Jogtár® Infó

2018. április 24.

Élő Dániel: A jogalkotással okozott kár

Élő Dániel: A jogalkotással okozott kár Az államhatalom gyakorlásában egyértelműen kitüntetett szereppel bír a jogalkotás. Ez magától értetődő, hiszen a törvényhozás a szuverenitás, mint belső-külső értelemben független főhatalom érvényesülésének meghatározó eleme, az életviszonyok normatív szabályozásának egyetlen jogszerű módja. Éppen ezért nem csoda, hogy e területen a szuverén immunitása, felelőtlensége nem, vagy csak kivételesen vitatható. Csakhogy időközben az állam nem csupán polgáraira, hanem saját működésére vonatkozóan is jogi kereteket alkot: jogrendszere csúcsára az alkotmányt helyezi és jogalkotását illetően is minőségi követelményeket támaszt. Felelőtlensége burkát közjogi értelemben az alkotmány érvényesülése felett őrködő alkotmánybíróság töri át, újabban pedig immunitása magánjogi értelemben is újra és újra megkérdőjeleződik. Utóbbi körbe azon esetek tartoznak, melyekben a jogalkotási aktusok érvényesülése magánszemélyek esetleges károsodását hozza magával. Írásomban azzal foglalkozom, hogy milyen folyamatok mentek végbe és zajlanak ma is az állam polgári jogi kárfelelősségének terén, s közelebbről szemlélve milyen érvek találkoznak az állam magánjogi immunitásáról való nemzetközi, európai és magyar diskurzusban. A kérdés vizsgálatához először az állami tevékenység körét igyekszem meghatározni a vizsgálódás szempontjainak megfelelően (1. pont), majd ugyanebből a nézőpontból a szerződés fogalmát és főbb sajátosságait elemzem (2.…

2017. június 29.

Összefoglaló videó a IV. Wolters Kluwer Jogi Konferenciáról

Trócsányi László igazságügyi miniszter előadásával vette kezdetét a IV. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai címet viselő rendezvényen a miniszter a minisztérium kodifikációs munkáját és az új, nagy kódexek elkészítésének metódusát mutatta be.

2016. április 26.

Közlemény: a Fővárosi Törvényszék 5.G.42.952/2013/12. számú ítélete rendelkező részének közzététele

A Wolters Kluwer Kft. alperes az OPTEN Informatikai Kft. felperes által indított perben a Fővárosi Törvényszék 5.G.42.952/2013/12. számú ítélete, illetve a Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.043/2016/3. számú ítélete alapján az alábbi közleményt teszi közzé: A bíróság megállapítja, hogy az alperes tisztességtelen piaci magatartást tanúsított azzal, hogy az üzleti tisztesség követelményébe ütköző módon valós tény hamis színben való feltüntetésével jelentette meg 2013. május 14. napján a http://jogtar.hu/hirek/2013/05/14/a-20-eves-jogtar-iden-is-a-legajanlottabb-jogi-adatbázis domain alatti honlapon, illetőleg a CompLex Jogtár DVD adathordozó 2013. júniusi havi frissítésében az NPS kutatáson alapuló 2013. évi összehasonlító adatokat a peres felek terméke vonatkozásban, megtévesztő módon ajánlottabbnak feltüntetve az alperesi Jogtár/Jogtár Plusz elnevezésű terméket a felperesi Optijus elnevezésű termékhez képest, mely a felperesi versenytárs jóhírnevét veszélyeztette.A bíróság kötelezi az alperest a jogsértés abbahagyására és eltiltja az alperest a további jogsértéstől.”