Sok cégnek talált pénz az EUB döntése, de figyelni kell a jogvesztő határidőkre


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. és a NAV Fellebbviteli Igazgatósága közötti ügyben az Európai Unió Bírósága (EUB) döntése új lehetőségeket nyitott meg az elévült behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére. A számos hazai vállalkozást nem várt bevétellel kecsegtető lehetőségek igénybevételéhez azonban két szoros – december eleji – jogvesztő határidő kapcsolódik, hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a Mazars.

Az FGSZ-ügyben (C-507/20.) 2021 márciusában az adózók számára rendkívül kedvező döntés született: az EUB kimondta, hogy ellentétes a Héa (hozzáadottérték-adó)-irányelvvel azon gyakorlat, miszerint a behajthatatlan követelések áfáját is csak az általános elévülési időn belül lehet visszaigényelni – áll a Mazars legfrissebb összefoglalójában.

“A gyakorlatból tudjuk, hogy egy ügylet teljesítési időpontja és a végleges behajthatatlanság kimondása között általában több év is eltelik, ezáltal az adózók az elévülés miatt gyakran elestek az adóalap-csökkentés lehetőségétől. Az EUB döntése nyomán immár az elévült – 5 évnél régebbi teljesítési időpontú – behajthatatlan számlák áfatartalma is visszaigényelhető, ha a követelés végleges behajthatatlanná válásától számított 1 éven belül az adóalany beadja az erre vonatkozó kérelmét.” – mutatott rá Szmicsek Sándor, a Mazars adópartnere.

A Mazars szerint az elévült (vagyis 2016 előtti) behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére – december elejéig – két lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére:

1.       Ha a követelés 2021. június 10-ét megelőző 1 évben vált véglegesen behajthatatlanná, akkor alkalmazható az áfatörvény szerinti különleges adó-visszatérítési eljárás. Ilyen esetben az áfa-visszaigényléshez teljesíteni kell a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó utólagos adóalap-csökkentés áfa-törvényben meghatározott feltételeit is. Az eljárás fél évig tart, a kérelem benyújtására a jogvesztő határidő 2021. december 7-e.

2.       Ha a végleges behajthatatlanság 2020. június 10. előtt következett be, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti különös eljárás alkalmazható, mivel az FGSZ-ügyben az EUB kimondta, hogy a magyar áfatörvény közösségi jogba ütközik. A kérelemben – melyet az EUB végzés közzétételétől számított 180 napon belül kell benyújtani – közvetlenül az FGSZ-ügyre kell hivatkozni. Ebben az eljárásban a NAV-nak 30 nap áll rendelkezésére a kérelem megalapozottságának vizsgálatára. A kedvező döntés ennek a vizsgálatnak az eredményétől függ, azonban sikeres kérelem esetén az adó megfizetésétől a visszatérítés benyújtásáig még kamatot is fizet az adóhatóság. Az FGSZ-ügyben hozott végzésre hivatkozással legkésőbb a 2021. december 11-ei jogvesztő határidőig lehet kérelmet benyújtani.

A Mazars összefoglalójából az is kiderül, hogy a 2015. december 31-ét követő teljesítési idejű behajthatatlan követeléseknél, ahol az adó megállapításához való jog még nem évül el, továbbra is az áfa-törvény általános szabályai szerint, önellenőrzéssel lehet az utólagos adóalap-csökkentéssel élni, a jogszabályi feltételek teljesülése esetén.


Kapcsolódó cikkek

2020. július 9.

Újabb mérföldkő a behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszatérítésében

A napokban magyar bíróság először ítélt meg olyan behajthatatlan követelésre jutó áfa-összeget, ahol a számlák eredeti teljesítési időpontja már elévült. A bíróság egyértelművé tette: az elévülést nem ettől, hanem attól az időponttól kell számítani, amikor a követelés véglegesen behajthatatlanná vált. Ez sok folyamatban lévő ügyben adhat reményt az adózóknak.
2016. október 10.

A cégrész eladása sem mindig mentesít

A jogi személyek adótartozásaiért immár arányosan felelhet a részesedését átruházó tag vagy részvényes is – hívta fel a hazai vállalkozások figyelmét a MAZARS.