Átfogóan elemezte az akvizíciós piacot a DLA Piper


Rekordév után normalizálódás Az egyre szűkülő és dráguló finanszírozási forrásokra tekintettel a 2021-es rekord év után valamennyi M&A piaci szereplő visszaesést várt a 2022-es évre. Jóllehet, ez be is következett, azonban nem egészen a várakozásoknak megfelelően: a megelőző rekord év lendülete még 2022 első felében is kitartott, így az év második felében bekövetkező visszaesés ellenére az M&A piac éves aktivitása összességében meghaladta a pandémia előtti szintet. A második félévben már érzékelhető csökkenő piaci aktivitás okai közismertek: az Ukrajnában dúló háború…

Rekordév után normalizálódás

Az egyre szűkülő és dráguló finanszírozási forrásokra tekintettel a 2021-es rekord év után valamennyi M&A piaci szereplő visszaesést várt a 2022-es évre. Jóllehet, ez be is következett, azonban nem egészen a várakozásoknak megfelelően: a megelőző rekord év lendülete még 2022 első felében is kitartott, így az év második felében bekövetkező visszaesés ellenére az M&A piac éves aktivitása összességében meghaladta a pandémia előtti szintet. A második félévben már érzékelhető csökkenő piaci aktivitás okai közismertek: az Ukrajnában dúló háború és a fokozódó geopolitikai bizonytalanságok, az energiaárak robbanása, rekord infláció, szűkülő és dráguló finanszírozási források. Mivel ezen körülmények változatlanul jelen vannak, előreláthatólag a 2023-as évben is egy oldalazó, hullámzó M&A piac várható, ahol jelentős különbségek lehetnek az egyes lokális, illetve regionális piacok aktivitásában.

„A tavalyi év során összeségében erőteljes M&A aktivitást tapasztaltunk világszerte. Ez a közép-kelet-európai régióra (CEE) is igaz. Számos magántőke-befektető gyorsította fel az exitjét, ami a nemzetközi stratégiai befektetők számára kiváló akvizíciós lehetőséget teremtett. A kihívásokkal teli környezetben a globális, illetve nagy nemzetközi vállalatok még erőteljesebben folytatták működésük racionalizálását; ez gyakran a főtevékenységükön, illetve a fő piacaikon kívül eső ágazatok és társaságok leválasztását és értékesítését eredményezte. Ezen folyamatok jelentősen közrejátszottak abban, hogy a félt drámai M&A piaci lefulladás végül nem következett be” – összegezte Molnár Gábor, partner, a DLA Piper Hungary társasági jogi és M&A csoportvezetője.

A hazai piacot a külföldi befektetések uralják, ugyanakkor egyre több magyarországi befektető keres célpontokat a határokon túl, mégpedig elsősorban a közép-kelet-európai és a balkáni régión belül. Az utóbbi időben érzékelhető ugyanakkor a nyugat-európai célpontokra irányuló, fokozódó hazai befektetői figyelem. Az érdeklődés széleskörű – a pénzügyi és a távközlési szektortól kezdve, az ingatlanbefektetéseken át, a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacát is felöleli.

„A 2022-es év a pénzügyi és üzletviteli szolgáltatások piaca szempontjából is kedvezően alakult a régióban, elsősorban a szabályozott iparágakban – mint az egészségügy és energiaszektor – tapasztalt aktivitásnak köszönhetően. Az év második felétől kezdődő tranzakciósvolumen-csökkenés viszont 2023-ban is folytatódni látszik, bár az éves visszarendeződés mértéke elsősorban a gazdasági, pénzügyi és finanszírozási körülmények alakulásától fog függeni” – tette hozzá Herodek Róbert, a DLA Piper Hungary pénzügyi és üzleti tanácsadási szolgáltatást nyújtó magyar leányvállalata, a DLA Piper Business Advisory Kft. szenior igazgatója.

Tranzakciós feltételek

A várakozásokat megcáfoló fejlemények zajlottak le a tranzakciós feltételek kapcsán is. Míg egy lassuló piacon, ahol kevesebb a vevő, azt lehetne várni, hogy az ügyletek feltételrendszere a vevők javára billen el, a DLA Piper szakértői a tavalyi év során nem tapasztaltak ebbe az irányba mutató jelentős változást. A korábbi éveket jellemző olyan „eladóbarát” megoldások, mint a viszonylag rövid eladói felelősségvállalási időtartamok, a szavatosság biztosítás (W&I insurance) széles körű alkalmazása, továbbá az előre rögzített vételárat alkalmazó struktúrák (ún. locked box) továbbra is általános népszerűségnek örvendtek, a vevők – legalábbis egyelőre – nem ragaszkodtak ezek szigorításához.

Az akvizíciós szerződések aláírás és a tranzakció lezárásának időbeli kettéválása a nagy értékű ügyletek esetén rendkívül gyakori volt (89%), és a kisebb értékű tranzakciók többségénél is ez volt megfigyelhető. Ennek az időbeli szétválásnak egyrészt a versenyhatósági engedélyezési kötelezettség (fúziókontroll) és a versenyhatóságok szigorúbbá váló ellenőrzése volt az oka. Ahol valóságos robbanást lehetett tapasztalni, az a külföldiek által végrehajtott befektetések hatósági engedélyezésére vonatkozó (ún. FDI screening) kötelezettség széleskörűvé válása. Míg Magyarországon már évek óta együtt él az M&A piac ezzel a rezsimmel, 2022 folyamán nagyon sok ország vezette be ezen hatósági szűrést, ideértve többek között Romániát, Szlovákiát, Hollandiát és Kanadát. Ezen hatósági engedélyezési eljárások sok esetben önmagukban is a tranzakciók hosszabb időbeli lefolyását eredményezték, különös tekintettel arra, hogy – mint minden új szabályozás esetén – a precedensek, kialakult gyakorlatok hiánya jellemzően nem tett lehetővé ezen új hatósági engedélyezések gyors lefolytatását. A hazai FDI engedélyezés alkalmazási köre különösen széles (többek között az EU-s befektetők magyarországi befektetéseire is kiterjed, az engedélyezési értékhatárok alacsonyak, az engedélyezés körébe eső tevékenységi körök számosak), így a határon átnyúló tranzakciók hazai szegmensében nagyon ritka az olyan akvizíció, ahol az FDI engedélyezés ne merülne fel.

Bizonytalan környezet – teljesítményhez kötött vételár

A korai életszakaszukban járó cégek értékesítése során jellemzően nehezebb a cég teljesítményének megbízható előrejelzése, továbbá az alapítók aktív részvétele a cég működésében az értékesítést követően is jelentősen befolyásolhatja a cég eredményeit. Ilyen helyzetekben eddig is gyakran lehetett találkozni oly módon strukturált vételárral, amelynek egy része a cég akvizíció utáni teljesítményétől függ és az eladónak a társaság működésében való további részvételén alapul (ún. earn-out). A 2022-es évet jellemző széleskörű, fokozódó bizonytalanságok és az azzal együtt járó értékelési nehézségek fényében talán nem is annyira meglepő, hogy a tavalyi évben az earn-out alkalmazása jelentősen gyakoribbá vált. 2021-hez képest tavaly 20%-kal több tranzakcióban használták a felek ezen megközelítést, ráadásul most már nemcsak a kisebb/korai fázisú (jellemzően 25 millió EUR értékű) társaságokat érintő szegmensben, hanem az érettebb fázisú és nagyobb értékű (EUR 25-100 millió) ügyeletekben is gyakorivá vált alkalmazásuk.

Rivaldafényben az ESG-megfelelés

Bár a tavalyi évben megvalósult ügyletek kapcsán egyértelműen megállapítható az ESG szempontok egyre jelentősebb súlya, összeségében elmondható, hogy a terület komplexitására, a dinamikusan változó szabályozási közegre tekintettel nemcsak az ügyfelek, hanem a tanácsadói szektor is javában a tanulási fázisnál tart és próbál fogást találni ezen a hatalmas területen. Az ESG szempontok súlya nagymértékben függ attól, hogy milyen iparágban, mekkora operációval és mely országokban működik az adott piaci szereplő. A viszonylag fejlett gazdaságokban 2022-ben már gyakorivá vált a dedikált ESG átvilágítás, ugyanakkor azok jellemzően személyre és tranzakcióra szabott vizsgálatok voltak, azaz a „szokásos” jogi-, pénzügyi-, adó átvilágításokkal ellentétben az ESG átvilágítás még sokkal kevésbé standardizálódott, nem vált „tranzakciós tömegtermékké”. A tavalyi évben tapasztalt trend azonban egyértelműen az ESG további térnyerését vetíti előre.

A tanulmányról

A DLA Piper tanácsadó cég immár kilencedik alkalommal állította össze a Global M&A Intelligence Reportot, amelynek keretében idén közel 800*, 2022-ben megvalósult tranzakciót dolgozott fel. Az elemzés megállapításaihoz a tavalyi év ügyletei mellett a korábbi, 2015-2021-es időszakot felölelő, összesen több mint 5000 tranzakcióból álló M&A adatbázisa is alapul szolgált.

*Eloszlás: Európa kontinentális országai: 170 db, Egyesült Királyság: 120 db, Skandinávia: 200 db, USA: 250 db, Ázsia és a Csendes-óceáni térség: 50 db

A teljes riport az alábbi linken érhető el


Kapcsolódó cikkek

2023. március 20.

Ismét megrendezte M&A esettanulmányi versenyét a DLA Piper Hungary

Kilencedik alkalommal rendezte meg a DLA Piper Hungary jogi esettanulmányi versenyét, a Lawyer for a Day-t. A verseny idén is párhuzamosan futotta DLA Piper Business Advisory által, a vállalatértékelés iránt érdeklődő közgazdász hallgatók számára meghirdetett Advisor for a Day versennyel. A hazai jogi szektorban továbbra is egyedülálló M&A esettanulmányi versenyközös döntőjébe a legjobb 10 joghallgató és a legkiemelkedőbb 5 közgazdász hallgató került be, akik háromfős csapatokat alkotva nyerhettek betekintést egy jogi és pénzügyi tanácsadó közös munkájába egy tranzakciós tanácsadási példán keresztül.
2022. október 13.

A szerkezetátalakítási eljárás lehet a még életképes cégek mentőöve

Már Magyarországon is elindítható a szerkezetátalakítási eljárás, amelynek célja az életképes vállalkozások nehézségeinek kezelése és a fizetésképtelenség megelőzése. A DLA Piper Hungary szakmai eseményén jogi és gazdasági oldalról egyaránt megvilágították a szakértők az új eljárás részleteit és előnyeit, valamint arra is kitértek, hogy a megváltozott külső körülmények milyen iparági szereplőket állítottak igazán komoly kihívások elé.
2023. február 28.

A szerződések megszüntetésének kérdése a szerződő partner fizetésképtelenségi eljárás alá vonását követően

Ha a szerződéses partner fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül, vagy fizetésképtelenségi eljárás indul ellene, a hitelezők akkor sincsenek elzárva a szerződésből való kilépés lehetőségétől, hiszen arra még a csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban léte alatt is sor kerülhet, összhangban a csődtörvény speciális, valamint a Ptk. általános szabályaival, továbbá a konkrét szerződés rendelkezéseivel.