Az európai öröklési bizonyítvány jelentősége


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az EU által 2012. július 4-én elfogadott új szabályozása megkönnyíti és leegyszerűsíti a polgárok számára a több országra kiterjedő öröklésjogi ügyintézést.

Az Európai Unió jogalkotással foglalkozó intézményeinek a nemzetközi elemet tartalmazó öröklés uniós szintű szabályozása állandó feladatot szolgáltatott. Ehhez kapcsolódóan fontos lépést jelentett az unió életében az, hogy az EU 2012. július 4-én, olyan új szabályokat fogadott el, amelyek megkönnyítik és leegyszerűsítik a polgárok számára a több országra kiterjedő öröklés jogi vonatkozásainak intézését. Ezáltal az Európai Unió megalkotta az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, továbbá az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (Európai Öröklési Rendelet).

Fontos kiemelni, hogy Dánia, Írország és az Egyesült Királyság nem vett részt az Európai Öröklési Rendelet elfogadásában, így e három tagállamban a saját hatóságuk által kezelt öröklési eljárásokra továbbra is kizárólag a saját nemzeti szabályaik vonatkoznak.

Mit is reguláz valójában az Európai Öröklési Rendelet? Nos, biztosítja, hogy egy öröklési üggyel egyetlen hatóság foglalkozzon, egyetlen jogi szabályozás alapján. Ezzel a rendelet elkerülhetővé teszi az esetleg ellentmondásos bírósági határozatokat eredményező párhuzamos eljárásokat. Fontos megjegyezni továbbá, hogy a szabályozás alapján a rendelkezések a 2015. augusztus 17-én, vagy azt követően elhunyt személyek utáni öröklésére vonatkoznak.

Az Európai Öröklési Rendelet vezette be az európai öröklési bizonyítványt is, amely ama örökösök – az öröklésben közvetlen jogokkal rendelkező – hagyományosok, és ama végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok általi használatára szolgál, akik egy másik uniós tagállamban a saját jogállásukra szeretnének hivatkozni, illetve jogaikat akarják gyakorolni.

De tulajdonképpen mire is szolgál ténylegesen az európai öröklési bizonyítvány? Ez egy, uniós tagállam meghatározott hatósága által kibocsátott olyan okirat, amely segítségével az öröklésben érdekelt személyek a másik tagállamban lévő öröklési eljárásban jogállásukat bizonyítani, jogaikat pedig érvényesíteni tudják. A bizonyítvány kiállítását az örökösök, a hagyományosok és a végrendeleti végrehajtók, illetve a hagyatéki gondnokok kérelmezhetik az Európai Öröklési Rendelet által rendszeresített formanyomtatvány segítségével.

Az öröklési bizonyítvány egy olyan okirat, amely egy tagállam megfelelő nyilvántartásába való bejegyzéséhez érvényes jogcímet képez a hagyaték tárgyát képező vagyontárgy tekintetében. A bizonyítvány az alábbiak közül egy vagy több tényező, illetve jog bizonyítására használható:

a.) az örökösök örökrészük mértékének igazolására (ugyanígy a hagyományos is),

b.) a hagyaték részét képező meghatározott vagyontárgy feletti jog igazolására,

c.) a hagyatéki gondnok vagy a végrendeleti végrehajtó hagyaték kezelésére vonatkozó jogosítványainak igazolására.

A rendelet alapján elmondható továbbá az európai öröklési bizonyítványról, hogy külön eljárás nélkül valamennyi uniós tagállamban joghatással bír, illetve annak kibocsátása után a bizonyítványt bármilyen további eljárás nélkül minden részes tagállamban elismerik.

Végezetül pedig az Európai Öröklési Rendelet 69. cikkének (2) bekezdése nyomán ki kell emelni: vélelmezni kell azt, hogy a bizonyítvány hitelesen bizonyítja az öröklésre alkalmazandó jogot, illetve a megállapított tényeket. Az öröklési bizonyítványban örökösként, hagyományosként, végrendeleti végrehajtóként, illetve hagyatéki gondnokként említett személy kapcsán pedig vélelmezni kell, hogy rendelkezik a bizonyítványban deklarált jogállással, illetve a bizonyítványban feltüntetett jogokkal.

ecovis-banner

A cikk szerzője dr. Zalavári György senior partner ügyvéd és dr. Pál Gergely Csaba ügyvédjelölt. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 22.

Iustitia a tervezőasztalnál

„A szoftvertervezésben évtizedek óta a felhasználó élmény az egyik legfontosabb szempont. De mi van a joggal? Itt is megjelent egy új kifejezés: a legal design. Olyan megoldásokat jelent a jogban, amelyek a felhasználót, a „felhasználói élményt” tartják a tervezéskor a legfontosabb szempontnak.

2021. szeptember 21.

Fontos határidő közelít a GDPR-szabályokban

A GDPR rendelet előírásai szerint eljött a kötelező felülvizsgálat ideje, amelynek során minden adatkezelőnek meg kell győződnie arról, hogy adatkezelési folyamatai továbbra is megfelelnek a GDPR előírásainak – hívja fel a figyelmet az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás.