Lehet-e a munkavállaló cégjegyzésre, képviseletre jogosult?


A vezető tisztségviselők mellett a munkavállalók közül a cégvezetők is kaphatnak képviseleti jogot.

A vállalkozások képviseletére a köztudatban az ügyvezetők vagy az igazgatósági tagok jogosultak, de a ténylegesen ez a kör a munkavállalókkal jóval tágabb lehet. Ám a vezető tisztségviselők képviseleti joga mellett lehetséges a munkavállalók közül a cégvezetőknek is képviseleti, cégjegyzési jogot adni.

A szervezeti képviselet arról szól, hogy a cégek létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget, munkakört határozhat meg, amely pozíció betöltője szintén önálló képviselőnek minősül. Ilyen lehet a vállalkozás különálló, telephelyen működtetett szervezeti egységének vezetője, aki az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a cég önálló képviselőjévé válhat.

Arra is van mód, hogy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a munkavállalót írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházzák fel. Ilyenkor ezt a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

Fontos tudni, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett képviselő képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. Ez alól az az eset minősül kivételnek, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

A munkavállaló címpéldánya, aláírásmintája a cégbíróságra is benyújtható, így ez mindenki számára megismerhetővé válik. Ezeken az okiratokon – a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően – fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető.

Érdekes még a vélelmezett és látszaton alapuló képviselet esete is. Ez azt jelenti, hogy ha egy cég üzlethelyiségben vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségben a vállalkozás munkatársáról okkal feltételezhető, hogy az ott szokásos jognyilatkozatok megtételére jogosult, akkor őt is képviselőnek kell tekinteni.

Szintén a cég képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, akiről eljárása és a képviselt személy magatartása alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a képviselt személy nevében jognyilatkozatot tenni.

Természetesen mindenki számára az a biztonságos, ha a cégnyilvántartásban ellenőrzi, hogy valójában ki a bejegyzett képviselő, és adott esetben akár a képviselőként eljáró személyt ezen joga, személye igazolására is felhívja egy komolyabb ügylet kapcsán.

A cikk szerzője dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Felszámolná a nemek közötti bérszakadékot az EU

A bérek átláthatóságáról szóló európai uniós irányelv hamarosan részletes jelentésre kötelezi a közép- és nagyvállalatokat a női és a férfi dolgozóik fizetéséről. Az Európai Bizottság döntése értelmében a kikért adatok alapján akár bírósági pert is indíthatnak majd a hátrányosan érintett alkalmazottak – hívja fel a figyelmet az EY. A tanácsadócég kollégái arra ösztönzik a társaságokat, hogy minél hamarabb világítsák át a szervezetüket, és szükség esetén tegyék meg a bérszakadék megszüntetéséhez vezető lépéséket.

2024. április 10.

Randstad: a karrierépítési lehetőségnél fontosabb a munka és a magánélet egyensúlya a munkahelyválasztásnál

A Randstad 34 ország 27 000 munkavállalóját kérdezte meg arról, hogy mi a fontos számukra a munka világában és mit várnak el munkáltatójuktól. A legfrissebb Workmonitor felmérésből kiderül, hogy a munkavállalói elvárások hogyan írják át a munkaerő-menedzsment ABC-jét: hogyan kell átgondolniuk a cégeknek a munkaerő-menedzsment stratégiájukat annak érdekében, hogy a legkiválóbb tehetségeket magukhoz vonzzák és meg is tudják tartani őket.

2024. április 10.

Due diligence az ESG támogatására

A vállalati fenntarthatóságról szóló irányelv tervezete várhatóan még áprilisban az Európai Parlament elé kerülhet. Az úgynevezett due diligence-folyamat elsőként csak az 1000 főt meghaladó alkalmazottal és 450 millió euró feletti árbevétellel rendelkező cégekre fog vonatkozni.