Bejegyzések állapot-bűncselekmény címkével


A kábítószer birtoklása bűntette elévülésének kezdete
2019. augusztus 23. Szakma

A kábítószer birtoklása bűntette elévülésének kezdete

Ami a tényállást illeti, a terhelt kizárólagosan használatában lévő tanyán 2015. május 21-én tartott rendőrségi házkutatás során a terhelt által ismeretlen időpontban és körülmények között megszerzett jelentős mennyiség alsó határának több mint tizenháromszorosát elérő heroint találtak.   Az első- és másodfokú eljárás A terheltet a törvényszék bűnösnek találta kábítószer birtoklásának bűntettében, amit az ítélőtábla is helybenhagyott.   A felülvizsgálati kérelem Felülvizsgálati indítványában a terhelt azt emelte ki, hogy az eljárás során a bűncselekmény elkövetési idejét nem tudták megállapítani. Sérelmezte, hogy nem bizonyították, hogy a kábítószer mikor készülhetett, mikor és milyen körülmények között került a megtalálási helyére. Így az lehetett több évtizede (harminc-negyven éve) is, ám az elévülést nem vizsgálták. Kérelmében felmentését indítványozta bizonyítottság hiányában. A Legfőbb Ügyészség alaptalannak találta az indítványt. Kiemelte, hogy a terhelt tudott a kábítószerről, azt szándékosan birtokában tartotta, ezért a bűnösségének megállapításával nem valósult meg anyagi jogi szabálysértés. Álláspontja szerint a terhelt terhére rótt állapot-bűncselekmény a rendőrségi házkutatás napjáig tartott. Ez jelenti a tizenöt éves elévülési idő kezdetét, amit (első eljárási cselekményként) a nyomozás elrendelése megszakított. Ily módon nem alapos a bűnösség elévülés ellenére történő megállapítására…