Ülj be a legizgalmasabb perekre!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

1. Debrecen

Helyszín: Debreceni Ítélőtábla, Debrecen, Széchenyi utca 24., 1-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. szeptember 30. 9:00

Tárgy: Szexuális erőszak bűntette

Az ügy lényege: Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2019 májusában S. F. vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott védője az ítélte hatályon kívül helyezése, illetve felmentésért fellebbezett.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és élettársa kapcsolatából 3 gyermek született.

Kapcsolatuk megszakadása után a 2000-ben született gyermek a vádlottnál, a másik két gyermek pedig az anyával maradtak. A vádlott 2014 szeptembere és 2016 májusa között rendszeresen zaklatta szexuálisan a lányát.

A sértett eleinte tiltakozott, védekezett, azonban apja testi erejével nem bírt, belátta az ellenkezés hiábavalóságát. A vádlott azzal is megfenyegette a sértettet, hogy ha nem tűri el a helyzetet, akkor intézetbe küldi, vagy nem ad neki pénzt arra, hogy iskolába járjon.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fórizs Ildikó, sajtószóvivő, 06/30-994-3339, ForizsI@birosag.hu

2. Szeged

Helyszín: Szegedi Törvényszék, Szeged, Széchenyi tér 4., 112-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. szeptember 30. 13:30

Tárgy: Csalás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: Az első fokon eljáró Hódmezővásárhelyi Járásbíróság nem jogerős ítéletében bűnösnek mondta ki Dr. H. T. I. rendű vádlottat társtettesként elkövetett csalás bűntettében, 4 rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, 7 rendbeli csalás bűntettében, 2 rendbeli sikkasztás bűntettében, 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében és 3 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségében, míg M. J. Z. II. rendű vádlottat társtettesként elkövetett csalás bűntettében. Ezért az I. rendű vádlottat halmazati büntetésül 3 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra, a II. rendű vádlottat 1 év végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint az I. rendű vádlott 2011 novemberében Mindszenten felkereste egyik könyvelőként dolgozó régi ismerősét azzal, hogy járjon el az adóhatóságnál egy ingatlanon lévő, az adóhatóság javára bejegyzett végrehajtási jog törlése érdekében.

A vádlott ezt követően átadott ismerősének egy tulajdoni lapot, valamint az ingatlan tulajdonosának hamisított aláírását tartalmazó meghatalmazását, mellyel azt a látszatot keltette, hogy a tulajdonos hozzájárult a végrehajtási jog törléséhez, majd az ismerős a dokumentumokat benyújtotta az adóhatósághoz.

Ezt követően a vádlott megbízta a II. rendű vádlottat azzal, hogy működjön közre anyagi ellenszolgáltatás fejében a fenti ingatlan értékesítésében oly módon, hogy azt kellett mondania a potenciális vevőknek, hogy az ingatlan tulajdonosa az értékesítéssel Londonban megbízta őt.

A II. rendű vádlott 2012. január hó 09. napján az I. rendű vádlott iránymutatása alapján jogtalan anyagi haszonszerzés céljából tévedésbe ejtett az ingatlant megvásárolni szándékozó vevőt, amikor azt a látszatot keltette, hogy az ingatlant annak tulajdonosa megbízásából értékesíti 6 millió forint vételár fejében.

2012.február hó 20. napján a II. rendű vádlott adásvételi szerződést kötött megbízottként a sértettel, mely során hamisított meghatalmazást használt fel.

A II. rendű vádlott a közüzemi díjak levonása után ténylegesen 5.544.090,- forintot vett át, melyet még aznap este átadott az I. rendű vádlottnak, aki a I. rendű vádlott részére 500 ezer forintot juttatott a közreműködéséért.

A fentieken kívül az I. rendű vádlott 2010 és 2013 évek között több esetben százezres, illetve egy esetben milliós nagyságrendű összegeket kért kölcsön több sértettől, bizonyos esetekben azt állítva, hogy egy mindszenti egyesület elnökeként a pénzre egy elnyert pályázathoz szükséges önerő biztosítása érdekében van szüksége.

Az I. rendű vádlott a kölcsönkért összegek visszafizetési szándékát illetően jogtalan haszonszerzés végett a sértetteket tévedésbe ejtette, és az összegeket vagy egyáltalán nem, vagy csak kis részben fizette vissza azzal, hogy a teljesítésre nyilvánvalóan reális lehetősége nem volt.

Mindezt meghaladóan a hivatkozott egyesület elnökeként 2013 januárja és márciusa között összesen 2.105.000,- forintot vett le az egyesület bankszámlájáról, mely összeggel teljes egészében sajátjaként rendelkezett, és a pénz felhasználásával nem számolt el.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben az I. rendű vádlott és védője jelentett be fellebbezést.

Érdeklődj a tárgyalásról: Juhászné dr. Prágai Erika, sajtószóvivő, 06/30-4756-007, sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

3. Budapest

Helyszín: Pesti Központi Kerületi Bíróság, Budapest, Markó utca 25., II. 378-as tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 1. 8:30

Tárgy: halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

Az ügy lényege: Az I. rendű vádlott építésvezetőként, a II. rendű vádlott műszakivezetőként dolgozott annál a kft.-nél, amely építőipari kivitelezési munkákat vállalt a Budapest XIII. kerületében található Révész utcai fűtőmű területén.

A kft. a szerződésben rögzített feladatát további vállalkozások bevonásával szándékozott végrehajtani. 2012. október 27-én az egyik alvállalkozó alkalmazottjaként az építkezéshelyszínén tartózkodó 3 segédmunkás egyik feladata az volt, hogy a Révész utca 27. szám elé eső dúcolatlan munkagödörszakaszt oly módon alakítsák át, hogy abban az elhelyezett csövek hegesztéséhez elegendő hely álljon rendelkezésre. Az ásást végző segédmunkások egyike egyedül dolgozott a munkagödör dúcolatlan oldalán, amikor a függőleges földfal –a fölötte lévő 4,83 méter hosszú, szélesebb részén 74 centiméter széles betontömbbel együtt – ráomlott.

A baleset után kb. háromnegyed órával a munkás elhunyt.

Az ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja B. Gy. I. rendű és P.-V. K. II. rendű vádlottat.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály, 06/1-354-6729, sajto@fovarosit.birosag.hu

4. Pécs

Helyszín: Pécsi Ítélőtábla, Pécs, Rákóczi út 34., Földszint I-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 1. 9 óra

Tárgy: emberölés bűntette

Az ügy lényege: A Kaposvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott (50 éves férfi) és a sértett 2018. februárjában együtt italoztak a vádlott otthonában, szóváltásba keveredtek, majd dulakodni kezdtek. Ennek során a vádlott megragadta és megszorította a sértett nyakát, illetve egy késsel a mellkasának bal oldalán megszúrta a férfit.

A sértett a bántalmazást követően leült, majd lefeküdt egy ágyra, ahol nem sokkal később elhunyt. A vádlott szintén lefeküdt, elaludt, majd amikor felébredt észlelte a sértett halálát és értesítette a mentőket.

A vádlott 2017. szeptemberében olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy a nőnek eltörött az állkapcsa.

A Kaposvári Törvényszék a vádlottat bűnösnek találta emberölés bűntettében és kapcsolati erőszak bűntettében, ezért őt, mint többszörös visszaesőt 15 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője részben enyhítésért, részben felmentésért jelentett be fellebbezést.

Érdeklődj a tárgyalásról: Hornokné dr. Décsei Katalin, sajtótitkár, 06/30-631-5053, sajto@pitb.birosag.hu

5. Győr

Helyszín: Győri Járásbíróság, Győr, Szent István út 3., 117-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 1. 13:15

Tárgy: Fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a szerb állampolgárvádlott 2018. novemberében a reggeli órákban Győrben megállásra kényszerített egy személygépkocsit, oly módon, hogy gyalogosan az út közepén haladt és kezeivel hadonászott, ezért a vele szemben haladó gépjármű vezetője először lassított, majd autójával a vádlott előtt megállt.

Ekkor a vádlott a jobb kezében tartott maroklőfegyverrel két alkalommal a levegőbe lőtt, majd a gépkocsi mellett tovább haladva gyalogosan a közeli MOL töltőállomás irányába tovább ment. A cselekményt észlelő gépjárművezető félelmében a gépjárművébe zárkózott és telefonon értesítette a rendőrséget.

A vádlott azzal, hogy a forgalmat leállította és a nála lévő lőfegyverrel többször lövést adott le a levegőbe, olyan kihívóan közösségellenes erőszakos magatartást tanúsított, ami alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott ezután bement a benzinkúton működő shopba, ahol zavartan viselkedve azt mondogatta az ott dolgozóknak, hogy „taxi, taxi”, és „civil police”, azonban mivel a vádlott magyarul nem beszél, így a kútkezelők nem tudtak vele szót érteni.

A vádlott magához vett egy energiaitalt és egy doboz rágógumit, amit a táskájába tett és elindult kifelé a shopból. Ekkor a helyszínen lévő kútkezelők fizetésre szólították, mire a vádlott visszament az eladótérbe és ismételten „civil police” kijelentések közepette a táskájából elővette és az eltulajdonított értékek megtartása érdekében megmutatta a nála lévő fegyvert.

A két sértett a továbbiakban nem kérte az energia ital és a rágó kifizetését, hanem értesítették a rendőrséget, akik röviddel ezután a helyszínre érkeztek és elfogták a vádlottat.

A vádlott által a bűncselekmények elkövetésekor használt, illetve magánál tartott maroklőfegyver lőfegyvernek minősül, melynek megszerzésére és tartására a vádlott Magyarországon engedéllyel nem rendelkezik.

Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart, amelyen határozathozatal is várható.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra, sajtószóvivő, 06/30-291-8725, KulcsarP@gyorit.birosag.hu

6. Miskolc

Helyszín: Miskolci Járásbíróság, Miskolc, Dózsa György út 4., I. emelet 112-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 3. 08:00

Tárgy: közveszélyokozás bűntette

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki szerelmi bánatában felgyújtotta otthonát.

A vád szerint a férfi 2018. július 16-án járdánházi otthonában egyedül tartózkodott, amikor a kora délutáni órákban szerelmi bánatában egy öngyújtóval meggyújtotta a franciaágyon található lepedőt, mely azonnal lángra kapott.

A férfi ekkor megijedt, és attól való félelmében, hogy életét veszti, kimenekült az utcára. A ház födémszerkezete ugyan meggyulladt, de a kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz továbbterjedését. Amennyiben a tűzoltók nem érkeznek időben a helyszínre, a tető leégett volna és a tűz átterjedhetett volna a szomszédos lakóépületre is.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság –amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak –az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Balogh Adrienn, sajtószóvivő, 06/46-815-385, 06/30-696-3810, baloghadri@miskolcit.birosag.hu


Kapcsolódó cikkek

2024. július 22.

Itt az új AI Act – Gyakorlati útmutató az alkalmazáshoz

Az AI Act gyakorlati kérdéseiről Dr. Petrányi Dóra a CMS Ügyvédi Iroda partnere, regionális igazgatója, valamint a CMS Globális Technológia, Média és Telekommunikációs csoportjának társvezetője és Dr. Horváth Katalin, a CMS Ügyvédi Iroda partnere, a CMS Technológia, Média és Telekommunikáció csoportjának tagja tartott előadást a Wolters Kluwer Hungary által szervezett 4 részes webinárium-sorozat első alkalmán.

2024. július 15.

Amikor a mesterséges intelligencia megmérgezi magát: a beazonosíthatatlan szintetikus adatok problémája

A generatív mesterséges intelligencia terjedése maga után vonta a nem ember által létrehozott képek, szövegek videók rohamos elszaporodását is. Egyes új kutatások arra utalnak, hogy az ilyen „szintetikus adatok felhasználása új GAI (Generative artificial intelligence, azaz generatív mesterséges intelligencia) modellek tanítása során katasztrofális következményekkel járhat. Ez még inkább sürgetővé teszi a mesterségesen generált tartalmak explicit jelölésének kötelezettségét, amennyiben a jövőben továbbra is profitálni szeretnénk az MI nyújtotta gazdasági és társadalmi előnyökből.