Amit a munkába állás előtt mindenkinek tudnia kell!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyári időszakkal nem csupán az utazás, pihenés ideje jön el, hanem sokak számára a munkavállalásé is. Számos munkalehetőség adódik ilyenkor a szünidejüket töltő diákok, illetve a megélhetésüket jellemzően idegenforgalmi vagy mezőgazdasági idénymunkából, alkalmi munkából biztosító emberek számára. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága tájékoztatót adott ki a legfontosabb, biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó információkról a nyári-őszi időszakban munkát vállalók érdekében.


A nyári-őszi hónapokra több olyan munkacsúcs esik, ami gyorsan igényel nagyobb létszámú dolgozót, akár kevesebb munkatapasztalattal is, így akár diákmunkáról, akár idénymunkáról van szó, a nyári munkavégzést nem csak az időről-időre beköszöntő forróság teszi kockázatosabbá.

Az eseti jelleggel vállalt munkához nem mindenkinek van meg a szükséges gyakorlata, jártassága. így sokszor hiányzik a biztonságos, egészségre nem veszélyes munkavégzés feltételeinek, szabályainak ismerete is. A tájékozatlanság, illetve a munkavégzésből adódó egészségkárosodásoktól való – jellemzően megalapozott – félelem tükröződik a nyári hónapokban nagyobb számban érkező panaszokban és bejelentésekben is.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága tájékoztatót adott ki, hogy a legfontosabb, biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó információkat adja közre a nyári-őszi időszakban munkát vállalók érdekében.

A dolgozók jogai, kötelezettségei

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:

 • munkavégzés veszélytelen feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
 • a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőséget;
 • a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök,
 • az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását;
 • munkabalesetének, foglalkozási megbetegedésének kivizsgálását és amennyiben ennek eredményével nem ért egyet, a munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

A munkavállalót nem érheti hátrány a munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében
történő fellépéséért, és jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat
veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

Amennyiben a munkakörülményekkel kapcsolatban kérdése merül fel, tanácsra van szüksége vagy a
hatóság felé bejelentést szeretne tenni, ezt név nélkül is megteheti oldalunk végén lévő elérhetőségeinken.

A munkavállaló legfontosabb kötelességei:

 • Csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát;
 • a munkáját úgy kell végeznie, hogy az saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse;
 • a használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
 • az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
 • a munkavégzéshez előírt ruházatot viselni;
 • munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
 • a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
 • a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni;
 • veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
 • a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni;
 • önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket;
 • köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkatársaival, illetve a munkavédelmi és a foglalkozásegészségügyi szakemberrel.

Munkáltatók főbb kötelezettségei

Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztat. Pl. munkaviszonyban, a közfoglalkoztatási, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, vagy szervezett társadalmi munkában stb. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata. Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a dolgozó egészségét, testi épségét ne károsítsa.

 • A veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint végezni;
 • biztosítani a munkavégzés tárgyi (pl. létesítmény, munkaeszköz, egyéni védőeszköz), és személyi (pl. létszám, oktatás, e.ü. alkalmasság, szakképzettség, ismeretek, készség, jártasság) feltételeit;
 • alkalmazni a munkafolyamatra, a használt anyagokra vonatkozó előírásokat;
 • biztosítani az elsősegélynyújtás feltételeit, mentési tervet készíteni;
 • az előírt eljárások elvégzését biztosítani, (pl. üzembe helyezés, felülvizsgálatok, kockázatértékelés, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása);
 • a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni és rendszeresen meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
 • a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok – szakember általi – ellátásáról gondoskodni.

A munkavédelmi hatóság

A munkáltatók ellenőrzését a munkahelyeken a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek munkavédelmi felügyelői végzik, akik elsőfokú hatósági jogkörben járnak el, a munkáltatói kötelezettségek teljesülését ellenőrzik, kivizsgálják a közérdekű bejelentéseket, panaszokat és intézkedéseket tesznek a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében.

Tájékoztatás, tanácsadás

A munkavédelmi hatóság ingyenes tájékoztatást és tanácsadást nyújt a munkavédelmi előírásokról
bárkinek, akár az anonimitás megtartásával is a Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségein (telefonon, írásban, személyesen), vagy a Munkavédelmi Információs Szolgálatnál írásban a: munkaved-info@ommf.gov.hu e-mail címen, illetve az ingyenesen hívható zöld számon: 06 80 204 292;

További, részletes információk itt.


Kapcsolódó cikkek

2024. március 1.

Élénkül az ingatlanpiac

Februárban bővült a kínálat az eladó lakóingatlanok piacán havi és éves összevetésben, miközben a kereslet is jelentősen nőtt – közölte saját adatai alapján az ingatlan.com.

2024. február 29.

Egyszeri amnesztia a részesedés korábbi megszerzése bejelentésének pótlására

A 2024-es adótörvény módosításai egy egyszeri amnesztiát biztosítanak társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését és az ezzel járó társasági adófizetési kötelezettség alóli mentesülést 2024. május 31-ig. A rendelkezés részleteit dr. Szarvák Jenő, a HÍD Consulting adó üzletágának vezetője foglalja össze.