Jogtár® Infó


2017. június 29.

Összefoglaló videó a IV. Wolters Kluwer Jogi Konferenciáról

Trócsányi László igazságügyi miniszter előadásával vette kezdetét a IV. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai címet viselő rendezvényen a miniszter a minisztérium kodifikációs munkáját és az új, nagy kódexek elkészítésének metódusát mutatta be.

2016. április 26.

Közlemény: a Fővárosi Törvényszék 5.G.42.952/2013/12. számú ítélete rendelkező részének közzététele

A Wolters Kluwer Kft. alperes az OPTEN Informatikai Kft. felperes által indított perben a Fővárosi Törvényszék 5.G.42.952/2013/12. számú ítélete, illetve a Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.043/2016/3. számú ítélete alapján az alábbi közleményt teszi közzé: A bíróság megállapítja, hogy az alperes tisztességtelen piaci magatartást tanúsított azzal, hogy az üzleti tisztesség követelményébe ütköző módon valós tény hamis színben való feltüntetésével jelentette meg 2013. május 14. napján a http://jogtar.hu/hirek/2013/05/14/a-20-eves-jogtar-iden-is-a-legajanlottabb-jogi-adatbázis domain alatti honlapon, illetőleg a CompLex Jogtár DVD adathordozó 2013. júniusi havi frissítésében az NPS kutatáson alapuló 2013. évi összehasonlító adatokat a peres felek terméke vonatkozásban, megtévesztő módon ajánlottabbnak feltüntetve az alperesi Jogtár/Jogtár Plusz elnevezésű terméket a felperesi Optijus elnevezésű termékhez képest, mely a felperesi versenytárs jóhírnevét veszélyeztette.A bíróság kötelezi az alperest a jogsértés abbahagyására és eltiltja az alperest a további jogsértéstől.”