Jogszabályfigyelő: Uniós adatvédelmi reformmal összefüggő törvénymódosítások


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Több tucat törvény módosítását tartalmazza az a törvénycsomag, amely az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében született. A módosítások túlnyomó többsége a törvénycsomag kihirdetését követő 15. napon (2019. április 26.) lép hatályba. Az alábbiakban néhány fontosabb változásra hívjuk fel a figyelmet. A foglalkoztatási törvény alapvetően az állami foglalkoztatási szerv adatkezelési szabályai tekintetében módosult, a csődtörvényben pedig főként a felszámolói névjegyzéket vezető szerv által a hatósági ellenőrzési tevékenysége keretében történő adatigénylés, adatkezelés szabályai változtak, illetve pontosították a hitelezői nyilvántartás adatait, de…

Több tucat törvény módosítását tartalmazza az a törvénycsomag, amely az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében született. A módosítások túlnyomó többsége a törvénycsomag kihirdetését követő 15. napon (2019. április 26.) lép hatályba. Az alábbiakban néhány fontosabb változásra hívjuk fel a figyelmet.

A foglalkoztatási törvény alapvetően az állami foglalkoztatási szerv adatkezelési szabályai tekintetében módosult, a csődtörvényben pedig főként a felszámolói névjegyzéket vezető szerv által a hatósági ellenőrzési tevékenysége keretében történő adatigénylés, adatkezelés szabályai változtak, illetve pontosították a hitelezői nyilvántartás adatait, de módosultak az elektronikus árverés során a felszámoló által teljesítendő adatvédelmi feladatok is.

A végrehajtási törvény kiegészült az ún. Integrált Végrehajtási Rendszerrel (a továbbiakban: IVR) kapcsolatos szabályokkal. Az IVR a Végrehajtói Kar hivatali szerve által fejlesztett és működtetett, egységes informatikai ügyintézési rendszer, amelynek a használata a Kar hivatali szervei és a végrehajtók számára is kötelező. A végrehajtók e rendszeren keresztül kötelesek az „ügyviteli, irat- és pénzkezelési feladatait, elektronikus megkereséseket, tájékoztatásokat” kötelesek elvégezni.

Ugyancsak módosultak a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény és a munka törvénykönyve szabályai. Ez utóbbi jogszabály esetében változtak a munkáltatónak a munkaviszonnyal kapcsolatos munkavállalói adatok kezelésére vonatkozó feladatai (külön alcím alatt szabályozva). Fontos e körben kiemelni, hogy a módosítás az adatkezelés vonatkozásában írásbeli tájékoztatási kötelezettséget ír elő a munkáltató számára, továbbá, hogy bővült, esetenként pontosabbá vált a szabályozás a munkavállaló magatartásának ellenőrzése, a munkavállaló által használt számítástechnikai eszköz ellenőrzése tekintetében. Szintén a foglalkoztatást és a foglalkoztatói feladatokat érinti a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény módosítása.

A szerzői jogi törvény tekintetében a felhasználási engedélyre és az árva mű felhasználására, illetőleg az önkéntes műnyilvántartásra vonatkozó előírások változtak. (A Magyar Közlöny alábbiakban hivatkozott száma tartalmazza az árva mű felhasználásának részletszabályairól szóló kormányrendelet fentiekkel összefüggő módosítását is.) A társasházi és a lakásszövetkezeti törvények esetében pedig csupán egy-egy szakaszt, a kamerarendszerrel összefüggő rendelkezéseket érinti a törvénymódosító csomag.

A kereskedelemről szóló törvény egyetlen, ugyanakkor fontos és sokakat érintő előírással egészült ki. E szerint a személyes adatok védelme érdekében a kereskedő a köteles a vásárlók könyvébe történt bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítani a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, és azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrizni.

Jelentősen módosult a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény a járműveken történő elektronikus megfigyelés, a képfelvételek kezelése tekintetében, ellenben csupán egy bekezdést érintően változott a közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény (a nemperes eljárás során megismert személyes adatok kezelésére vonatkozóan). Végezetül megjegyezzük, hogy kis mértékben, de változott az adatvédelem alapjogszabályát jelentő infotörvény is.

Joganyag: 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Módosította:
Megjelent: MK 2019/63. (IV. 11.)
Hatályos: 2019. 04. 26., 2019. 05. 12.
Megjegyzés: 86 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag


Kapcsolódó cikkek

2023. április 18.

Innovatív, automatizáltan készült kivonatok a Jogtáron

A Jogtáron az anonimizált bírósági határozatok (bhgy) keresését és áttekintését mostantól automatizáltan készült kivonatok segítik, amelyek egy jövőbe mutató, innovatív technológiával készültek: az NLP (természetes nyelvi feldolgozás) és ML (gépi tanulás) módszerével kinyert, 4 leginkább jellemző mondatot mutatják meg az ítéletből.

2021. július 8.

Jogtár®-kisokos: a Döntvénykeresés új lehetőségei a Jogtáron

Az idei évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk a döntvénykeresés fejlesztésére. Ennek részeként újabb funkciók érhetők el a Jogtáron: szövegkörnyezet mutatása a döntvénykereső találati listájában, valamint speciális szűkítési és listarendezési lehetőségek.