Ülj be a legizgalmasabb perekre!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

1. Debrecen

Helyszín: Debreceni Ítélőtábla, Debrecen, Széchenyi utca 24.,  1-es tárgyalóterem

Időpont: 2020. február 25. 9:30

Tárgy: Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

Az ügy lényege: Az első fokon eljárt Nyíregyházi Járásbíróság 2019 januárjában V. J. vádlottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének vádja alól bűncselekmény hiányában felmentette. A másodfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2019 októberében a vádlottat bűnösnek mondta ki foglakozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében, ezért őt 5 évre próbára bocsátotta. Az ítélet ellen a védő fellebbezett felmentésért.

A bíróság által megállapított tényállás szerint 2017 májusában a vádlott kistelepülésen egy zártkörű rendezvényt tartott kb. 70 főnek. Az ingatlanon kialakítottak egy céllövöldét, amihez a légpuskákat a vádlott biztosította. A vádlott a jelenlévőknek tartott egy tájékoztatást, melyen elmondta a légpuskák használatáról, hogy azt mindenki saját felelősségére használhatja, gyermek csak felnőtt felügyeletével lőhet, és lőni csak a céltábla irányába
lehet. A rendezvényen egy légpuskával egy gyermekkorú kisfiú lábon lőtt egy másik kisfiút, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fórizs Ildikó, sajtószóvivő, 06/30-994-3339, ForizsI@birosag.h

2. Győr

Helyszín: Győri Járásbíróság, Győr, Szent István út 3. 117-es tárgyalóterem

Időpont: 2020. február 25. 09:00

Tárgy: Fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a szerb állampolgár vádlott 2018. novemberében a reggeli órákban Győrben megállásra kényszerített egy személygépkocsit, oly módon, hogy gyalogosan az út közepén haladt és kezeivel hadonászott, ezért a vele szemben haladó gépjármű vezetője először lassított, majd autójával a vádlott előtt megállt. Ekkor a vádlott a jobb kezében tartott maroklőfegyverrel két alkalommal a levegőbe lőtt, majd a gépkocsi mellett tovább haladva gyalogosan a közeli MOL töltőállomás irányába tovább ment.

A cselekményt észlelő gépjárművezető félelmében a gépjárművébe zárkózott és telefonon értesítette a rendőrséget. A vádlott azzal, hogy a forgalmat leállította és a nála lévő lőfegyverrel többször lövést adott le a levegőbe, olyan kihívóan közösségellenes erőszakos magatartást tanúsított, ami alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott ezután bement a benzinkúton működő shopba, ahol zavartan viselkedve azt mondogatta az ott dolgozóknak, hogy „taxi, taxi”, és „civil police”, azonban mivel a vádlott magyarul nem beszél, így a kútkezelők nem tudtak vele szót érteni. A vádlott magához vett egy energiaitalt és egy doboz rágógumit, amit a táskájába tett és elindult kifelé a shopból. Ekkor a helyszínen lévő kútkezelők fizetésre szólították, mire a vádlott visszament az eladótérbe és ismételten „civil police” kijelentések közepette a táskájából elővette és az eltulajdonított értékek megtartása érdekében megmutatta a nála lévő fegyvert. A két sértett a továbbiakban nem kérte az energia ital és a rágó kifizetését, hanem értesítették a rendőrséget, akik röviddel ezután a helyszínre érkeztek és elfogták a vádlottat.

A vádlott által a bűncselekmények elkövetésekor használt, illetve magánál tartott maroklőfegyver lőfegyvernek minősül, melynek megszerzésére és tartására a vádlott Magyarországon engedéllyel nem rendelkezik.

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra, sajtószóvivő, 06/30-291-8725, KulcsarP@gyorit.birosag.hu

3. Szeged

Helyszín: Szegedi Járásbíróság, Szeged, Széchenyi tér 4. 10-es tárgyalóterem

Időpont: 2020. február 25. 09:00

Tárgy: Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények

A vádirat lényege szerint az I. rendű vádlott az ügyben érintett kft. ügyvezetője, II. rendű vádlott ugyanezen gazdasági társaság marketing igazgatója volt, míg III. rendű vádlott ugyanitt könyvelési feladatokat látott el. A IV., V. és VI. rendű vádlottak a kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok ügyvezetői voltak.

Az ügyben érintett kft. célja első osztályú férfi kosárlabda, kézilabda és röplabda csapatok, illetve utánpótlás csapatok működtetése volt. A gazdasági társaság bevételi forrásait önkormányzati és szponzori támogatások alkották, továbbá bevétele származott a sportági szakszövetségek által nyújtott forrásokból és egyéb forrásokból is. A társaság kiadásait reklám és marketing cégekkel kötött bizományosi szerződések alapján kifizetett összegek, valamint az I. rendű vádlott által realizált készpénzfelvételek tették ki.

Tekintettel arra, hogy a sportolók fizetési igényeinek kielégítésére a kft.- megfelelő anyagi fedezettel nem rendelkezett, a játékosok foglalkoztatása érdekében II. rendű vádlott rendszert dolgozott ki, melynek lényege szerint a beszámlázó gazdasági társaság bizományosi szerződést kötött a kft.-vel az alkalmazásában álló nagyobb játékerőt képviselő sportolók arculati jogainak beszerzésére, szponzorok felkutatására, majd az arculati jogoknak a kft. részére történő értékesítésére, illetve a beszámlázó céghez befolyt támogatási összegek átutalására. A beszámlázó gazdasági társaságok marketing, illetve reklámtevékenységről számlát állítottak ki a kft. részére, melyet az megfizetett.

Ezt követően a beszámlázó gazdasági társaság részére átutalt összegek készpénzben felvételre kerültek, majd azt a láncolat végén álló gazdasági társaság képviselője visszajuttatta az I. rendű vádlott részére, így a kft. által alkalmazott sportolók munkaszerződésében rögzített munkabért meghaladó juttatásai, illetve a társaság egyéb kiadásai ezen összegekből készpénzben, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket megkerülve kerültek kiegyenlítésre.

A reklám és marketing cégek a sportolók – kft. részére értékesített – arculati jogait a valóságban nem szerezték meg, szponzorok felkutatására irányuló tevékenységet nem folytattak, a megkötött szerződéseik fiktívek voltak, így a beszámlázó cégek az arculati jogokat nem értékesíthették, a szponzorok
által utalt összegeket nem számlázhatták volna ki a kft. részére. A szerződések valótlanságáról és arról, hogy tényleges gazdasági tevékenység nem áll mögöttük valamennyi vádlott tudomással bírt.

Az I. rendű vádlott magatartásával, mint az érintett kft. ügyvezetője, a vagyonkezelői kötelezettségét megszegve, a valótlan tartalmú, fiktív, nem teljesített szerződések, számlák alapján történő kifizetésekkel és elszámolásokkal a kft.-nek mindösszesen 452.225.175,- forint összegű vagyoni hátrányt okozott.

A bűncselekmény elkövetéséhez IV., V. és VI. rendű vádlottak a valótlan tartalmú bizományosi szerződések aláírásával, a fiktív számlák kitöltésével, illetve az
általuk képviselt gazdasági társaságok számlájára ezen valótlan tartalmú szerződések és számlák alapján átutalt összegek továbbutalásával és készpénzben történő felvételével, míg a III. rendű vádlott a valótlan tartalmú könyvelési dokumentációnak az érintett kft. könyvelésében történő elhelyezésével szándékosan segítséget nyújtottak, IV. rendű vádlott 300.863.943,- forint, V. rendű vádlott 331.118.019,- forint, VI. rendű vádlott 109.350.000,- forint, III. rendű vádlott pedig összesen 426.480.000,- forint erejéig.

Érdeklődj a tárgyalásról: Juhászné dr. Prágai Erika, sajtószóvivő, 06/30-4756-007, sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

4. Pécs

Helyszín: Pécsi Ítélőtábla, Pécs, Rákóczi út 34.,  1. emelet 12-es tárgyalóterem

Időpont: 2020. február 25. 10:30

Tárgy: életveszélyt okozó testi sértés bűntette

Az ügy lényege: A vádlott (többszörösen büntetett előéletű) munkahellyel, megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy saját és élettársa megélhetését olyan módon biztosítja, hogy idősebb, fizikai ellenállásra kevésbé képes nők táskáját a vállukról lerántva vagy a kezükből kitépve elveszi. 2018 márciusában összesen négy idősebb asszonyt támadott meg.

Egy esetben a sértett mellett elhaladva, erőteljes rántással próbálta megszerezni a válltáskát, aki ezt észlelve a táska mindkét fülét megragadva védekezett. A vádlott a sértettet a földre lökte, többször megütötte és megrúgta, így szerezte meg a kézitáskáját a benne levő pénztárcával és iratokkal együtt.

Egy másik alkalommal ugyancsak erőteljes mozdulattal próbálta kirántani a sértett táskáját annak kezéből. De mivel a sértett erősen fogta azt, a táskát nem sikerült megszereznie egyből. A vádlott támadása következtében azonban a nő elveszítette az egyensúlyát és a földre esett. A feje a járdának csapódott és elvesztette az eszméletét. Ezt kihasználva a vádlott a táskát elvette és a helyszínről elfutott. A sértett életveszélyes koponyaalapi töréssel járó sérülést szenvedett.

Az első fokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki életveszélyt okozó testi sértés bűntettében, 2 rendbeli rablás bűntettében, lopás bűntettében, lopás vétségének kísérletében és más bűncselekményekben. Ezért őt halmazati büntetésül mint különös visszaesőt 8 év szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést.

Érdeklődj a tárgyalásról: Hornokné dr. Décsei Katalin, sajtótitkár, 06/30-631-5053, sajto@pitb.birosag.hu

5. Miskolc

Helyszín: Miskolci Járásbíróság, Miskolc, Dózsa György út 4., földszint 17-es tárgyalóterem

Időpont: 2020. február 26 8:00

Tárgy: rablás bűntette

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki ismeretlen társával együtt kirabolt egy nőt a miskolci Deszkatemplom temetőjében.

A vád szerint a férfi és ismeretlen társa 2018. december 10-én, a déli órákban odamentek a sértetthez, hogy tőle a pontos idő után érdeklődjenek, illetve pénzt kérjenek, mert nem tudnak hazautazni. A nő oda is adta a pénzt a vádlottnak, majd sietve távozott a temető kijárata felé. A deszkatemplom kijárata előtt a vádlott ismét megszólította az asszonyt és úgy tett, mintha vissza akarná adni a pénzt, miközben társa a nő mögé állva megrántotta annak kabátját, aki ettől a földre esett. Ezt követően a két férfi kitépte az asszony kezében lévő táskát és két szatyrot, majd elszaladtak a helyszínről. A táskában készpénz és vásárlói kártyák voltak, mintegy 33.000,- forint értékben.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Balogh Adrienn, sajtószóvivő, 06/30-696-3810, baloghadri@miskolcit.birosag.hu

6. Budapest

Helyszín: Budapest Környéki Törvényszék, Budapest, Thököly út 97-101., 5. emelet 521-es tárgyalóterem

Időpont: 2020. február 26 8:30

Tárgy: folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények

Az ügy lényege: Az  I. rendű és a II. rendű vádlottak élettársak, kapcsolatukból 1997 és 2009 között öt lány és két fiú gyermekük született. A család nehéz anyagi
helyzetben élt, gyakran a szomszédoktól kértek élelmiszert, többször előfordult, hogy a kiskorú gyermekek éheztek, illetve őket a vádlottak többször magukra hagyták, akár több napra is.

A vádlottak alkoholt is fogyasztottak, amivel a gyerekeket is megkínálták. A szülők a kiskorúak évszaknak megfelelő ruházatáról sem gondoskodtak, emiatt a gyerekek gyakran megbetegedtek, ilyenkor orvoshoz sem minden esetben vitték őket. Iskolába nem jártak rendesen. A II. rendű vádlott a kiskorúakat arra is rávette, hogy különféle élelmiszereket lopjanak el a boltból.

2007 és 2010 között a vádlottak a sértetteket többször bántalmazták, főként amikor alkoholt fogyasztottak. Olyan is előfordult hogy jelenlétükben éltek szexuális életet. A vádlottak gyermekeikhez szexuális céllal is közeledtek.

A vádlottak a hét gyermekük gondozására és nevelésére vonatkozó kötelezettségüket súlyosan megszegték, amivel a kiskorúak testi, értelmi, erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztették. A vádlottak ezen magatartása negatív hatással volt a kiskorú sértettek egészséges fejlődésére.

A tárgyaláson ítélethirdetés várható.

Érdeklődj a tárgyalásról: Gyimesi Kinga, 06/70-371-1410, gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu

7. Budapest

Helyszín: Pesti Központi Kerületi Bíróság, Budapest, Markó utca 25. II. emelet 211-es tárgyalóterem

Időpont: 2020. február 28. 13:00

Tárgy: hivatali visszaélés bűntette

Ami a tényállást illeti, a vádlott országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának akkori alelnöke 2018. szeptember 19-én a kecskeméti repülőbázison – a honvédelmi miniszter előzetes tudomásával – repülési naplóadatokba tekintett be. A vádlott az országgyűlési képviselőként őt megillető, a Kormány tagjaihoz intézhető kérdés feltételének a jogával visszaélve, közérdekből nem nyilvános adatot a nagy nyilvánosság előtt azért tett valótlan tényállítással meghamisítva közzé, hogy ennek révén Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési képviselő és a Magyar Honvédség negatív társadalmi megítélését érje el.

Az ügyészség a vádlottat hivatalai visszaélés bűntettével vádolja.

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály, 06/1-354-6729, sajto@fovarosit.birosag.hu


Kapcsolódó cikkek

2024. április 17.

Digtális megfelelés: Miért nem működnek a régi rutinok, és ez miért fájdalmas?

A digitális gazdaságban mind többen érezzük úgy, hogy általános közérzetünket minden téren meghatározza, hogy a régi és bevált rutinokat újra és újra felül kell vizsgálnunk. Ahogy Kahnemann mondaná, a gyorsról a lassú gondolkodásra kell váltanunk. A rutin lényege pedig éppen abban rejlik, hogy felgyorsítja és „fájdalommentesíti” az ismétlődő döntési szituációk megoldását. Különösen nagy kihívás, miközben a figyelmünket ezer csatornán felfoghatatlan számú inger bombázza. Ne felejtsük el, hogy az időnk és figyelmünk az egyik legnagyobb gazdasági értékké vált.

2024. április 17.

Miért (ne) antropomorfizáljuk a generatív mesterséges intelligenciát? – 1. rész

Úgy tűnhet, a mesterséges intelligencia napjainkban egyre inkább az emberhez hasonlóvá kezd válni. Ennek hátterében a tudomány fejlődésének természetes következményei és néha tudatos emberi döntések állnak. Milyen jelenségek állnak a folyamat mögött, és hogyan fogja ez a trend befolyásolni a mindennapjainkat a közeljövőben?

2024. április 15.

A jövő jogásza podcast: projektmenedzsment a jogi szektorban

Podcastunkban Dr. Megyeri Andrea beszélget Dr. Höflinger Hajnalka projektmenedzserrel és Dr. Szabó Orsolya legaltech tanácsadóval. Betekintést nyújtanak a projektmenedzsment elméletébe és gyakorlati eszköztárába, a jogi szektorban futó projektek sikeres irányításához és a csapat hatékony vezetéséhez szükséges kompetenciák világába.