A pénzforgalmi szabályozás alapvető szabályai – Pft.-nagykommentár – 6. rész


Alábbi cikksorozatunk betekintést ad a pénzforgalom alapvető szabályairól és jogalkalmazási kérdéseiről átfogó képet nyújtó nagykommentár egyes részleteibe.

A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő, a pénzforgalmi szabályozás alapvető szabályait bemutató nagykommentár szerzői – támaszkodva egyrészt a jogalkotásban való közreműködés tapasztalataira, másrészt a jogalkalmazási gyakorlatra – egy eddig fel nem dolgozott terület, a pénzforgalom alapvető szabályairól és jogalkalmazási kérdéseiről nyújtanak átfogó, részletes képet. A szerzők egyike, dr. Pellényi Katalin gyakorló bankjogász, másikuk, dr. Bokodi Melinda egyetemi oktatást végző jegybanki jogász, így munkájuk, szakmai tapasztalatuk lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szabályozás alapvető előírásai mellett a gyakorlatot is bemutathassák e hiánypótló kötetben. Főként a pénzügyi szolgáltatások közül a pénzforgalmi szolgáltatás iránt érdeklődő jogászoknak, joghallgatóknak, így különösen pénzügyi joggal foglalkozó ügyvédeknek, kamarai jogtanácsosoknak, ügyészeknek, bíráknak, egyetemi oktatóknak, sokrétűsége okán gyakorlati és elméleti szakembereknek egyaránt ajánlott ez a kommentár.

Sorozatunk utolsó részében az egyes fizetési számlákhoz tett nyilatkozatok központi nyilvántartási rendszerének általános rendelkezéseiről szóló 62/A–62/E. § magyarázatát olvashatják. A részlet szerzője: dr. Bokodi Melinda. A sorozat első része itt, a második itt, a harmadik itt , a negyedik itt , az ötödik pedig itt olvasható el.

A Pft. 62/A. §-ához:

Értelmező rendelkezések az ingyenes készpénzfelvétel kapcsán

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel módosított Pft. XII/A. Fejezetének célja a Központi Nyilvántartás részletes törvényi szabályozásának meghatározása.

Az ingyenes készpénzfelvétel feltételeit a Pft. 2013. november 22-étől hatályos 36/A. §-a tartalmazza. A fogyasztót a Pft. 36/A. § (1) bekezdése szerint megillető ingyenes készpénzfelvételi lehetőség igényléséhez szükséges nyilatkozat megtételének tényét egy központi nyilvántartásban kell rögzíteni. Jelen, XII/A. Fejezet e szabályokat, a Pft. 62/A. §-a pedig e fejezet értelmező rendelkezéseit tartalmazza.

A Pft. 62/B. §-ához:

Az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos nyilatkozatok központi nyilvántartása

Az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos fogyasztói nyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó szabályok meghatározása az ingyenes készpénzfelvétel jogának megfelelő gyakorlását és ellenőrzését szolgálja. A nyilatkozatok megtételének tényét és a nyilatkozat adatait egy erre a célra létrehozott központi nyilvántartás tartalmazza. A központi nyilvántartás adatai kizárólag az itt meghatározott céllal, azaz az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében kezelhetőek.

A Pft. 62/C. §-ához:

Az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos nyilatkozatok nyilvántartását végző szerv

Az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos fogyasztói nyilatkozatok központi nyilvántartását, a központi hitelinformációs rendszert, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás, a BISZ Zrt. végzi, amely tevékenységet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének jogkörében eljáró MNB engedélyez, felügyel a Hpt.-ben meghatározottak szerint.

A Pft. 62/D. §-ához:

Az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos nyilatkozatok nyilvántartását végző szerv engedélyezése

Az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos fogyasztói nyilatkozatok központi nyilvántartásának kezelése a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének jogkörében eljáró MNB engedélyével végezhető.

Amennyiben a központi hitelinformációs rendszert működtető pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét az MNB visszavonja, a központi nyilvántartás kezelésének engedélyét is visszavonják, és az MNB határozatában megjelölt napot követően nem jogosult a központi nyilvántartás adatait kezelni.

Tekintettel a központi nyilvántartás céljára, az érintett fogyasztók széles körére, a központi nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásakor az MNB köteles másik, a Pft. 62/D. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek eleget tevő pénzügyi vállalkozást kijelölni a központi nyilvántartás kezelésére.

Addig is, a működőképesség biztosítása érdekében, az MNB nem mérlegelheti, hanem köteles felügyeleti biztost kirendelni a tevékenységi engedély visszavonásával egyidejűleg a központi nyilvántartás kezelését végző pénzügyi vállalkozáshoz, és az MNB határozatában megjelölt nappal köteles a központi nyilvántartás adatait az MNB által a központi nyilvántartás kezelésére kijelölt pénzügyi vállalkozásnak átadni.

A Pft. 62/E. §-ához:

Az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos nyilatkozatok nyilvántartását végző szerv felügyelete

Tekintettel arra, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének jogkörében eljáró MNB engedélyezi, felügyeli az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos fogyasztói nyilatkozatok központi nyilvántartásának kezelését a Hpt.-ben meghatározottak szerint, így ez a szakasz egyértelműsíti, hogy a központi nyilvántartásának kezelésére vonatkozó üzletszabályzat esik MNB engedélyeztetési kötelezettsége alá, az azzal kapcsolatos belső szabályok nem.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 23.

Eljárást indított a GVH a Natur Tanya ellen

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Natur Tanya Hungary Kft.-vel és a Naturweb Kft.-vel szemben.

2024. május 23.

EY: Új EU-s szabályozás mutat rá a kibervédelem minimumára

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.