Hogyan lehet befizetni a kft. jegyzett tőkéjét?


Alábbi cikkében a szerző a korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéjének befizetésére vonatkozó szabályokat ismerteti.

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) működtetésének előnye, hogy a tagok nem felelnek teljes vagyonukkal, csupán a cég számára rendelkezésre bocsátott tőkét kockáztatják, ha a vállalkozás végül nem lesz sikeres. Ehhez a felelősség-korlátozáshoz azonban előfeltétel, hogy a cég megkapja a tag által teljesíteni vállalt pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást. Ennek a minimális mértéke 3 millió forint.

Ezt az összeget egy egyszemélyes társaságban egyedüli tag biztosítja, egy többszemélyes cégben a tagok, egyenlő vagy eltérő mértékben fizetik meg a vállalkozás részére. Előírás, hogy minden törzsbetét névértékének el kell érnie a százezer forintot. Érdekes, hogy 2022. január 1-je óta a tagnak több törzsbetétje is lehet, így egy egyszemélyes társaságban is lehet több üzletrész.

Meddig kell szolgáltatni a jegyzett tőkét?

Nem szükséges a kft. teljes vagyonát az alapításkor, a cégbíróságra történő benyújtásáig szolgáltatni. Sőt akár a törzstőke szolgáltatása előtt is bejegyezhető a gazdasági társaság a cégnyilvántartásba.

A legvégső határidő a teljes törzstőke szolgáltatására a cégbejegyzés napjától a második teljes, tizenkét hónapot magában foglaló üzleti évről készült beszámoló elfogadásától számított harmadik hónap utolsó napja. Vagyis, ha a céget 2024. január 1-jén jegyezték be, akkor a teljes jegyzett tőke befizetésére vonatkozó leghosszabb, még elfogadható határidő, 2027. május 31-ike lenne.

Fontos, hogyha a tag nem fizette még meg a társaságnak a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulást, még a korlátolt felelősség mellett is a hiányzó összeg erejéig felel a társaság tartozásaiért.

Hová kell befizetni a jegyzett tőkét?

A jegyzett tőke befizethető a társaság házipénztárába és a bankszámlájára egyaránt, annak függvényében, hogy a létesítő okirat hogyan rendelkezett erről. A cég bankszámláját az adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitnia a vezető tisztségviselőnek. Ezt követően lesz mód a jegyzett tőkét elhelyezni a bankszámlán.

Osztalékból fizetett jegyzett tőke

A tagok abban is megegyezhetnek, hogy a társaság cégbírósági bejegyzéséig nem biztosítják a jegyzett tőke teljes összegét, és a tag a hiányzó pénzbeli vagyoni hozzájárulást egészben vagy részben úgy fizeti meg, hogy a cég nyereségéből a tagnak járó osztalékból teljesíti. Ilyenkor a tag nem kaphat kézhez osztalékot, amíg a meg nem fizetett törzsbetétje hiánytalanul nem teljesül.

A nem pénzben szolgáltatott jegyzett tőke

Nemcsak pénzben, hanem nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) is nyújthatja a tag a rá eső törzstőkerészt. Ha az apport mértéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, ezt teljes mértékben át kell adni a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság részére. Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás kevesebb, mint a jegyzett tőke fele, ezt a létesítő okiratban rögzített időpontig kell szolgáltatni. A társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül a teljes apportot mindenképpen a cég rendelkezésére kell bocsátani.

Kell-e az apporthoz könyvvizsgálói értékelés?

A kft. kapcsán alapesetben nem kötelező szakértő vagy könyvvizsgáló értékélését igénybe venni az apport értékének meghatározásakor. Azonban, ha a társaságnál van kijelölt könyvvizsgáló, akkor ellenőriznie kell a – tagok által a létesítő okiratban meghatározott – nem pénzbeli hozzájárulás értékét. Ha ez utóbbit a tagok tudomása ellenére a valóságosnál magasabb értékkel fogadták el, az ehhez kapcsolódó károkért felelnek a társasággal szemben.

A cikk szerzője dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot gyanít a GVH egy kisgyermekes szülőket célzó cégnél

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a szlovákiai EC Global SVK s.r.o. vállalkozással szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt; a GVH gyanúja szerint a cég a weboldalán reklámozott, jellemzően kisgyermekes szülőknek ajánlott termékek esetében megtéveszti a fogyasztókat az egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokkal.

2024. június 21.

Figyelem, napokon belül lejár a NIS2 regisztráció határideje

Már csak pár napja maradt belépni a nyilvántartásba azoknak a hazai vállalatoknak, amelyekre kiterjed a NIS2, vagyis a felülvizsgált uniós kibervédelmi irányelv – hívja fel a figyelmet az EY. Résen kell lenniük a konszolidált beszámolót készítő társaságok tagvállalatainak is, hiszen elég cégcsoport szinten elérni a meghatározott minimum bevételt és létszámot, hogy rájuk is vonatkozzanak a kötelezettségek. Az óvatlan szervezetek számára a mulasztás súlyos bírsággal, sőt a vezető eltiltásával is járhat.