Bővül a csoportos létszámcsökkentés szabályainak alkalmazási köre


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) számos módosításon ment keresztül az elmúlt időszakban, amely alapján a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó rendelkezések alkalmazási köre is kibővült.


A módosítás a tengerészek tekintetében lényeges európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést szolgálja azáltal, hogy a csoportos létszámcsökkentés szabályainak alkalmazását rendeli a tengerjáró hajó legénységére is.

Ugyanis 2016. december 31- ig még úgy rendelkezik az Mt., hogy a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályokat a tengerjáró hajók legénységére nem kell alkalmazni, 2017. januártól azonban ez a szabály kikerül a törvényből és erre vonatkozóan új előírással is bővül.

Mivel a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok ismerete egyébként is fontos lehet számos munkáltató számára, így nem csak a januári módosítás okán lényeges áttekinteni az erről szóló szabályokat.

 

Mi minősül csoportos létszámcsökkentésnek?

A szabályok alkalmazásának első tisztázandó körülménye, hogy milyen létszám feletti munkajogviszony megszüntetés minősül csoportos létszámcsökkentésnek.

Az Mt. a csoportos létszámcsökkentés kategóriáját pontos számszaki adatokhoz köti, amely a munkáltatói döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám alapján határozható meg. Eszerint ha húsznál több és száznál kevesebb munkavállalót foglalkoztat, akkor legalább tíz munkavállaló leépítése már csoportos létszámcsökkentésnek minősül. Ugyanígy a száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka, illetve háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése szintén ebbe a kategóriába tartozik. Azonban ez még nem elegendő, hiszen a meghatározott számú dolgozó leépítésének harmincnapos időszakon belül kell megtörténnie, és azt nem lehet bármilyen indokkal kivitelezni, kizárólag a munkáltató működésével összefüggő okra lehet alapítani.

Fontos tudni azonban azt is, hogy amennyiben a munkáltatónak több telephelye van, akkor a fenti feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos megyében (fővárosban) található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát.

Lehetséges azonban, hogy a munkáltató még csak kevesebb, mint fél éve alakult. Ebben az esetben a fentiekben meghatározott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

Munkajogi kiskönyvtár csomag

Rendelje meg a Munkajogi kiskönyvtár sorozat 8-11. köteteit csomagban akciósan 8100 Ft + áfa áron!

Külföldiek magyarországi foglalkoztatása

Személyes adatok kezelése a munkaviszonyban

A munkaviszony létesítése

Bérszámfejtés a gyakorlatban
 

A döntés tartalma

A törvény részletesen meghatározza a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról rendelkező döntés tartalmát. Eszerint a döntésben meg kell határozni a következőket:

a) foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát, valamint

b) a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését.

A törvény előírja, hogy a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni. Ebből a szempontból a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni.

Amennyiben azonban a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat vagy a megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt, abban az esetben a munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni.

A fentiek tekintetében fontos lehet az is, hogy mi számít a csoportos létszámcsökkentés fogalmába tartozó jognyilatkozatnak. Eszerint munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatnak a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondást, megállapodásnak pedig a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezést kell tekinteni. Ehhez kapcsolódóan a munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondással való megszüntetését, valamint a felmondást is, de utóbbit csak akkor, ha azt a törvény alapján nem kell indokolni.

 

Kötelező tájékoztatás

Amennyiben a munkáltató csoportos létszámcsökkentésre készül, akkor már ennek szándékáról is értesítenie kell az állami foglalkoztatási szervet, melyet írásban köteles megtenni. Ezen kívül a munkáltatónak a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról az üzemi tanáccsal is megelőző tárgyalásokat kell folytatnia. Ennek keretében fontos, hogy tájékoztassa az alábbiakról:

a) a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról,

b) a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, vagy a meghatározott időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,

d) a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről,

e) a kiválasztás szempontjairól, valamint

f) a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos – a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő – juttatás feltételéről és mértékéről.

A fenti adatokról és a tájékoztatás megtörténtéről szintén elengedhetetlen az állami foglalkoztatási szerv értesítése.

A törvény pontos határidőt ad a tájékoztatások megtételére, amikor kimondja, hogy a felmondás, vagy megszüntetésre vonatkozó jognyilatkozat közlését megelőzően legalább 30 nappal már meg kell történnie azon értesítésnek az állami foglalkoztatási szerv felé, amelyben konkrét adatokkal kell szolgálni a leépítendő dolgozók munkaköréről, szakképzettségéről, és a különböző azonosító adataikról.

Új szabályként lép életbe jövő évtől, hogy a tengeri hajó személyzetének tagjait érintő csoportos létszámcsökkentés esetén, a munkáltatónak előzetesen értesítenie kell annak az államnak az illetékes hatóságát, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik.

Próbálja ki a HR Jogtárat!

Két hétig ingyenesen kipróbálhatja az új HR Jogtár Plusz adatbázist

A regisztrált ügyfelek az adatbázis teljes tartalmához hozzáférést kapnak az exportálás és nyomtatás lehetőségének igénybevétele nélkül.

Regisztráció, részletek >>

A felmondás jogellenessége a csoportos létszámcsökkentés keretében

A munkáltatót nem csak a fenti értesítési kötelezettségek terhelik, mivel az érintett munkavállalók felé is meg kell tennie a szükséges tájékoztatásokat. Erre szintén írásban és 30 nappal a megszüntető jognyilatkozat közlése előtt kötelezi a törvény. Vagyis amennyiben ez a tájékoztatás elmarad, akkor hatályosan a felmondás és az azonnali hatályú felmondás sem közölhető, mindkettő jogellenessé válik, mivel azokra kizárólag a tájékoztatást követő harminc nap elteltével van lehetőség.

A vonatkozó szabályozás azonban kizárólag a munkavállaló tájékoztatásáról rendelkezik, és nem tesz említést a foglalkoztatási szerv tájékoztatásának elmaradásáról. Eszerint erre az esetre nem vonatkozik a jogellenesség. Ettől függetlenül természetesen a felmondás jogellenes lehet, amennyiben az nem felel meg az Mt. 66.§- a szerinti követelményeknek. 


Kapcsolódó cikkek

2024. június 14.

KPMG: a mesterséges intelligencia korszakába lép az audit

Valódi forradalmat indít a pénzügyi jelentéstétel és a könyvvizsgálat területén a mesterséges intelligencia: a vállalatok csaknem háromnegyede valamilyen szinten már most is alkalmazza ezt pénzügyi beszámolói elkészítéséhez, és ez az arány három éven belül 99 százalékra emelkedik majd – közölte a KPMG legújabb kutatása alapján pénteken.

2024. június 13.

Megfelel a Microsoft 365 a GDPR előírásainak?

Az európai adatvédelmi biztos szerint felmerülhetnek aggályok a GDPR és az uniós adatvédelmi előírások kapcsán a Microsoft 365 szoftver használatával összefüggésben.