Ülj be a legizgalmasabb perekre!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

1. Debrecen

Helyszín: Debreceni Ítélőtábla, Debrecen, Széchenyi utca 24., 1-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 21. 9:00

Tárgy: becsületsértés vétsége

Az ügy lényege: Az első fokon eljárt Ózdi Járásbíróság 2019 januárjában S. Z. vádlottat 7 rendbeli becsületsértés vétsége és garázdaság vétsége miatt 8 hónapi fogházbüntetésre és 1 évi közügyektől eltiltásra ítélte.

A másodfokon eljárt Miskolci Törvényszék 2019 májusában a vádlott 1 rendbeli becsületsértés vétségére vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezte és e cselekmény esetében az eljárást megszüntette. Egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a büntetett előéletű vádlott Ózdon több alkalommal megbotránkozást keltett viselkedésével. 2017 nyarán ittas állapotban a vele szemben intézkedő rendőröket szidalmazta.

Házastársának édesanyja házánál rugdosta az ajtót, kiabált, majd amikor a kihívott rendőrök elmentek, újra ütötte, rúgta az ajtót.

2017 őszén az egyik helyi bolt eladóival kötekedett, majd az egyiket meg is lökte, aki elesett.

2018 márciusában egy lépcsőházban ordítozott, ütötte, rúgta a lift ajtaját. A kiérkező rendőröket szidalmazta, a ház előtt álló rendőrségi jármű motorház tetejére többször ráütött.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fórizs Ildikó, sajtószóvivő, ForizsI@birosag.hu, 06/30-994-3339

2. Szeged

Helyszín: Szegedi Törvényszék, Szeged, Széchenyi tér 4., 117-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 21., 22., 24., 25. 9:00

Tárgy: Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: Ami a tényállást illeti, a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője 2011. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a döntően diákmunkaerő közvetítéssel foglalkozó részvénytársaság adófizetési kötelezettségének csökkentése
általános forgalmi adó adónemben, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.

A bűnszervezet működése során több Magyarországon működő multinacionális vállalatnak, illetőleg vállalkozásnak közvetített diákmunkaerőt a 2011. és 2017. közötti időszakban.

Az ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésének elkerülése céljából egy olyan számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén ténylegesen gazdasági tevékenységet nem, csak átszámlázást végző gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán Operátor Zrt. állt.

A bűnszervezet által folytatott módszer szerint a döntően diákmunka közvetítéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adót az iskolaszövetkezetek az egyes esetekben bevallották az adó megfizetésének szándéka nélkül, más esetekben az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget.

Ugyanígy jártak el az iskolaszövetkezetek a diákok foglalkoztatása után járó más közterhek, így jellemzően a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése során is.

A Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke a bűnszervezet egy részét közvetlenül míg más részét közvetítőkön keresztül irányította, az iskolaszövetkezetek elnöki tisztségét betöltő strómanoktól át egészen a Humán Operátor Zrt. alkalmazásában álló vagy a részvénytársaságban más vezetői tisztséget betöltő vádlottakig.

A bűnszervezet a 2011. és 2017. közötti időszakban több, mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Érdeklődj a tárgyalásról: Juhászné dr. Prágai Erika, sajtószóvivő, 06/30-4756-007, sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

3. Győr

Helyszín: Győri Járásbíróság, Győr, Szent István út 3., 401-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 21. 10:00

Tárgy: zsarolás bűntettének kísérlete

Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a II. rendű vádlott 2016. júniusát megelőző öt évben végezte a sértett ügyvezetése alatt álló cég könyvelési feladatait. A sértett elégedetlen volt a II. rendű vádlott könyvelési tevékenységével, ezért a szerződését felmondta, a II. rendű vádlottal elszámolt.

A II. rendű vádlott megígérte, hogy a könyvelési anyagokat átadja az új könyvelőnek, ugyanakkor azt ígéretével ellentétben nem tette meg, többszöri írásbeli felszólítás ellenére sem.

Az I. rendű vádlott a II. rendű vádlott férje 2016. szeptemberében felhívta a II. rendű vádlott telefonjáról a sértettet és megkérte, hogy ne „piszkálja” a II. rendű vádlottat és 2.000.000, Ft kifizetésétől tette függővé a könyvelési iratok átadását. Ezt a sértett visszautasította, ezért az I. rendű vádlott megfenyegette, hogy „elvágja a torkát”, ha nem fizet nekik.

Mivel a sértett továbbra is visszautasította a fizetést, ezért az I. rendű vádlott az új könyvelőt is felhívta ést pénzt követelt.

Mivel a sértett nem fizetett, az I. rendű vádlott egy alkalommal személyesen is felkereste őt a pénzt követelve, valamint több alkalommal a II. rendű
vádlottal is üzentben, illetve telefonon követelte a 2.000.000,- Ft ot.

Az I. rendű vádlott jogtalan haszonszerzés érdekében a sértettet, valamint rá tekintettel az új könyvelőt élet és testi épség elleni fenyegetésekkel, továbbá adóhatóság előtti feljelentés kilátásba helyezésével arra igyekezett kényszeríteni, hogy a sértett neki és a II. rendű vádlottnak fizessen 2.000.000,- Ft-ot.

Mivel a fenyegetések ellenére a sértett nem fizetett, így a cselekmény kísérleti szakban maradt.

A II. r. vádlott pedig szándékos segítséget nyújtott az I. rendű vádlottnak.

Az bíróság az ügyben a bizonyítási eljárást folytatja.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra, sajtószóvivő, 06/30-291 8725, KulcsarP@gyorit.birosag.hu

4. Pécs

Helyszín: Pécsi Járásbíróság, Pécs, Széchenyi tér 14., földszint 19-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 21. 13:00

Tárgy: bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette

Az ügy lényege: Ami a tényállást illeti az elsőrendű vádlott nő 2010. október 1-től állt egy egészségügyi kft. alkalmazásában pszichiátriai szakasszisztens munkakörben. Felettese a szakrendelést vezető főorvos volt, önállóan nem volt jogosult vények kiállítására, csak a rendelő orvos utasítására és ellenőrzése mellett.

Az elsőrendű vádlott 2012-ben nehéz anyagi helyzetbe került, ennek javítása érdekében 2012-ben munkaköri kötelezettségeit megszegve, a rendelő orvosok által előre aláírt, kitöltetlen vényeket – vényköteles vagy vény hiányában lényegesen drágán megszerezhető – altató, kedélyjavító, nyugtató hatású gyógyszerek kiváltására alkalmas módon, különböző betegek nevére töltötte ki és a kiváltott gyógyszereket az interneten keresztül értékesítette.

Az ebben való segédkezésre – hogy a vények kiváltásakor ne az elsőrendű vádlott neve szerepeljen aláírásként – a másodrendű, szintén nehéz anyagi helyzetben lévő vádlott nőt bírta rá.

Az első- és a másodrendű vádlottak 2012-ben rendszeresen találkoztak a rendelő épületében található büfében, ahol az elsőrendű vádlott a különböző betegek nevére, a rendelő orvos tudta nélkül kiállított vényeket a másodrendű vádlottnak átadta, míg a másodrendű vádlott a korábban kiváltott gyógyszerek értékesítéséből származó pénzt adta át az elsőrendű vádlottnak.

A másodrendű vádlott 32 alkalommal, összesen 1.328.740 forintot szerzett meg, melyet a megszerzést követően az elsőrendű vádlottnak adott át. Az elsőrendű vádlott a másodrendű vádlottnak alkalmanként, a cselekményben való részvételért 5-10.000 forintot adott, míg a fennmaradó részt megtartotta.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Barkaszi Attila, sajtószóvivő, 06/30-990-4247, barkaszia@pecsit.birosag.hu

5. Miskolc

Helyszín: Miskolci Törvényszék, Miskolc, Dózsa György út 4.

Időpont:2019. október 24. 9:00

Tárgy: nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: Előkészítő ülést tart a törvényszék annak a két férfinak az ügyében, akik a vád szerint betörtek idős ismerősük otthonába, ahol értékei megszerzése érdekében bántalmazták és egy székhez kötözték.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 29-én a késő esti órákban az idős sértett a miskolci lakásában tartózkodott, amikor a vádlottak a háza előtt elhaladva észlelték, hogy az egyik szobában világos van és látták, hogy az általuk korábbról ismert sértett otthon tartózkodik.

Elhatározták, hogy bemennek a házba és megszerzik a sértett értékeit.

Amikor a vádlottak bejutottak az ingatlanba, a sértett a zajra a bejárati ajtóhoz ment, mire a két férfi anélkül, hogy bármit mondott volna, ütlegelni kezdte, majd egy székhez kötözte az idős férfit és pénzt követeltek tőle.

A sértett a bántalmazások következtében elmondta, hol tartja a pénzét, értékeit és bankkártyáját.

Mielőtt a vádlottak a megszerzett értékekkel együtt távoztak volna a helyszínről, a lekötözött sértett száját leragasztották, akire két nap múlva a szomszédja talált rá.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Balogh Adrienn, sajtószóvivő, 06/46-815-385, baloghadri@miskolcit.birosag.hu

6. Budapest

Helyszín: Fővárosi Törvényszék, Budapest, Markó utca 27., földszint 31-es tárgyalóterem

Időpont: 2019. október 24. 9:30

Tárgy: közúti baleset gondatlan okozása

Az ügy lényege: A vádirat szerint a vádlott 2015. június 30-án kora délután Budapest XXII. kerületében gépkocsijával a Háros utcán a Gyöngyszem utcai
kereszteződés irányába vezetett, ahol balra kívánt kanyarodni.

Kanyarodási szándékát irányjelzővel nem jelezte, a kanyar ívét levágta, kis ívben megkezdte a balra kanyarodást úgy, hogy a visszapillantóban sem ellenőrizte, hogy nem közeledik-e mögötte olyan jármű, amely az előzését már megkezdte volna.

A sértett viszont motorkerékpárjával már szabályosan megkezdte a vádlott előzését a kanyarodás pillanatában, így fékezése ellenére sem tudta elkerülni, hogy
57-61 km/h sebességgel nekiütközzön a menetirány szerinti baloldalra beforduló személygépkocsi bal hátsó ajtajának. Az ütközés hatására a sértett a motorkerékpártól elválva, a kanyarodó személygépkocsi fölött átlendülve, attól 20-21 méterre a Háros utca baloldalán található füves területre zuhant.

A baleset következtében a sértett olyan sérüléseket szenvedett, amelyek büntetőjogi gyógytartama – tekintettel a törésekre,  valamint a koponyaűri és agysérülésekre – a 8 napot meghaladja, összességében, ténylegesen 1 év.

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2018. szeptember 5-én a vádlottat maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 6 hónap – 1 év 6 hónapra felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélte.

Az ügy másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály, 06/1-354-6729, sajto@fovarosit.birosag.hu


Kapcsolódó cikkek

2024. április 18.

A technológia által támogatott joggyakorlat jövője: az AI precizitása egyensúlyba kerül az emberi szakértelemmel

A jog kritikus válaszút előtt áll, ahol egyensúlyba kell hoznia a nagy nyelvi modellek szabályalapú, algoritmikus és adatvezérelt logikáját az ember értelmező, stratégiai és empatikus gondolkodásmódjával, a mesterséges intelligencia által generált eredményeket az emberi szakértelemmel párhuzamosan alkalmazva az ügyfelek problémáinak átfogó kezelése érdekében.

2024. április 17.

Digtális megfelelés: Miért nem működnek a régi rutinok, és ez miért fájdalmas?

A digitális gazdaságban mind többen érezzük úgy, hogy általános közérzetünket minden téren meghatározza, hogy a régi és bevált rutinokat újra és újra felül kell vizsgálnunk. Ahogy Kahnemann mondaná, a gyorsról a lassú gondolkodásra kell váltanunk. A rutin lényege pedig éppen abban rejlik, hogy felgyorsítja és „fájdalommentesíti” az ismétlődő döntési szituációk megoldását. Különösen nagy kihívás, miközben a figyelmünket ezer csatornán felfoghatatlan számú inger bombázza. Ne felejtsük el, hogy az időnk és figyelmünk az egyik legnagyobb gazdasági értékké vált.

2024. április 17.

Miért (ne) antropomorfizáljuk a generatív mesterséges intelligenciát? – 1. rész

Úgy tűnhet, a mesterséges intelligencia napjainkban egyre inkább az emberhez hasonlóvá kezd válni. Ennek hátterében a tudomány fejlődésének természetes következményei és néha tudatos emberi döntések állnak. Milyen jelenségek állnak a folyamat mögött, és hogyan fogja ez a trend befolyásolni a mindennapjainkat a közeljövőben?