Az online alapított cég


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ma már lehetséges az (EU) 2017/1132 irányelv és a 2019/1151 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Magyarországon is úgy céget alapítani, hogy a felek sem egymással, sem az eljáró ügyvéddel nem találkoznak személyesen.

Az Európai Unió (EU) állampolgára vagy az EU-ban bejegyzett jogi személy, illetve egyéb szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság akkor alapítható és jegyezhető be online cégként, ha a tagoknak, részvényeseknek, a cégiratok aláírásához nem kellett az ügyvéd vagy más hitelesítő szerv előtt személyesen megjelenniük. Az is feltétel, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályok betartásával, elektronikus hírközlő eszköz, videóhívás útján történjen meg az ügyfél-átvilágítás és -ellenőrzés.

Ebben az esetben lényeges, hogy a cégbejegyzési kérelemhez csatolt jognyilatkozatát tartalmazó elektronikus okiratokat minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, elektronikus bélyegzővel látta el, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással hitelesítette, a cégbejegyzési kérelem mellékletét képező valamennyi dokumentum elektronikus formában létrejött és a szerint elektronikusan hitelesített okirat.

További előírás, hogy az így alapított társaság törzstőkéje kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat.

Az Európai Unióban bejegyzett társaság által alapított külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe akkor alapítható online cégként, ha a fenti feltételeknek szintén megfelel. Az ügyvéd az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles ebben az eseteben is elektronikus hírközlő eszköz útján elvégezni.

Ha az eljáró jogi képviselő számára gyanú merül fel annak kapcsán; hogy a cégalapításnál valakinek a személyazonosságával visszaéltek vagy a nyilatkozatot tevő személy cselekvőképessége aggályos, illetve a cég képviseletére való jogosultság kétséges, akkor az ellenőrzés érdekében szükséges, megkövetelhető a személyes megjelenés annak érdekében, hogy a személyazonosítással, a cselekvőképességgel, illetve a képviselettel kapcsolatos aggályok elháríthatók legyenek.

A korlátolt felelősségű társaság online alapítása is illetékmentes és a Cégközlönyben megjelenő közzététele is ingyenes. A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe tekintetében azonban illetékmentesség, közzétételi költségmentesség nem érvényesül, itt e kiadásokat meg kell fizetni.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy e személyes megjelenés ellenére az eljárás ebben az esetben is online alapításnak tekinthető a Digitális Irányelv 16. preambulumbekezdése alapján.

A természetes személyek általi, a jogszabályban meghatározott magyar nyelvű szerződésmintával történő alapítás esetén egy munkanapos bejegyzési határidő az irányadó a bíróság számára.

A cikk szerzője dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. július 18.

Lehet-e egy cég végrendeleti örökös?

Ha öröklésről esik szó jellemzően mindenki a törvényes öröklésre gondol, ahol természetes személyek, rokonok örökölnek egymástól. A következő gyakori gondolat a végrendeleti öröklés, ahol már nem csak hozzátartozók, hanem a családon kívüli személyek is örökössé válhatnak.

2024. július 17.

Minden vállalkozás megtudhatja, hogy a NIS2 irányelv hatálya alá esik-e

Ugyan június 30-án lejárt Kiberbiztonsági tanúsításról és felügyeletről szóló törvényben meghatározott első fontos határidő, a cégvezetőknek azonban még van idejük pótolni a mulasztást, és időben megkezdeni a felkészülést a támadások elhárítására – nem mellesleg az akár milliós nagyságrendű bírság elkerülésére. De vajon honnan lehet tudni, mely cégek érintettek?