Az EUB elé került a dízelbotrány

A főtanácsnoki indítvány lehetővé tenné, hogy a vásárlók a lakóhelyük szerint illetékes bíróságon indítsanak kártérítési pert.

A főtanácsnoki indítvány – amelyet az EUB az esetek többségében követni szokott – lehetővé tenné a fogyasztók számára, hogy a dízelautók fogyasztási és kibocsátási értékeinek meghamisítása miatt a lakóhelyük szerint illetékes bíróság előtt követeljenek kártérítést a hamis értékeket megadó gyártóktól.

A Volkswagen, amely a dízelbotrány legfőbb érintettje máris jelezte a Reutersnek, hogy nem ért egyet a főtanácsnoki véleménnyel, de megvárja az EUB döntését.

A EUB általában a főtanácsnoki indítvány közzétételét követő 2–4 hónapon belül határoz.

európai unió jogrendszere

Az ügy egy osztrák bíróság előzetes döntéshozatali kérelmére indult. Az osztrák perben a VKI osztrák fogyasztóvédelmi szervezet 574 tulajdonos képviseletében indított pert a fogyasztók megtévesztésével okozott károk megtérítése érdekében. A bíróság azért fordult előzetes döntéshozatali kérelemmel az EUB-hoz, hogy iránymutatást kérjen arról, hogy van-e joghatósága az ügy elbírálására.

„A joghatóság kérdése Ausztriára vonatkozik. Ha az Európai Unió Bírósága egyetért a főtanácsnoki indítvánnyal, az más országok bíróságaira nem hat ki ”- értékelte az ügyet a Volkswagen.

Campos Sanchez-Bordona főtanácsnok indítványában kifejtette, hogy az általános szabályok szerint a felperes az alperes lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes bíróságon indíthat pert. A kártérítési perekben azonban a bíróság illetékességét a károkozás helye is meglapozza.

Az osztrák VKI a kártérítési igényét a fogyasztók által kifizetett vételár és a jármű tényleges értéke közötti különbségére alapítja. Ezenkívül a jövőben bekövetkező károk megtérítését is követelik, amely például abból adódhat, hogy a manipulált járműveket a kibocsátási normák miatt nem engedik közlekedni.

A főtanácsnok véleményében arra jutott, ahol a károkozás helye, az a hely, ahol a járművet vásárolták.

Erre tekintettel a főtanácsnok úgy érvelt, hogy “A gyártót a manipulált járművek vásárlói annak a tagállamnak a bíróságai előtt perelhetik, ahol a járműveket vásárolták”.

Az Európai Bizottság jelentése szerint a Volkswagen Ausztriában 360.​​000 olyan járművet értékesített, amelyek fogyasztási és kibocsátási adatait manipulálták.

A Volkswagen 2015-ben ismerte be, hogy illegális szoftvert használ annak érdekében, hogy csaljon az USA dízelmotor vizsgálatain. A cég mostanra már több mint 30 milliárd USA dollárt költött a botrány miatt járműjavításokra, bírságokra és céltartalékra.

Az USA-ban szinte az összes gépjármű tulajdonos részt vett abban a megállapodásban, amely szerint a Volkswagen összesen 25 milliárd USA dollár kártérítést fizet a károkozás miatt.

A cég már tárgyal a német fogyasztóvédelmi hatósággal is annak érdekében, hogy a német fogyasztókkal is megállapodást köthessen.

(reuters.com)

Kapcsolódó cikkek:


Jogrendszerek a Digitális Társadalomban – XI.
2020. május 20.

Jogrendszerek a Digitális Társadalomban – XI.

Sorozatunk összegzéseképp három innovációs gyakorlatról, az úgynevezett adaptációs, a transzformációs és a szakítás modelljéről beszélhetünk. Dönteni ezek között, vagy ezekben együttesen gondolkodni – ez a jövő nagy kérdése. Ám megválaszolása már egy új jogász generációra vár.