Jogellenes az eutanázia tilalma

A német alkotmánybíróság szerint sérti a német alaptörvényt az eutanázia szolgáltatások tilalma.

Az eutanázia szolgáltatásokat tiltó német törvény az alaptörvénybe ütközik, állapította meg a német alkotmánybíróság alapvető jelentőségű határozatában, a Sterbehilfe Deutschland nevű szervezet által indított ügyben, amely eutanázia szolgáltatásokat nyújt azoknak, akik hozzájuk fordulnak.

A szervezet a 2015-ös német jogszabály megsemmisítését kérte, amely tiltja az eutanáziában való közreműködést, ha a közreműködő szervezet vagy orvos segítségéért ellenértéket kér.

“Az eutanáziában való közreműködés tilalma … sérti az alaptörvényt, és érvénytelen” – mondta ki az alkotmánybíróság határozatában.
Döntésében a testület úgy foglalt állást, hogy a német alkotmány magában foglalja a halálról való döntés jogát, amely kiterjed a saját élet önkezű elvételére és a harmadik felek által önként nyújtott segítség igénybevételére.

A német parlamentnek a döntés következtében új szabályokat kell kidolgozniuk és törvénybe iktatniuk.

Az eutanázia különösen érzékeny téma Németországban a holokauszt öröksége miatt, amikor a nácik megölték és embertelen kísérleteket végeztek a zsidósággal szemben.

A hatályos német törvény miatt az eutanáziát igénybe vevők rokonaiktól kérnek segítséget, vagy külföldre mennek.

(reuters.com)

Kapcsolódó cikkek:


Az EUB elé került a dízelbotrány
2020. április 3.

Az EUB elé került a dízelbotrány

A főtanácsnoki indítvány lehetővé tenné, hogy a vásárlók a lakóhelyük szerint illetékes bíróságon indítsanak kártérítési pert.