió forint bevételre tettek szert.

A fenti tényállás alapján a vádlottak bűnösségét az elsőfokú bíróság kábítószerkereskedelem bűntettében állapította meg. Ezért az I. rendű vádlottat 7 év fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra, a II. rendű vádlottat 8 év fegyházra és 8
év közügyektől eltiltásra, a III. rendű vádlottat 7 év fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra, míg a IV. rendű vádlottat 7 év 6 hónap fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Valamennyi vádlott esetében megállapította, hogy cselekményüket társtettesként, bűnszervezetben követték el, ezért feltételes szabadságra sem bocsáthatók.
A törvényszék ítélete ellen a vádlottak és védőik részben enyhítésért, részben a cselekmény eltérő minősítésért jelentettek be fellebbezést.

Érdeklődj a tárgyalásról: Hornokné dr. Décsei Katalin, sajtótitkár, 06/30-631-5053, sajto@pitb.birosag.hu

4. Szeged

Szegedi Ítélőtábla, Szeged, Sóhordó utca 5., 11-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. szeptember 26. 09:00

Tárgy: halált okozó testi sértés

Az ügy lényege: Halált okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2019. február 11-én vádlottat, ezért őt 6 év 6 hónap börtönre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.
A döntést az ügyész tudomásul vette míg a vádlott és védője a kiszabott büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott több mint t íz éve ismerkedett meg munkatársával sértettel barátok lettek, egymással szoros kapcsolatot tartottak fenn A vádlott élettársával és közös gyermekeikkel 2003-tól az asszony édesanyjánál lakott Ásotthalmon egy tanyában. Azonban a férfinak az italozó, agresszív és a hozzátartozóit bántalmazó életmódja miatt 2017 februárjában el kellett mennie ebből az ingatlanból.
A vádlottat ekkor a sértett fogadta be a tanyájába azzal a feltétellel hogy ha van pénze akkor a külön szobában lakó
befogadott albérleti díjat fizet ha nincs a lakhatás fejében a tanyát tartja rendben.

A vádlott és a sértett minden nap munka után nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott ilyenkor lerészegedtek közöttük rendszeres volt a vita és a veszekedés. A viták leggyakoribb oka az volt hogy az agresszív kötekedő vádlott nem járult hozzá a közös költségekhez.

2018. május 31-én a vádlott feldarabolt tujafákhoz jutott amit, traktorral a sértett tanyájába szállítottak. Ezen az estén azon veszett össze a vádlott és a s értett mert a házigazdát bántotta, hogy a vádlott az ő engedélye nélkül vitetett fát a tanyájára.

Később megbékéltek, együtt italoztak, majd a vádlott lefeküdt, de nem tudott elaludni, ezért úgy döntött hogy tovább iszik , és ehhez felkelti a sértettet is. Átment a másik szobába a szállásadóját kezénél, lábánál rángatva ébresztette fel de az megpróbált visszafeküdni, hogy tovább aludjon. Ezen a vádlott felidegesítette magát, a sértett ágya melletti polcról levett egy pezsgősüveget, és azzal többször az ágyon ülő férfi fejére sújtott.
Ezután a vádlott a sértett testét a bejárati ajtóig vonszolta majd, otthagyta, és lefeküdt. A bántalmazott férfi pár órával később meghalt.

Amikor a vádlott felébredt ott látta a sértett mozdulatlan testét, ahol hagyta majd elment dolgozni.
A házigazda halálát koponyatörés és a kemény agyburok feletti vérzés okozta ami légzési-, keringési elégtelenséghez vezetett.

A sértett élete a sérülés okozása után haladéktalanul hívott orvosi segítség esetén műtéti beavatkozással megmenthető lett volna.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Bátyi Zoltán, sajtótitkár, 06/30-337-3653, batyiz@szegeditb.birosag.hu

5. Budapest

Helyszín: Fővárosi Törvényszék, Budapest, Markó utca 25., II. emelet 93-as tárgyalóterem

Időpont: 2019. szeptember 27. 8:30

Tárgy: halált okozó testi sértés bűntette

Az ügy lényege: A vádirat szerint a vádlott 2017 februárjában élettársi kapcsolatban élt egy nővel, akinek volt egy 2015 decemberében született kisfia.

A vádlott a gyermek fegyelmezése során gyakran testi fenyítést is alkalmazott, amely következtében a sértett fizikai sérülést nem szenvedett.

2018. január 23-án amikor a gyermek anyja elment otthonról, a sértettre a vádlott vigyázott. Ezidő alatt a vádlott eddig ismeretlen okból egy kerek felszínű, nem nagy átmérőjű keskeny eszközzel a közepest meg nem
haladó erővel a szeméremtájékán bántalmazta a sértettet. A gyermek ennek hatására 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett.

Másnap – miután az édesanya elment dolgozni – a sértett és a vádlott kettesben maradtak, amely során mindeddig nem tisztázott okból a vádlott testszerte bántalmazta a gyermeket, megragadta, majd megrázta
őt. A sértett a bántalmazás következtében a klinikai halál állapotába került.

Ezt észlelve a vádlott segítséget kért az éppen hazaérkező ismerősétől, aki értesítette a mentőket. Eközben a vádlott megkezdte a gyermek újraélesztését. A kiérkező mentőknek sikerült újraéleszteniük a gyereket, azonban az általa elszenvedett koponyasérülések az agyállományában olyan visszafordíthatatlan károsodást okoztak, hogy 3 nap
múlva a kórházban megállapították a gyermek halálát.

Az ügyészség a vádlottat halált okozó testi sértés bűntettével vádolja.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály, 06/1-354-6729, sajto@fovarosit.birosag.hu

Kapcsolódó cikkek:


Ülj be a legizgalmasabb perekre!
2019. október 18.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

Karrierutazás jogász diplomával III. – Lehetőségek a köz szolgálatában kormánytisztviselőként
2019. október 15.

Karrierutazás jogász diplomával III. – Lehetőségek a köz szolgálatában kormánytisztviselőként

Folytatódik cikksorozatunk, és az oktatói, kutatói karrier bemutatása után ebben a részben a közszférán belül kormánytisztviselőként rendelkezésre álló lehetőségeket, tapasztalatokat mutatjuk be. Az év elején hatályba lépett új törvénnyel ez az életpálya is változás alatt áll, így érdemes ezt is figyelembe venni, mielőtt elhamarkodottan döntenénk.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!
2019. október 14.

Ülj be a legizgalmasabb perekre!

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.