Az AB 2023. első negyedéves ügyforgalma


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Alkotmánybíróság ügyforgalmi adatait részletes táblázatokban teszi közzé minden negyedév végén, valamint az év végén. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2023 első negyedévére vonatkozó alapvető adatokat, és grafikonok segítségével áttekintést adunk ügyteherről és a döntések adatairól.

ügyforgalmi adatok

Az Alkotmánybíróság negyedévente közzéteszi az ügyforgalmára vonatkozó részletes, összesített adatokat. Az alábbiakban a 2023 első negyedévi adatokat foglaljuk össze. Az időszak részletes adatait tartalmazó táblázatok itt érhetők el >>. Emellett az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozó aktuális adatokat – 2013-tól kezdődően, naptári évenkénti bontásban – itt lehet megtekinteni >>

Az alábbiakban a fontosabb adatokat ismertetjük. 2023. január 1. és március 31. között az előadó alkotmánybíróhoz került új ügyek száma 118 volt, melyek legnagyobb hányada alkotmányjogi panasz. Az újonnan indult, előadó alkotmánybíróra szignált ügyek hatásköri megoszlására vonatkozó adatai (együtt az előző év 1. negyedévére vonatkozó adatokkal) az alábbi táblázatban láthatóak. Ebből kiderül, hogy az idei első negyedévben kevesebb új ügy indult, mint az elmúlt év azonos időszakában.

Az új ügyeken belül a különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya 2023 első negyedévében a következő volt:

ügyforgalmi adatok

Ami a befejezéseket illeti, a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 189 ügyet zártak le 2023 január 1-je és március 31-e között, és ezek közül 35 esetben született érdemi határozat. Bírósági, illetve hatósági döntés megsemmisítésével 12, jogszabályi rendelkezés megsemmisítésével 1 esetben éltek a testületek.

Az alábbi táblázat a befejezett ügyekre vonatkozó fontosabb 1. negyedévi adatokat tartalmazza, együtt az előző év 1. negyedévére vonatkozó adatokkal. A befejezett ügyek száma szintén csökkent valamelyest a 2022 azonos időszakáéhoz képest.

ügyforgalmi adatok

A befejezett ügyekre vonatkozó negyedéves adatok alakulás mutatja be az alábbi grafikon:

ügyforgalmi adatok

Az Abtv. 43. §-a alapján ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti. Az alábbi grafikon a bírói döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja szintén negyedéves bontásban, két évre visszamenőleg.

ügyforgalmi adatok

A következő ábra a jogszabályi rendelkezést megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja szintén negyedéves bontásban, az elmúlt két évben.

A bírói döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket megsemmisítő, 2023-ban hozott alkotmánybírósági határozatok aktuális listája itt érhető el >>

Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot itt lehet elérni >>.

ügyforgalmi adatok

Ha az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. A jogalkotói feladat elmulasztásának minősül, ha nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztása valósul meg, kifejezett jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladat ellenére nem került sor a jogszabály megalkotására, vagy a jogi szabályozás Alaptörvényből levezethető lényeges tartalma hiányos. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat a honlapon itt lehet áttekinteni >>.

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó táblázatok itt érhetőek el >>

A testületek által 2022-ben befejezett alkotmányjogi panasz ügyek átlagos elintézési ideje az indítvány benyújtásától számítva 296 nap volt. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Ügyrendben megállapított ügyintézési határidőket nem az indítvány benyújtásától, hanem az előadó alkotmánybíróra történt szignálástól kell számítani. Az alábbi ábra az évenkénti átlagos ügyintézési időtartamra vonatkozó adatokat mutatja be 2013-ig visszamenőleg.

ügyforgalmi adatok

A befejezett ügyek kapcsán végül egy áttekintés arról, hogy a 2023 első három hónapjában érdemi határozattal lezárt alkotmányjogi panasz ügyek milyen arányban oszlanak meg az ügyszaki jellegük szerint

ügyforgalmi adatok

Az ügyteherre (folyamatban lévő ügyekre) vonatkozó adatok az 1. negyedév végén a következőképp alakultak. 2023. március 31-én 336 előadó alkotmánybíróra kiszignált ügy volt folyamatban, ez a korábbi évekhez hasonlóan további kismértékű csökkenést mutat az előző negyedév végi (2022. december 31-i) adathoz (383 folyamatban lévő ügyhöz) képest.

2023. március 31-én az előadó alkotmánybírók előtt folyamatban lévő ügyek száma és részletes megoszlása az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakult. Ebben összehasonlításképp feltüntettük az előző negyedév végi adatokat is. Az adatokban értelemszerűen nem szerepelnek azok az ügyek, amelyek esetében még folyamatban van a főtitkári előkészítő eljárás.

ügyforgalmi adatok

Az alábbi grafikon az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek, a befejezések és az aktuális ügyteherre vonatkozó adatok (a folyamatban lévő ügyek számának) alakulását mutatja be két évre visszamenőleg, negyedéves bontásban.

ügyforgalmi adatok

A 2023. március 31-i állapotra vonatkozó összesített, részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >>

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozóan a naptári éves adatokat tartalmazó külön táblázatok is készülnek. Ezek 2013-tól kezdődően, éves bontásban tartalmazzák az alkotmányjogi panaszokra vonatkozó részletes adatokat (visszautasított és befogadott panaszok, illetve érdemi döntések száma, folyamatban lévő ügyek stb.). Ezek a táblázatok itt érhetőek el >>

(alkotmanybirosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. május 28.

OBH-elnökhelyettes: kiváló munkát végeztek a debreceni bíróságok

A debreceni bíróságok kiváló munkát végeztek 2023-ban, a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék tevékenységét az időszerűség, a szakmaiság, a kiegyensúlyozott ítélkezés jellemezte – jelentette ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese kedden a városban.