Innovatív versenyjogi megfelelés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Dr. Keller Anikó partner, a Szecskay Ügyvédi Iroda versenyjogi és compliance csapatának vezetője, aki kollégáival a Wolters Kluwer 2016. évi Jogászdíj Az év versenyjogi jogásza/csapata kategóriájának győztese lett. A csoport a versenyjog valamennyi részterületén tanácsol és lát el jogi képviseletet, így versenykorlátozó megállapodásokkal, erőfölénnyel történő visszaéléssel, állami támogatások megfelelőségével, összefonódások engedélyezésével, valamint tisztességtelen versennyel és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban is. A munkanyelv magyar, angol és német. Keller Anikó számos versenyjogi témájú cikk szerzője. A Jogászdíjra beadott pályamunka a versenyjogi csapat által kialakított megfelelési rendszert mutatta be az általuk képviselt nemzetközi kozmetikai vállalkozás ügyével összefüggésben, ami a GVH előtt indult tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértésével kapcsolatban, és jogsértés megállapítása nélkül zárult.


A pályázatban a jogeset bemutatására az ügyfélnél alkalmazott megfelelési rendszer, mint innováció összefüggésében került sor. Mitől válik innovatívvá a versenyjogi megfelelés?

A gyakorlatunk jelentős részét teszi ki, hogy kis- és középvállalkozásokat, multinacionális nagyvállalatokat képviselünk különböző hatóságok előtt, főleg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kezdeményezett versenyfelügyeleti eljárásokban. Számos ügyfelünkkel, melyeket versenyjogi területen tanácsolunk, úgy kezdődött a kapcsolatunk, hogy egy ilyen eljárásban kértek fel minket jogi képviselőnek. Rendszerint ezek a kapcsolatok az ügyfél elégedettsége okán tovább fönnmaradnak. Ilyenkor igyekszünk továbbgondolni, hogyan lehet minél proaktívabban és hatékonyabban szolgálni az ügyfél érdekeit. Ilyen indíttatásból is kezdtük kialakítani a versenyjog különböző területeire fókuszáló megfelelési rendszereinket, amelyek együttesen alkalmazva a teljes versenyjogi megfelelést elősegítik. Nyilván ezeket olyan ügyfelek részére is ajánljuk, akiket egyébként versenyfelügyeleti eljárás nem érint vagy nem érintett a múltban. Különösen akkor, ha látjuk, hogy van olyan tevékenysége, amely miatt a kitettsége fokozottabb lehet: nagy reklámozó, vagy bonyolult szerződési rendszerei vannak, esetleg jelentős a piaci részesedése. Ezért fölmerülhet az, hogy vizsgáljuk át a tevékenységet, és nézzük meg, annak egyes szeletei miként állnak megfelelés szempontjából, és kezdjünk el azon dolgozni, hogy az esetleges meg nem feleléssel kapcsolatos kockázatokat feltárjuk és a jövőre nézve azok minimalizálását lehetővé tévő rendszereket dolgozunk ki. Az ilyen rendszerek magukban foglalhatnak munkavállalói képzéseket is, szabályzatok kialakítását, stb. Cél, hogy ezek a folyamatok éljenek, a vállalati kultúra részéve váljanak és beilleszthetők legyenek a napi ügymenetbe, tehát minél egyszerűbben működtethetők legyenek. A Wolters Kluwer Jogászdíj is egy ilyen jellegű együttműködéshez kapcsolódik.

Dr. Keller Anikó dr. Szecskay Andrással, a Szecskay Ügyvédi Iroda vezetőjévelés a Jogászdíjj átvétele után

A reklámjogi megfelelés kapcsán napi szintű az együttműködés, amelynek keretében ellenőrzik a kereskedelmi kommunikációkat a közzétételük előtt?

Igen, az olyan vállalkozások esetében, amelyek sokat reklámoznak, akár napi szintű együttműködés is célszerű lehet és ez egyfajta könnyebbséget is jelent hosszú távon. Általánosságban elmondható, hogy a reklámjogi megfelelés megítélése során a jogászok szerepe mellett további szereplők bevonása is szükséges lehet, így például az állítások alátámasztásának megítéléséhez is szükség lehet szakemberekre, és nyilvánvalóan fontos, hogy egy vállalkozás marketingosztálya is részt vegyen abban a folyamatban, amikor egy reklámállítást megfogalmazunk. Álláspontunk szerint eme különböző szempontok egy rendszerbe integrálása a siker egyik kulcsa, különösen arra tekintettel, hogy a marketing során az idő nagyon fontos tényező, a lehető leggyorsabban kell megoldani a dolgokat és szükség esetén akár alternatívát kínálni. Lényegében az ügyfelünknél egy-két év leforgása alatt folyamatos visszacsatolások, tanácskozások alapján kialakítottunk egy olyan, az ő igényeire testre szabott napi szintű együttműködést, megfelelési szolgáltatást, amely e szempontok mentén gördülékenyen működik. Compliance rendszerünk következetes alkalmazása nagyban megkönnyíti a kereskedelmi kommunikációk megfelelőségének gyors és pontos bemutatását egy esetleges versenyfelügyeleti eljárás során is.

E szempontok figyelembe vételével, illetve a proaktivitásra törekedve sikerült egy jól működő rendszert felállítani. Ebből következően inkább elébe mennek a dolgoknak?

Igen. A versenyjogi kérdésekben, vagy akár más jogterületeken is az az alapelvünk, hogy inkább megelőzzük a problémákat, inkább tárjuk fel, mi a jelenlegi helyzet, esetleg van-e valami, amin javítani lehet vagy változtatni kell, hogy hatékonyabb legyen a jövőben. Azt vesszük észre, hogy ezt a megközelítést az ügyfelek nagyon is díjazzák, hiszen senki sem kerül szívesen a figyelem középpontjába például egy GVH-s ügy kapcsán, ráadásul ez a megközelítés hosszú távon kevésbé költséges. Bár ezek a sikerek nem látványosak, „nyilvánosan” nem jelennek meg, mert nincs hatósági eljárás vagy bármely más tényező, amely miatt publikussá válnának, de ennek a nagy mennyiségű háttérmunkának mindenképpen megvan az értelme és eredménye.

Ez a szemlélet a versenyjog más területein is működtethető?

Igen, természetesen a versenyjog más területein is eredményes és javasolt is egy ilyen szemlélet. Működtethetők hasonló megfelelési rendszerek (és működtetünk is ilyeneket), mindig az ügyfelek specifikus szükségleteire szabva, beleértve, ahogy fentebb már szó volt róla, versenyjogi auditot, munkavállalói képzéseket, szabályzatok kialakítását stb. A versenyjogi csoportunkban dedikált ügyvédeink vannak az egyes részterületeken, és mélységében értjük és kezeljük az ügyfelek igényeit. Az ügyvédek specializációjában a saját személyes érdeklődésük is nagy szerepet játszik. Pályám elején, ügyvédjelöltként, mint mindenki, én is igyekeztem minél több jogterülettel megismerkedni. A Szecskay Ügyvédi Iroda mindig is híres volt a versenyjogi és IP-gyakorlatáról. 2003 óta vagyok itt, és már a kezdetekkor is sok ilyen üggyel találkoztam. Az irodánk olyan típusú közösség, amely díjazza a személyes érdeklődést és enged arrafelé menni, ami vonzó az adott ügyvédnek. Ez jellemzően azt jelenti, hogy nem csak nyomon követjük a fejleményeket, hanem sok esetben aktívan részt is veszünk például a törvénytervezetek, vagy egyéb joganyagok véleményezésében, konferenciákon előadunk, cikkeket írunk. Igyekszünk az egyre gyakrabban változó és egyre szofisztikáltabbá váló szabályozásokat úgy követni, hogy abból az ügyfeleink számára innovatív és hatékony jogi megoldásokat tudunk szolgáltatni.

A pályázati anyagból kitűnik, hogy jól működik ez a rendszer. Ezen kívül még mire a legbüszkébbek, még miben kiváló a versenyjogi csapat a többi budapesti vezető ügyvédi irodához képest?

Alapvető jelentőségű ebben a sikerben, hogy van egy erős és elkötelezett versenyjogi csapatunk. Ahogy említettem, mindenkinek van egy-egy specializációja, így aztán hatékonyan tudjuk az egész, részletekbe menő jogi tanácsadásig segíteni az ügyfelet a megoldások kialakításában, a gyógyszeripartól az IT-szolgáltatókig számos területet tudunk így lefedni. A magas szintű szakmaiság, proaktivitás, gyors problémakezelés és válaszadás, hatékony és szoros, az ügyfél igényeire szabott tanácsadás azok az értékek, amelyek mentén működünk. Úgy látjuk, hogy hosszútávon ez az, ami mindenkinek az érdekeit szolgálja.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot gyanít a GVH egy kisgyermekes szülőket célzó cégnél

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a szlovákiai EC Global SVK s.r.o. vállalkozással szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt; a GVH gyanúja szerint a cég a weboldalán reklámozott, jellemzően kisgyermekes szülőknek ajánlott termékek esetében megtéveszti a fogyasztókat az egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokkal.

2024. június 21.

Figyelem, napokon belül lejár a NIS2 regisztráció határideje

Már csak pár napja maradt belépni a nyilvántartásba azoknak a hazai vállalatoknak, amelyekre kiterjed a NIS2, vagyis a felülvizsgált uniós kibervédelmi irányelv – hívja fel a figyelmet az EY. Résen kell lenniük a konszolidált beszámolót készítő társaságok tagvállalatainak is, hiszen elég cégcsoport szinten elérni a meghatározott minimum bevételt és létszámot, hogy rájuk is vonatkozzanak a kötelezettségek. Az óvatlan szervezetek számára a mulasztás súlyos bírsággal, sőt a vezető eltiltásával is járhat.