A kábítószer birtoklása bűntette elévülésének kezdete


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ami a tényállást illeti, a terhelt kizárólagosan használatában lévő tanyán 2015. május 21-én tartott rendőrségi házkutatás során a terhelt által ismeretlen időpontban és körülmények között megszerzett jelentős mennyiség alsó határának több mint tizenháromszorosát elérő heroint találtak.   Az első- és másodfokú eljárás A terheltet a törvényszék bűnösnek találta kábítószer birtoklásának bűntettében, amit az ítélőtábla is helybenhagyott.   A felülvizsgálati kérelem Felülvizsgálati indítványában a terhelt azt emelte ki, hogy az eljárás során a bűncselekmény elkövetési idejét nem tudták megállapítani. Sérelmezte, hogy…

Ami a tényállást illeti, a terhelt kizárólagosan használatában lévő tanyán 2015. május 21-én tartott rendőrségi házkutatás során a terhelt által ismeretlen időpontban és körülmények között megszerzett jelentős mennyiség alsó határának több mint tizenháromszorosát elérő heroint találtak.

Az első- és másodfokú eljárás

A terheltet a törvényszék bűnösnek találta kábítószer birtoklásának bűntettében, amit az ítélőtábla is helybenhagyott.

A felülvizsgálati kérelem

Felülvizsgálati indítványában a terhelt azt emelte ki, hogy az eljárás során a bűncselekmény elkövetési idejét nem tudták megállapítani. Sérelmezte, hogy nem bizonyították, hogy a kábítószer mikor készülhetett, mikor és milyen körülmények között került a megtalálási helyére. Így az lehetett több évtizede (harminc-negyven éve) is, ám az elévülést nem vizsgálták. Kérelmében felmentését indítványozta bizonyítottság hiányában.

A Legfőbb Ügyészség alaptalannak találta az indítványt. Kiemelte, hogy a terhelt tudott a kábítószerről, azt szándékosan birtokában tartotta, ezért a bűnösségének megállapításával nem valósult meg anyagi jogi szabálysértés. Álláspontja szerint a terhelt terhére rótt állapot-bűncselekmény a rendőrségi házkutatás napjáig tartott. Ez jelenti a tizenöt éves elévülési idő kezdetét, amit (első eljárási cselekményként) a nyomozás elrendelése megszakított. Ily módon nem alapos a bűnösség elévülés ellenére történő megállapítására hivatkozás.

A Kúria megállapításai

A Kúria egyrészt kifejtette, hogy a felülvizsgálat során nemcsak maga a tényállás, hanem mindaz, ami a tényállás megállapításához vezetett, támadhatatlan. Ennek megfelelően a tényállás megalapozottsága, a bizonyítékok mikénti mérlegelése sem külön-külön, sem pedig egymás viszonyában nem vizsgálható. Ide értendő a bizonyítási indítványok elutasítása is, mert azok indokoltságát a bíróság vizsgálat tárgyává teszi, ám szükségtelennek találja a tényállás tisztázásához. Nincs lehetőség a bíróság bizonyítékokat értékelő tevékenységének, s ezen keresztül a bűnösség kérdésének, valamint a – minősítéssel kapcsolatos, vagy más büntető anyagi jogi szabály sérelme nélkül – kiszabott büntetés, illetve annak mértéke vitatására.

A bűnösség megállapítását sérelmező felülvizsgálati indítványt a Kúria érdemben sem találta alaposnak. Kiemelte, hogy a kábítószer birtoklását az követi el, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít. Súlyosabban büntetendő, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követik el a bűncselekményt. A tényállás alapján a terhelt terhére a különösen jelentős mennyiségű kábítószer (heroin) tartásával elkövetett kábítószer birtoklása bűntettének elkövetését állapították meg.

A Kúria hangsúlyozta, a kábítószer tartása mint elkövetési magatartás olyan birtoklást jelent, amely egyfelől jellemzően a kábítószer megszerzését, vagy a kábítószer készítését feltételezi, másfelől lehetővé teszi a birtokos számára a használatot (a fogyasztást) vagy az azzal rendelkezést. A kábítószer megszerzése a kábítószer birtokbavételével történik. A kábítószer tartása az esetlegesen meg nem állapítható idejű megszerzésnél tartósabb birtoklást jelent. Miután a kábítószer tartása önmagában büntetendő, közömbös, hogy a kábítószer mikor és miként került az elkövető birtokába (maga termesztette, maga állította elő, más birtokostól szerezte). A kábítószer tartása egy jogellenes állapot fenntartása, ekként tartós (állapot)-bűncselekmény. Akkor bevégzett, amikor a tartás – bármely okból, a jelen esetben hatósági felkutatással – befejeződött.

A büntethetőség elévül a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább öt év elteltével. A büntethetőség elévülésének kezdő napja olyan bűncselekmény esetén, amely jogellenes állapot fenntartásában áll, az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. Hangsúlyozta, hogy a kábítószer tartásában álló jogellenes állapot a házkutatással szűnt meg, a terhelt terhére megállapított bűncselekmény büntethetősége kétségtelenül nem évült el.

Mindezek alapján a Kúria a megtámadott határozatot hatályában fenntartotta.

 

Az ismertetett döntés (Kúria Bfv. II. 1.160/2018.) a Kúriai Döntések 2019/7. számában 189. szám alatt jelent meg.

 Releváns jogszabályhely: 2012. évi C. törvény 27. § d) pont, 178. § (1) bekezdés


Kapcsolódó cikkek

2019. augusztus 16.

Teljességi záradék és joglemondás

Ami a tényállást illeti, az alperes által aláírt adásvételi szerződés szerint a felperes 40 000 000 forint vételáron üzlethelyiségeket vásárolt az alperestől. A vételárat az ingatlanok tehermentesítése érdekében teljes egészében a jelzálogjogosult részére kellett átutalni és az eladó kijelentette, hogy annak jóváírását követően a vevővel szemben követelése semmilyen további jogcímen nem állhat fenn. A szerződés […]
2019. augusztus 9.

Az építésügyi hatóság kártérítési felelőssége a használatbavételi engedélyezési eljárás során történt mulasztásért

Ami a tényállást illeti, a város jegyzője építési, majd használatbavételi engedélyt adott egy háromlakásos társasház építésére. Az I. rendű alperes, az építési munkák kivitelezője az egyik lakást a felperes részére értékesítette. Ez a lakás 3 évvel az átadást követően kigyulladt és nagyrészt megsemmisült. A tűz közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a kandallónak a kéménybe […]