Részekre bontás tilalma a bírói gyakorlatban


A részekre bontás tilalmának előírása a közbeszerzési jog alkalmazásának egyik alappillére. A Fővárosi Törvényszék ítélete segítséget nyújthat a funkcionális egység, illetve a gazdasági egység indokainak vonatkozásában, továbbá a kivételi körbe tartozás megállapíthatóságánál.

A Fővárosi Törvényszék 103.K.700.483/2022 ítéletében leszögezi: a közbeszerzések verseny előtti megnyitását, az átláthatóságot, közvetve a közpénzek észszerű és hatékony felhasználását szolgálja, ha a beszerzések értékének meghatározása során az azonos célra rendelt, az egységet mutató beszerzések értéke összeszámítandó. Az ítélet rögzíti (annak 24. és 25. pontjai), hogy az azonos célt szolgáló, tartalmában, időbeni ütemezésében, megvalósítási módjában funkcionális egységet képező szerződések becsült értékét össze kell számítani, és az ajánlatkérőnek az így számított összegnek megfelelő eljárási rendben közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Iránymutatásul a közvetlen felhasználási cél szolgál. Az adott ügyben a két vizsgált szerződés szerinti tevékenység szükséges volt a projekt közvetlen céljának, azaz önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének megvalósításához. A Törvényszék megállapította, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában alappal mutatott rá a funkcionális egység fennállására (a kitűzött fejlesztési cél elérése érdekében történő szoros együttműködés) és a gazdasági egységre (mindkét szerződés gazdasági célja az energetikai fejlesztésre igényelhető támogatás elnyerése volt).

Az ítélet elvi éllel rögzíti azt is, hogy a kivételek tekintetében a Kbt. szigorú, szűken értelmezendő szabályokat állít fel, ettől függetlenül a részekre bontás megítélésénél – a konkrét ügyre vonatkoztatva – a két szerződés elemeinek értékelésével kell állást foglalni a műszaki-gazdasági egység fennállása kérdésében. Abból, hogy az adott ügyben a szerződésekkel érintett ingatlanok körében részbeni eltérés állapítható meg, még nem következik, hogy a szerződések között a műszaki-gazdasági egység, a közvetlen felhasználási cél ne állna fenn. A Törvényszék megállapítja, hogy a kivételi körbe tartozás hiánya még nem jelenti azt, hogy a szerződések szerinti értékeket nem kell összeszámítani.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 5.

Mikor érdemes igénybe venni a szülői szabadságot?

A Munka Törvénykönyve 2023. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint, a munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. Bár e távollét időtartama vonzó lehet, a díjazása már nem az, hiszen a szülői szabadságra csak a távolléti díj 10%-a jár, amiből ráadásul le kell vonni a gyed, vagy gyes összegét. Az alábbiakban áttekintjük, a munkavállalónak mikor lehet érdemes élni ezzel az új távolléttel.

2023. június 1.

Az érdekeltek perbeli részvételének főbb szabályai

Ismert, és gyakran alkalmazott jogintézmény a peres eljárások során a beavatkozás, melynek keretében egy eredetileg perben nem álló, de magát érdekeltnek tekintő fél belép (beavatkozik) a mások között folyamatban lévő perbe valamelyik peres fél oldalán.

2023. június 1.

„Újratervezés” – a munkaidő-beosztás módosításának szabályai

Mindenki számára kellemetlen, sőt egyenesen megoldhatatlan élethelyzeteket produkálhat, ha váratlan, rövid határidős vagy azonnali munkafeladat okán felborul a betervezett napi, heti időbeosztása. A munka törvénykönyve igyekszik védelmet nyújtani a munkavállalóknak az ilyen szituációkkal szemben a munkaidő-beosztás időzítésével kapcsolatos szabályok formájában. Azonban a törvény azt is respektálja, hogy időnként a leggondosabb vezetői tervezés mellett is előfordulhat (pl. hiányzás, beszállítói csúszás miatti feladattorlódás, sürgős megrendelés stb.), hogy a munkáltatónak változtatnia kell az előre közölt munkaidő-beosztáson. Olyan is megtörténhet, hogy a módosítási igény a munkavállaló oldalán merül fel, mivel valamilyen fontos privát program, kötelezettség adódik. Az alábbiakban áttekintjük, milyen szabályok szerint változtatható meg a már közölt munkaidő-beosztás, kitérve arra is, hogy miként érintette e szabályokat a 2023. január 1-i Mt.-módosítás.