Bejegyzések EUMSZ címkével

A releváns piac-meghatározás jelentősége az EU versenyjogának állami támogatási jogában
2024. május 22. Szakma

A releváns piac-meghatározás jelentősége az EU versenyjogának állami támogatási jogában

A releváns piac kifejezése a lehető legmindennapibb fordulat a versenyjogban, azonban leginkább az antitröszt területén taglalják, az állami támogatások joga vonatkozásában a legtöbb szakirodalom és gyakorló jogász adós és néma marad. Lássuk, hogyan szomszédosak egymással a versenyjog alterületei a releváns piac határai mentén, s hogyan válik a releváns piac meghatározása perdöntővé a versenyjog kevésbé ismert területén is.

Az európai fogyasztóvédelmi jogot megreformáló Omnibus irányelv bemutatása
2023. október 4. Cégvilág

Az európai fogyasztóvédelmi jogot megreformáló Omnibus irányelv bemutatása

A tanulmány célja, hogy bemutassa a több uniós irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/2161 irányelv (az ún. Omnibus irányelv) elfogadásának előzményéül szolgáló „Új Megállapodás a fogyasztói érdekekért” kezdeményezést, illetve az irányelv legfontosabb, az európai fogyasztóvédelmi jogot megújító rendelkezéseit és az ezeket értelmező új iránymutatásokat, különös tekintettel a fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló irányelvet érintő módosításokra.

A valós igény nélküli állami megrendelések fátylát végleg lerántja a Bizottság “célszerűségi” vizsgálata
2023. augusztus 16. Világjogász

A valós igény nélküli állami megrendelések fátylát végleg lerántja a Bizottság “célszerűségi” vizsgálata

2023. június 14-én hozta meg ítéletét az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke a legújabb Ryanair-ügyben, melyben a felperesek az Európai Bizottság azon döntését támadták, miszerint az állam nem csupán akkor nyújt tiltott állami támogatást, ha nem piaci áron rendel meg egy szolgáltatást, hanem akkor is, ha arra a szolgáltatásra egyébként nincs valós szüksége, fizessen érte bármennyit is. A kérdés azonban adja magát: meddig mehet el a Bizottság annak értékelésében, hogy kinek mire lehet szüksége?

A nehéz helyzetben lévő vállalkozások finanszírozhatósága az Európai Unió jogában
2023. július 24. Cégvilág

A nehéz helyzetben lévő vállalkozások finanszírozhatósága az Európai Unió jogában

2022-ben az év szavának a permakrízist választották, mely tökéletesen rávilágít, a gazdaság 2020 óta egyik válságból a másikba bukdácsol, okozati és időbeli átfedésekkel. Régen szembesültek ilyen mértékű nehézségekkel a vállalatok, melyek egyszerre néznek szembe keresleti csökkenéssel, alapanyag- és energiaár-robbanással. Az államok igyekeznek mentőövet dobni feléjük, csakhogy az Európai Unió joga világos a kérdésben az EUMSz. 107. cikke alapján: egy tagállam nem tehet meg a saját pénzével sem bármit.

2022. július 13. Világjogász

Az Európai Unió versenyjogának alapjai 2. rész

A versenyjog az Európai Unió egyik legmarkánsabb, egyben legeredményesebb, napjainkban is dinamikusan fejlődő területe. Jelentőségét e jogterület célja adja, amely szerint törekedni kell arra, hogy az egységes belső piac kialakítása érdekében tett erőfeszítéseket se a magánszféra vállalkozásai, se maguk a tagállamok ne veszélyeztessék versenykorlátozó tevékenységükkel vagy intézkedéseikkel. Az e cél érdekében hozott versenyjogi szabályok elősegítik az Európai Unió belső piacának megfelelő működését, és egyben hatékonyan szolgálják az uniós polgárok, vállalkozások és az egész társadalom jólétének biztosítását. Az Európai Unió versenyjogi szabályai a klasszikus antitrösztjog mellett a tagállamokra vonatkozóan is tartalmaznak előírásokat, és ma már találunk versenyjogi fogyasztóvédelmi szabályokat is. Mindezekről tematikus rendben olvashat a Wolters Kluwer Hungary gondozásában megjelenő, dr. Gombos Katalin által szerkesztett Az Európai Unió versenyjogának alapjai című kötetben. Az alábbiakban a műnek a „Kereskedelmi jellegű állami monopóliumok, különleges státuszú és állami vállalatok” című fejezetéből olvashatnak egy részletet.